Vil skjerpe klimapolitikken

Høyre, KrF og Venstre varter opp med et felles opplegg i klimapolitikken, og får ros fra miljøvernorganisasjonene.

Gunnar Kvassheim, Line Henriette Holten Hjemdal og Børge Brende
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

De borgerlige partiene på Stortinget har i dag gått sammen om et felles opplegg når det gjelder klimapolitikken.

De tre partienes opplegg ble presentert for regjeringspartiene i ettermiddag.

På en pressekonferanse har Børge Brende fra Høyre, Line Henriette Holten Hjemdal fra KrF og Gunnar Kvassheim fra Venstre, uttalt at det opplegget de nå har lagt fram, er et utgangspunkt for forhandlinger med regjerinspartiene om et bredt klimapolitisk forlik i Stortinget.

Fremskrittspartiet har ikke vært med i drøftingene mellom de tre tidligere regjeringspartiene.

Frp ville vært med

Ketil Solvik-Olsen, energipolitisk talsmann for FrP, sier til NRK at partiet vil kunne slutte seg til mye av det de tre partiene har kommet fram til. Hovedretningen er vi enig i, sier han.

H, KrF og V er enige om en rekke omfattende kutt i de norske klimautslippene. De hevder at de går langt mer ambisiøst til verks enn det regjeringen har gjort. De tre partiene sier at når regjeringen legger opp til en reduksjon i de norske klimagassutslippene som kunne medføre like store utslipp i 2020 som i 1990, så er ikke det godt nok.

Regjeringens ambisjonsnivå vil svekke Norges troverdighet som klimapådriver, hevder de borgerlige.

- Klimanøytralt i 2020 

De tre tidligere regjeringspartiene kommer nå med tiltak som innebærer en reduksjon i klimagassutslippene med 22.4 mill. tonn.

Det er en reduksjon på 38% forhold til forventede utslipp i 2020, eller omtrent 27% under 1990-nivå. Partiene vil at Norge skal være klimanøytralt i 2020, og ikke vente til 2050 slik regjeringen har lagt opp til. I tillegg mener der tre partiene at det skal settes av 3 milliarder kroner årlig til tiltak for å bevare regnskogen.

Høyre, KrF og Venstre, kommer med krav om utslippskutt på en lang rekke områder og lister opp 61 punkter for å nå de mål de har satt seg. Dette omfatter bl.a. økt forskningsinnsats, langt bedre rammebetingelser for fornybar energi, elektrifiseringstiltak for oljeinstallasjonene på sokkelen og en økt satsing på kollektivtrafikk.

De tre partiene sier at rike land, som Norge, må ta en vesentlig høyere andel av utslippsreduksjonene, fordi veien ut av fattigdom for utviklingslandene forutsetter økt bruk av energi.

Ros fra miljøvernerne

Frederic Hauge, leder i Bellona, gir de tre partiene ros for de tiltakene de har presentert. Lars Haltbrekken, leder for Norges Naturvernforbund, gir også ros og sier at det de tre partiene har kommet med er langt bedre enn det som tidligere er lagt fram.

Brende, Holten Hjemdal og Kvassheim, sier at det de har lagt fram et realistisk og ansvarlig opplegg som de håper skal bidra til et bredt forlik i Stortinget. De vil ikke sette noen partier opp mot hverandre, men håper at deres opplegg kan være en drahjelp for SV innad i regjeringen.

De tre partiene stiller ingen absolutte krav men håper på et positivt utfall av forhandlinger med regjeringspartiene.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger