Bøndene krever 950 millioner

Bondeorganisasjonene krever 950 millioner kroner i årets jordbruksoppgjør. Kravet utgjør 24 200 kroner per årsverk.

Kravene fra bondeorganisasjonene overlevert staten

Bondeorganisasjonenes krav på 950 millioner kroner ble overlevert til staten fredag.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag overleverte sine felles krav til departementet klokken 10 fredag formiddag.

De to organisasjonene forhandler med staten om rammevilkårene for alle norske bønder.

Bøndene krever 490 millioner i budsjettoverføringer, mens 380 millioner skal tas i form av økte priser på jordbruksprodukter. Det vil kunne øke prisen på et års forbruk av norsk mat for en person med 80 kroner.

– Vi må få full kostnadsdekning, det må sikres en kronemessig utvikling på linje med andre og vi må ha et beløp som bidrar til å tette gapet mellom bønder og sammenlignbare grupper, sier Småbrukarlagets leder Merete Furuberg.

Viktig å redusere inntektsavstanden

– Norske bønder skal levere på bestillingen fra stortingsflertallet om å produsere mer mat på den jorda vi har i Norge. Da må hele landet brukes, og alle bøndene må få mulighet til å satse, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

– Kravet om økte inntektsmuligheter på 24 200 kroner per årsverk vil bidra til å redusere inntektsavstanden til andre grupper. Det må til for å styrke lønnsomheten og for å bruke jorda der den er. Dette er en klar invitasjon til regjeringa, sier Bartnes.

Venstre og KrF viktige

Venstre og Kristelig Folkeparti blir regnet som gode støttespillere for bondeorganisasjonene. I fjor måtte regjeringen plusse på sitt tilbud etter forhandlinger i Stortinget.

– Det er stortingsflertallet som har styringa på Landbrukspolitikken. Vi vet at Venstre og KrF har gode samhandlinger med regjeringen, sier Bartnes til NRK

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger