Bør avisene anbefale et parti?

– Ja, det er rart å ikke flagge politisk standpunkt for en avis, sier Aftenpostens politiske redaktør. – Nei, vi i Dagbladet vil ikke anbefale partier, sier avisens politiske kommentator.

Politisk kvarter

UENIGE: Aftenpostens Trine Eilertsen har åpnet for at avisen anbefaler at dagens borgerlige byråd i Oslo får fortsette. Dagbladets John Olav Egeland mener det er feil å flagge et slikt politiske standpunkt på lederplass

Foto: NRK

Valglogo

– Hver dag hele året skriver vi på lederplass om politikk hvor vi som avis mener noe. Da blir det rart å ikke flagge hvor avisen står når vi mener noe om noe viktig som et lokalvalg i hovedstaden vår, sier Aftenpostens politiske redaktør Trine Eilertsen i dagens Politisk Kvarter på NRK.

Aftenposten med nygammel tradisjon

Bakgrunnen er at Aftenposten på lederplass lørdag fortalte sine lesere at dagens borgerlige byråd i Oslo bør få fortsette.

– Aftenposten vil oppnå noe med dette. De ønsker å bli hørt og ha innflytelse. Problemet er at folk ute oppfatter at Aftenposten har bindinger til et politisk parti eller koalisjon. Vi i Dagbladet har ingen tradisjon ved å anbefale politiske partier og vi vil fortsatt ikke gjøre det, sier redaktør og kommentator John Olav Egeland i Dagbladet.

Frem til 1970 og 1980-tallet var det vanlig at avisene var tett knyttet til de politiske partiene og fikk pengestøtte. Aftenposten var lenge en Høyre-avis og Dagsavisen var for eksempel støttet av Arbeiderpartiet, mens Dagbladet frem til slutten av 70-tallet var en Venstre-avis.

Uavhengig presse

Etter dette har de fleste aviser fremstått uavhengige, uten bånd til ett enkelt parti eller regjering, og uten å mene noe om hva leserne deres bør stemme.

Men nå på lørdag brøt altså Aftenposten en 26 år lang tradisjon.

– Det er gått nesten en generasjon. I dag ville det være retro og fremstå gammeldags å anbefale folk å stemme på et parti som avisen gjorde før. I stedet peker vi på at vi mener dagens byråd i Oslo bør få fortsette, sier Eilertsen.

Hun fremhever at den store forskjellen fra tidligere er at partiene ikke påvirker direkte det som står på reportasjeplass og i lederne. Avisene er ikke lenger partipresse.

Problematisk

Egeland mener like fullt at den nye praksisen er problematisk.

– Leserne vil oppfatte at Aftenposten har bindinger til politiske partier, og at avisen står på borgerlig side, sier Egeland.

– Mange av avisens gamle støttespillere på borgerlige side puster nå lettet ut, sier han,

– Vi ønsket å være en del av den politiske debatten og bidra til bevisstgjøring av folk, sier Eilertsen.

Aftenposten var forberedt på sterke reaksjoner blant leserne etter lørdagen, men det har uteblitt.

Dagbladet advarte i 2011 mot å stemme på Frp.

– Det er unntaket i Dagbladet. Vi mener det er best å isolere Frp fra makt og mener det er naturlig å advare mot å gi Frp innflytelse, sier Egeland.

SISTE NYTT

Siste meldinger