Boligprisene steg med 1,9 prosent i august

Etter en svak prisutvikling i juli steg boligprisene i august.

Boligpriser

I Oslo steg boligprisene med 1,2 prosent.

Foto: Anette Holth Hansen / NRK

I dag la Eiendom Norge frem boligprisstatiskken for august. Den viser at boligprisene steg nominelt med 1,9 prosent i august. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,9 prosent.

– Boligprisene steg som normalt i august. En svak juli-måned ble etterfulgt av en sterk oppgang i august. Med en 12 måneders vekst nasjonalt på 2,6 prosent ved utgangen av måneden bekrefter det den moderate trenden vi har observert i boligmarkedet over lengre tid, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge i en pressemelding.

Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn de var for et år siden.

Flere boliger solgt så langt i år

På landsbasis ble det solgt 9.042 boliger i august, som er 4,3 prosent færre sammenlignet med samme måned i fjor.

Det ble likevel solgt 2,9 prosent flere boliger i år, sammenlignet med 2018.

– Det ble i august måned solgt noe færre boliger enn i fjorårets august. Men sammenlignet med tidligere år er nivået langt høyere enn hva som har vært normalt for august historisk. Så langt i år ligger vi fortsatt på det høyeste antall salg siden målingene startet i 2003, sier Dreyer.

Totalt ble det lagt 12.706 boliger til salgs i Norge i august. Det er 0,4 prosent færre enn samme måned i fjor. Så langt i år er det likevel lagt ut 3,7 prosent flere boliger, sammenlignet med samme periode i 2018.

– Det ble lagt ut marginalt færre boliger i august sammenlignet med i fjor, og det legges fremdeles ut mange boliger for salg i hele landet. I likhet med antall salg er det også ny rekord i antall boliger lagt ut for salg så langt i år, sier Dreyer.

Svakere oppgang i Oslo

I Oslo steg boligprisene med 1,2 prosent både nominelt og korrigert for sesongvariasjoner. Trondheim hadde en svakere sesongkorrigert prisvekst enn hovedstaden, men en sterkere nominell vekst på 1,6 prosent i august.

Sterkest vekst de siste 12 månedene hadde Bodø og Fauske med 4,5 prosent. Den svakeste 12 måneders veksten hadde Drammen med en nedgang på 0,8 prosent.

– I juli har det som normalt vært store regionale forskjeller i prisutviklingen, men vi forventer at disse vil bli korrigert i august. Det er svært små forskjeller i den underliggende pristrenden rundt om i landet, noe som illustreres av at 12 måneders veksten i de seks største byene alle er moderat i kombinasjon med stor aktivitet, sier Dreyer.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger