Hopp til innhold

Bøndene krever 950 millioner

Bondeorganisasjonene krever 950 millioner kroner i årets jordbruksoppgjør. Kravet utgjør 24 200 kroner per årsverk.

Kravene fra bondeorganisasjonene overlevert staten

Bondeorganisasjonenes krav på 950 millioner kroner ble overlevert til staten fredag.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag overleverte sine felles krav til departementet klokken 10 fredag formiddag.

De to organisasjonene forhandler med staten om rammevilkårene for alle norske bønder.

Bøndene krever 490 millioner i budsjettoverføringer, mens 380 millioner skal tas i form av økte priser på jordbruksprodukter. Det vil kunne øke prisen på et års forbruk av norsk mat for en person med 80 kroner.

– Vi må få full kostnadsdekning, det må sikres en kronemessig utvikling på linje med andre og vi må ha et beløp som bidrar til å tette gapet mellom bønder og sammenlignbare grupper, sier Småbrukarlagets leder Merete Furuberg.

Viktig å redusere inntektsavstanden

– Norske bønder skal levere på bestillingen fra stortingsflertallet om å produsere mer mat på den jorda vi har i Norge. Da må hele landet brukes, og alle bøndene må få mulighet til å satse, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

– Kravet om økte inntektsmuligheter på 24 200 kroner per årsverk vil bidra til å redusere inntektsavstanden til andre grupper. Det må til for å styrke lønnsomheten og for å bruke jorda der den er. Dette er en klar invitasjon til regjeringa, sier Bartnes.

Venstre og KrF viktige

Venstre og Kristelig Folkeparti blir regnet som gode støttespillere for bondeorganisasjonene. I fjor måtte regjeringen plusse på sitt tilbud etter forhandlinger i Stortinget.

– Det er stortingsflertallet som har styringa på Landbrukspolitikken. Vi vet at Venstre og KrF har gode samhandlinger med regjeringen, sier Bartnes til NRK

AKTUELT NÅ