Hopp til innhold

Bør eldre frykte korona bare fordi de er eldre?

Mange befinner seg i risikogruppene for å bli syk av koronaviruset. Men hva betyr det egentlig for dem som er i risikogruppa?

Illustrasjonsbilde eldre mann på sykehjem

RISIKOGRUPPE: Eldre er blant de som har økt risiko for et alvorlig forløp av covid-19.

Foto: Colourbox

Flere analyser av koronautbruddet viser at eldre mennesker har større risiko for å dø av virusinfeksjon enn folk i andre aldersgrupper.

Også de i risikogrupper har større sannsynlighet for å bli mer alvorlig syke. Men hva vil det egentlig si?

Ørjan Olsvik er professor i medisinsk mikrobiologi ved Norges arktiske universitet og har lang erfaring med epidemier.

Hvorfor er eldre i risikogruppa?

– Det er litt vanskelig å svare på, fordi det er ikke unisont. Noen eldre er veldig syke, og har et dårlig oksygenopptak. Det tror jeg kan gjelde mange i Kina. Folk som er 80 år og går Birken, er ikke i den risikogruppa, svarer Olsvik.

Eldre trenger derfor nødvendigvis ikke å være bekymra. Ifølge Olsvik henger det gjerne sammen med annen sykdom.

Får kanskje ikke de samme tallene i Norge

Byen Wuhan i Kina var den første byen med koronasmitte, og de første som ble alvorlig syke av covid-19 ble innlagt på sykehus i Wuhan.

Det er noen av disse menneskene som det nå har kommet detaljer om i en studie publisert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet.

Kinesiske forskere så på risikofaktorer hos 191 koronasyke i Wuhan. Av de var det 54 pasienter som døde på sykehus, og de hadde en snittalder på 69 år.

Hvem dør av covid19-sykdom
Foto: Ørjan Olsvik

– Det er flere syke blant eldre enn det er blant yngre. Eldre kan ha underliggende sykdommer, dårlig hjerte, og alle sånne ting. Summen av det kan bli kompliserende hvis du får en alvorlig infeksjon, sier Olsvik.

Han har lang fartstid med epidemier, og har i de siste dagene sett på tallene fra en studie basert på koronasyke i Kina.

Olsvik presiserer at vi ikke nødvendigvis får de samme tallene i Norge.

– Vi har en annerledes befolkning enn Kina, som statistikken baserer seg på, sier Olsvik til Forskning.no, som først omtalte studien.

Økt risiko

Ifølge Folkehelseinstituttet er det flere i samfunnet som har økt risiko for et alvorlig forløp av covid-19.

 • Eldre personer (>65 år).
 • Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte- og karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon).
 • Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for alvorlig forløp av koronavirus-sykdommen.
Medisiner mot astma og kols
Foto: Kari Stokke Nilsen / NRK

Hva med dem som er unge og i risikogruppa?

– Hvis du er ung og har en kronisk lungesykdom allerede, så kan det være at du blir alvorlig syk.

Ifølge Norges Astma og Allergiforbund er det foreløpig uklart hvor stor risiko dette innebærer. Rådet fra FHI til de som er i en risikogruppe er å sørge for å ha medisiner tilgjengelig. De bør også holde avstand til andre og unngå folkemengder.

Tilleggssykdommer

Tallene fra den kinesiske studien viser at nesten 70 prosent av pasientene som døde andre medisinske tilstander i tillegg.

Professor i mikrobiologi, Ørjan Olsvik

Professor i mikrobiologi ved Norges arktiske universitet, Ørjan Olsvik, understreker at noen eldre er alvorlig syke, andre er ikke, og at det kan ha mye å si for om man utvikler alvorlige symptomer ved covid-19 eller ikke.

Foto: Tonje Hareland / NRK

Opp mot halvparten hadde høyt blodtrykk, og rundt en tredjedel hadde diabetes. En fjerdedel hadde forskjellige varianter av hjertesykdom.

Den totale dødsstatistikken fra Kina tyder på at 13,2 prosent av de døde som hadde fått påvist tilleggssykdommer, har hatt hjertesykdom, forteller Olsvik.

Olsvik sier at det også er svært viktig å bemerke seg at i aldersgruppa 10 år og nedover, er det så langt ingen som har dødd.

Risikogrupper

Det er ikke bare eldre som er i risikogruppa for koronaviruset. Også de med underliggende kronisk sykdom, som hjerte- og karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk har større risiko for å utvikle et mer alvorlig forløp av covid-19.

– Mange av de har flere av disse sykdommene, og da blir tallene litt høyere, sier Olsvik, når han forklarer de ulike tallene i tabellen.

Annen sykdom gir større mulighet for å dø av covid-19
Foto: Ørjan Olsvik

På rekken til høyre i skjemaet er det dødeligheten til de som er i risikogruppa til vanlig. Til venstre er dødeligheten til de som er i risikogruppa som har fått påvist covid-19.

Olsvik presiserer at statistikken er fra Kina, og at tallene ikke nødvendigvis vil si noe om situasjonen i Norge. Her er også alle de ulike aldersgruppene lagt sammen, og det kan gjøre dødeligheten noe høyere enn den ville vært om tabellen var aldersspesifikk.

Hjertesykdommer

 • Den totale dødsstatistikken fra Kina tyder på at 13,2 prosent av de døde som hadde fått påvist tilleggssykdommer, har hatt hjertesykdom.
 • Ifølge Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, vil de aller fleste som blir smittet av koronaviruset få milde luftveisinfeksjoner som går over av seg selv.
 • De anbefaler likevel at alle hjerte- og lungesyke tar forholdsregler ved å følge smittereduseringsråd, som å vaske hender, unngå håndhilsing og få arbeidstaker til å prøve å legge til rette for hjemmekontor.

Diabetes

 • Statistikken over koronadødsfall i Kina viser at 9,2 prosent av de døde har hatt diabetes. Det er ikke skilt mellom type 1 og type 2, ifølge Ørjan Olsvik.
 • I Norge er det i dag er det 250.000 mennesker som har diabetes i Norge. Rundt 28.000 av disse har diabetes type 1, mens rundt 220.000 er diagnostisert med diabetes type 2.
 • Folk som har diabetes type 1, må tilføre kroppen insulin for å overleve, fordi insulin regulerer blodsukkeret. De som har diabetes type 2, produserer insulin, men gjerne for lite og det virker kanskje ikke godt nok.
 • Ifølge Diabetesforbundet er det ikke mangel på insulin per i dag. Noen apotek er utsolgt, men da insulin står på en liste over viktige legemidler som det er beredskapslager av, skal det være nok til to måneders forbruk.
 • På International Diabetes Federations hjemmesider, anbefales folk med sykdommen blant annet å passe på å holde et jevnt blodsukkernivå.

Lungesykdommer

 • Hvor alvorlige tilleggssykdommene må være for at de skal øke dødsrisikoen i en koronainfeksjon, er usikkert, ifølge Olsvik.
 • Åtte prosent av dem som er døde av koronaviruset i Kina, hadde kronisk lungesykdom.
 • Ifølge Norges Astma og Allergiforbund informerer WHO om at de med blant annet kronisk lungesykdom har en potensiell forhøyet risiko for komplikasjoner ved en alvorlig infeksjon, men at man enda ikke vet nok om hvor stor risiko dette innebærer. Det er heller ingen indikasjoner på om personer med lungesykdom lettere blir smittet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger