Bom-eksplosjon på veinettet

Antall bomstasjoner i Norge er firedoblet på fem år. Og en lang rekke nye bompengeprosjekter skal nå settes ut i livet. Sjekk oversikten her.

Tall NRK har hentet inn viser at antallet bomstasjoner i Norge har firedoblet seg siden 2004. Vegdirektoratet viser til at antallet stasjoner har økt fra 31 til 123 siden 2004.

De 123 bomstasjonene som eksisterer i dag fordeler seg på 46 ulike bompengeordninger. Og antallet bompengeprosjekter skal øke fra 46 til nærmere 60 de kommende årene, opplyses det hos Vegvesenet.

- Det er vedtatt hele 32 nye bompengeprosjekter i siste stortingsperiode, ifølge Frps samferdselspolitiske talsmann Per Sandberg, som også er leder i transportkomitéen på Stortinget.

I løpet av inneværende år starter pengeinnkreving i seks nye bompengeanlegg, mens to legges ned.

I faktaboksen til høyre kan du se hvilke veiprosjekter som er klare for bompengefinansiering fra neste år - og dette tallet kan øke.

Nederst i saken kan du se hvilke bompengeprosjekter som er vedtatt og starter opp de kommende år.

Les også: Dette mener partiene om veifinansiering

Frykter bompengeeksplosjon

Inntektene til staten blir i år nærmere fem milliarder kroner i år - en økning på 1,2 milliarder siden 2004. Rundt tre firedeler av bompengeinntektene stammer fra bomringen i Oslo.

Per Sandberg

Frps Per Sandberg.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

I Nasjonal transportplan for 2010-2019 er det lagt opp til at staten skal ta inn 60 milliarder kroner i bompengeinntekter – altså seks milliarder årlig.

I tillegg er de samlede bilrelaterte avgiftene i årets statsbudsjett om lag 47,7 milliarder kroner.

- Bompenger ble innført for å dekke 50 prosents andel av veiprosjektene, men nå er denne andelen oppe i 80 prosent, sier Per Sandberg.

Han frykter at vi nå står overfor en eksplosjon av bompengeordninger de nærmeste årene.

- Staten har nylig overført 18.000 kilometer vei til fylkene. Fra før av sitter de på 26.000 kilometer vei med til dels elendig kvalitet. Når fylkene skal ruste opp veiene, vil det i praksis bety innføring av bompenger, sier han.

- Ansvarsfraskrivelse

Sandberg mener at man lokalt ikke vil ha andre valg enn å godta bompenger om man søker Stortinget om finansiering av veiprosjekter.

- Det er ansvarsfraskrivelse å tvinge regionspolitikere til å søke om veiprosjekter som delfinansieres av bompenger. Gode veier er kritisk for bosetting og næringsutvikling. Dagens regjering står bak tidenes bompengeøkning, hevder han.

- Men økning i antall bompengeprosjekter er vel et tegn på at dagens regjering gjør mye for å utbygge veiene?

- Da sier man implisitt at det er enten vei med bompenger eller ingenting. Man må tenke at investering i vei gir mye tilbake - ikke at det er bortkastede penger.

Åpner for bompenger

Frp har i sin alternative Nasjonal Transportplan foreslått et 300-milliarders infrastrukturfond, samt å ta i bruk nye verktøy hvor private kan samarbeide med kommunene på prosjekter under 500 millioner kroner.

I tillegg er de tilhengere av såkalt OPS, som er et samlebegrep for ordninger hvor staten planlegger et prosjekt som private selskaper får ansvaret for å bygge ut og drive.

Samtidig har partiet sagt ja til bompenger dersom man i lokale folkeavstemninger sier ja og og det samtidig finnes offentlig finansierte, alternative veier.

- Hvordan henger det på greip?

- Det er vedtatt på landsmøtet, og det gjenspeiler vår politikk om direkte demokrati på kommunenivå, sier Sandberg.

Samtidig har Frp i Oslo vært med på innføring av en bompengering som vil koste bilistene 42 milliarder kroner i årene fremover.

- I 2003 ble det vedtatt å videreføre dagens bomring, og så har Frp kommet inn i ettertid. Vi har hindret innføring av rushtidsavgift. Uansett er bompengefinansiering noe som vedtas i Stortinget, sier han.

Her kan du sammenligne hva de ulike partiene mener om samferdselspolitikk

Disse bompengeprosjektene er vedtatt

Stortinget har vedtatt en lang rekke veiprosjekter som de nærmeste årene åpnes for bompengefinansiering:

 • Rv. 858 Ryaforbindelsen (Troms).
  En undersjøisk tunnel som skal gjøre reising mellom Tromsø og Malangshalvøya enklere.
 • Rv. 80 Del to av Vegpakke Salten (Strømsnes, Nordland)
 • Rv. 78 Toventunnelen (Nordland).
  Seks kliometer lang tunnel som skal gi bedre veiforbindlese mellom Sandnessjøen og Mosjøen.
 • Rv. 7 og Rv. 49 Kvammapakken (Hordaland).
  Ni ulike tiltak langs den trafikkfarlige veien på nordsiden av Hardangerfjorden.
 • Rv. 550 Jondalstunnelen (Hordaland).
  Tunnel fra Jondal til Kvinnherad og Odda.
 • Rv. 13 og E16 Vossopakko (Hordaland).
  Prosjekter i Granvin, Voss og Vaksdal. E16 legges utenfor Voss sentrum.
 • Bømlopakken i Hordaland.
 • Rv. 48
  Årsnes fergeleie i Fusa, samt utbedring av Løfallstrand-Årsnes (Rv. 551) i samme kommune (Hordaland).
 • E18 Sky-Langangen (Larvik og Porsgrunn).
  11 kilometer langt prosjekt som omfatter fire tunneler, to miljøtunneler og åtte bruer.
 • E6 Øyer-Tretten (Oppland).
  Utvidelse av dagens veg for å gi plass til midtrekkverk og forbikjøringsfelt, samt ny tunnel.
 • Oslopakke 3.
  Omfattende utbygging av vei- og kollektivnettet i Oslo-området de neste 20 år. Pakken har en økonomisk ramme på 58 milliarder kroner, og 45 milliarder av dette skal finansieres med bompenger, men det er knyttet usikkerhet til dette anslaget.

I tillegg befinner et stort antall vegprosjekter seg i planleggingsfasen, hvor både tidsramme og finansiering er uklart. På Statens Vegvesen sine hjemmesider kan du lese mer om prosjekter som befinner på ulike stadium.

Sjekk her hvor mye det koster å passere eksisterende bomstasjoner (Pdf-dokument): Bomstasjoner 2009

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger