Børge Brende ba den rødgrønne regjeringen gå inn for et atomvåpenforbud

Som generalsekretær i Norges Røde Kors var Børge Brende en pådriver for å få til et forbud mot atomvåpen. Som utenriksminister få år senere, kaller han forbudet for en blindvei og populisme.

Børge Brende sitter i Norges Røde Kors sine lokaler da han var generalsekretær i organisasjonen

ØNSKET FORBUD: I et brev Børge Brende sendte de nordiske regjeringene da han var generalsekretær i Røde Kors i 2010, oppfordret han dem til å prioritere arbeidet for et forbud mot atomvåpen.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Forbud mot atomvåpen er en blindvei og et slag i lufta, sa utenriksminister Børge Brende etter at Nobels fredspris var tildelt ICAN, kampanjen for et atomvåpenforbud.

For få år siden var den samme Brende, som var generalsekretær i Norges Røde Kors 2009–2011, en sterk pådriver for å få til nettopp et forbud.

«Vi ber regjeringen prioritere forhandlinger med sikte på å forby og totalt avskaffe atomvåpen gjennom en juridisk bindende, internasjonal traktat.»

Slik begynner brevet til den rødgrønne regjeringen og de andre nordiske regjeringene i desember 2010.

Ba om forbud i brev

Avsendere var Røde Kors-foreningene i Norden. To personer underskrev brevet på vegne av Norges Røde Kors: President Sven Mollekleiv og generalsekretær Børge Brende.

NRK har fått tilgang til brevet.

«Røde Kors i Norden oppfordrer våre regjeringer til å gi høyest mulig prioritet for å oppnå en juridisk bindende traktat, som forbyr bruken, utvikling, lagring og flytting av atomvåpen,» står det.

Sju år senere, når 122 av FNs medlemsland i juli 2017 stemmer for en traktat som forbyr atomvåpen, er Brende Norges utenriksminister. Norge boikotter forhandlingene, lar være å stemme over forbudet og nekter å signere det.

Brende har gjentatte ganger kritisert forbudet, som ingen av atommaktene har signert.

– Vi kommer ikke til å støtte forslag som svekker Nato, sier han.

Svarte ikke om tidligere standpunkt

Da Brende gjestet NRKs Dagsnytt18 etter fredspristildelingen, fikk han spørsmål om hva han mente om atomvåpenforbud da han var Røde Kors-leder.

– Det Røde Kors var opptatt av da, var det humanitære initiativet, svarte Brende.

Var du for eller mot et forbud?

– Et forbud var ikke på dagsorden da, tvert imot, sa Brende, i sterk kontrast til innholdet i brevet han selv sendte i 2010.

Utenriksminister Børge Brende sier at han bare var opptatt av det humanitære initiativet i atomvåpen-saken da han var generalsekretær i Norges Røde Kors, ikke av en forbudslinje.

Dagens generalsekretær i Røde Kors, Bernt Apeland, bekrefter brevet.

– I brevet ber Røde Kors de nordiske statsministrene om å jobbe for et forbud og en internasjonal avtale for det på lang sikt, og et forbud mot bruk av atomvåpen på kort sikt, sier Apeland til NRK.

Generalsekretær i Røde Kors, Bernt Apeland

BEKREFTER: – Røde Kors ba statsministrene jobbe for et forbud mot atomvåpen, sier dagens generalsekretær i Råde Kors, Bernt Apeland, om tiden da Børge Brende ledet organisasjonen.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Apeland mener et atomvåpenforbud ikke er et «slag i lufta», men noe som lenge har vært Røde Kors' mål.

– Vår erfaring fra alle tidligere prosesser som handler om å forby våpen, er at mange er motstandere i en tidlig fase. Så jobber vi videre og får med oss tvilerne. Det vil vi gjøre også med dette forbudet. Vi gir oss ikke før dette faktisk blir et forbud som alle slutter oppom, sier Apeland.

Utenriksminister Børge Brende har ikke latt seg intervjue i denne saken, men Utenriksdepartementet presiserer overfor NRK at regjeringen deler visjonen om en verden fri for atomvåpen:

Vi ønsker en balansert, gjensidig, irreversibel og verifiserbar avskaffelse av atomvåpen og vil på dette grunnlaget arbeide langsiktig for et rettslig bindende rammeverk for å sikre dette målet. Det er med andre ord snakk om nedrusting først, og et bindende avtaleverk i neste omgang. Det er ikke motsetning mellom dette og det Røde Kors krevde av de nordiske statsministrene. Skal vi få reell nedrusting, må atomvåpenmaktene med, og det er det regjeringen arbeidet for.

Utenriksminister Børge Brende

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger