Bønder og Sp uenige om ku-rap etter Stordalen-rapport

Vi må slutte å likestille utslipp fra landbruket med utslipp fra olje og gass, mener Sp-topp Geir Pollestad. Sp tar ikke klimautfordringen på alvor, frykter bønder.

Ku

Metanutslippene fra jordbruk kommer nesten utelukkende fra husdyrhold, fra fordøyelsesgasser fra kyr og sauer, som kommer ut når dyrene raper. Åtte prosent av norske utslipp kommer fra landbruket. Av dette utgjør metan om lag halvparten.

Foto: Erik Waage / NRK

Det hele startet med en diskusjon på Twitter, etter at Gunhild Stordalen forrige uke la fram EAT-Lancet-rapporten.

Rapporten konkluderer med at et sunt og klimamessig bærekraftig kosthold i 2050 består av dobbelt så mye nøtter, frukt og grønnsaker og nesten ikke noe kjøtt og sukker.

Det var da det gikk i vranglås for mange av dem som er opptatt av norsk kjøttproduksjon.

Senterpartipolitiker og leder for Stortingets næringskomité, Geir Pollestad, sa følgende til Dagbladet:

– Det er snakk om biologiske prosesser, og vi i Senterpartiet aksepterer ikke at utslipp fra produksjon av mat sammenliknes med forbrenning av olje eller kull.

Geir Pollestad

Geir Pollestad (Sp) er leder i Stortingets næringskomité.

Foto: Erik Waage / NRK

Mener Sp at metan ikke er en klimagass?

Diskusjonen om metanutslipp fra norsk kjøttproduksjon fortsatte på Twitter, der Pollestad skrev: «Metan må vi slutte å regne om til CO₂ ekvivalenter.»

Laster Twitter-innhold

Dermed var det duket for diskusjon om hva som er viktigst: Norsk selvforsyningsgrad, eller global oppvarming? På Twitter kom denne syrlige meldingen fra Venstres Sveinung Rotevatn:

«Det @geirpo seier her er rett og slett klimafornekting. Er det Senterpartiet sitt offisielle standpunkt at klimagassutslepp frå matindustrien ikkje eksisterer?»

Laster Twitter-innhold

«Jeg er ingen klimafornekter. Og Norge må redusere sine utslipp. Men det er ikke norske bønder sin skyld at vi har klimaendringer», svarer Pollestad.

«Du sier dette er «biologiske prosesser» som ikke kan sammenlignes med fossile utslipp. Mener du virkelig det?» spør Rotevatn.

«Ja. Jeg mener for eksempel at å omdanne gras til mat ikke kan sammenlignes med fly», er svaret fra Pollestad.

Forskjell på metan og CO₂

Mente Pollestad virkelig at landbruket skal unntas krav om å kutte utslipp, og at metan ikke bør med i klimaregnskapet?

– Nei da, det er jo en klimagass. Men jeg prøvde å få fram forskjellen her. Metan er en kortlivet gass som er borte fra atmosfæren etter 12 år. CO₂ blir værene i hundrevis av år. Klimaregnskapene våre tar ikke høyde for dette, svarer Pollestad NRK.

En faktaopplysning verdt å få med seg er at metan omdannes til CO2 når det brytes ned.

Pollestad synes det er urettferdig at landbruk og kjøtt får så mye klimapes, sammenlignet med det som har skapt klimaendringene, nemlig fossile kilder som olje og gass.

Bønder reagerer

Flere bønder stiller seg undrende til Pollestads uttalelser, blant dem Småbrukarlagets leder Kjersti Hoff.

– Når Pollestad sier sånn, så tar han ikke på alvor de utfordringene vi står i. Vi må bruke alle virkemidler for å redusere utslippene.

Hoff mener metanutslippene fra landbruket må ned. Samtidig gir hun Pollestad rett i at det er viktig å få fram forskjellen på husdyrhold og fossile utslipp. For mat må vi ha.

– Men vi kan ikke slutte å produsere mat, for det er verre for klimaet å importere mat fra utlandet.

Lise Boeck Jakobsen i Bondelaget er også opptatt av at næringa jobber hardt for å redusere utslippene. Det oppfatter hun ikke at Senterpartiet er uenig i. Samtidig understreker hun at ekstremværet de siste årene i seg selv er en driver for klimavennlig mat.

Halvor Midtsundstad

Halvor Midtsundstad er økologisk bonde i Solør i Hedmark. Han mener Sp ikke gjør nok i klimasaken.

Foto: Ragnhild Kjeldsen / Privat

Halvor Midtsundstad er økologisk bonde i Hedmark, med ammekyr, havre og poteter. Han har lite til overs for partiet som skal være bondens nærmeste allierte.

– For å hjelpe bønder til å unngå altfor mye ekstremvær i framtiden burde nettopp Senterpartiet engasjert seg mye sterkere for en mer effektiv klimapolitikk.

I Sps partiprogram er det mest forpliktende klimamålet for landbruket å «satse tungt på klimaomstilling i ikke-kvotepliktig sektor (transport, jordbruk, bygg, noen industriutslipp og noe energiforsyning)».

Midtsundstad synes Sp ligner på Frp, når partiet stadig prater om veibygging og går mot avgifter på drivstoff.

Vil symbolpolitikken til livs

Kritikken er urettferdig, mener Pollestad i Sp:

– Når vi er mot noen tiøres økning i drivstoffavgiftene, er det fordi så mange av klimadebattene handler om symbolpolitikk. Noen tiøre hjelper ikke klimaet. Da må vi heller ta kuttene der det monner.

Pollestad mener Senterpartiet rolle er å ta klimadebatten ned på jorda.

– Partiene som profilerer seg mest på klima gjør klimasaken en bjørnetjeneste når de stempler alle som er uenige med dem om løsningene som klimaskeptikere.

– Går det ikke bare utover bøndene selv å ikke fokusere på deres utslipp?

– Nei, det er ikke god klimapolitikk å redusere matproduksjonen. Vi må heller håndtere gjødsel riktig, forske på fôringsmetoder som gir mindre utslipp og rådgi hver enkelt gård, sier Pollestad.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger