NRK Meny
Normal

Bøndene har store forventninger

I dag leverte bøndene sine krav til staten i årets jordbruksoppgjør. De krever 28000 kroner pr årsverk. - Vi forventer å ta innpå andre inntektsgrupper, sier Nils. T. Bjørke i Norges Bondelag.

Jordbruksoppgjøret startet tirsdag

Jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Ole Anton Teigen, ga torsdag kravet i årets jordbruksoppgjør til statens forhandlingsleder, ekspedisjonssjef Leif Forsell.

Foto: Johan B. Sættem

Kravet ble overlevert staten klokken 12 i dag, da jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Ole Anton Teigen, ga kravet til statens forhandlingsleder, ekspedisjonssjef Leif Forsell.

- Vi har store forventninger. Regjeringen har sagt at de vil videreutvikle det nivået landbruket ligger på. I fjor klarte den å holde oss på samme kronemessige utvikling som andre grupper, og nå forventer vi å ta innpå, sier Bjørke til NRK.

Økt toll vi gi dyrere melk

Jordbrukets krav er på 1,85 milliarder kroner. 1,14 millliarder av kravet skal være direkte støtte over statsbudsjettet, mens 620 millioner foreslås tatt inn gjennom høyere priser - som blant annet skal dekkes inn gjennom høyere tollsatser for melk.

Bøndene skriver i sitt kravdokument at tollvernet mot utenlandske produsenter er ikke gir norske melkebønder god nok beskyttelse, og vil øke tollbarrierene ved å gå over til prosenttoll.

- Høyere tollsatser er viktig for å heve prisen på melk og bondens inntektsmuligheter, sier Ole Anton Teigen, som er leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

- Kan dette føre til høyere pris på melk i butikken?

- Under forutsetningen om høyere tollvern vil prisen øke, men jeg tror ikke at det er litrene med melk som er det store problemet for å få familieøkonomien i havn, sier Teigen.

Direktør Roald Gulbrandsen i NHO Mat og Drikke mener at et styrket importvern er uheldig for norske produsenter, og at konsekvensen for norske forbrukere vil bli at melkeprisen i butikken øker.

Krever 28.000 kroner per årsverk

Nils T. Bjørke

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, overleverte i dag kravet fra norske bønder til staten.

Foto: Norges Bondelag

I forbindelse med årets jordbruksforhandlinger vil norske bønder ha et lavinntektstillegg på 10.000 kroner.

I tillegg krever de dekning av kostnader og inntektsutvikling som andre - og kravet utgjør da i alt 28.000 kroner per årsverk i jordbruket.

– For å kunne videreutvikle næringa er det helt nødvendig at det kommer et inntektsløft nå, sier Bjørke.

20 millioner til rekruttering

Bjørke legger til at deler av kravet omhandler rekrutteringen i norsk gårdsbruk. På 15 år er over 40 prosent av gårdsbrukerne på Vestlandet, Nord-Norge og i fjellbygdene avviklet, skriver Norges Bondelag på sine hjemmesider.

– Dette kan ikke fortsette, sier Bjørke.

Han har dermed foreslått å opprette et ungdomstilskudd i landbruket begrenset opp til 50 000 kroner per år i tre år for nye brukere.

Signaliserte «moderasjon»

Ap-nestleder Helga Pedersen signaliserte tidligere i år at også jordbruksoppgjøret ville bli preget av stram økonomisk politikk.

Les: Ap vil ikke prioritere bøndene

– Det er for tidlig å gå inn og si noe om forhandlingene, men også jordbruksoppgjøret må preges av moderasjon. Hele samfunnet må ta ansvar for å holde arbeidsledigheten lav, uttalte Pedersen i mars.

Les: Bøndene krever superoppgjør
Les mer: Bondelaget bønnfaller om mer penger
Les også: - Bønder på Vestlandet langt bak

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger