Boligprisene stiger videre

Boligprisene steg for første gang siden 2003 i desember måned, viser statistikk fra Eiendom Norge. Boligprisene er nå 8,1 prosent høyere enn for ett år siden, og er på sitt høyeste nivå noensinne.

Eieiendomsprisene

Det er få boliger til salgs i markedet sammenlignet med det som er vanlig ved årsskifte, ifølge Eiendom Norge.

Foto: NRK

Boligprisene steg 0,3 prosent fra november til desember. Korrigert for hvordan prisene vanligvis utvikler seg for måneden, er prisoppgangen 1 prosent.

Det er en sterk boligprisutvikling for desember, sier adm. dir Christian Dreyer i Eiendom Norge.

Med unntak av Stavanger, har boligprisene i alle de store byene steget i løpet av desember måned.

Det står i kontrast til hva som har vært normalt de siste 11 årene, hvor det har vært nedgang i boligprisene i desember hvert år siden 2003.

– Ingen tegn til nedkjøling

Christian Dreyer

Administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge tror boligprisveksten fortsetter også i 2015.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Eiendom Norge mener at den sterke utviklingen i desember kan føre til at den kraftige boligprisoppgangen som vanligvis vises i januar måned, blir noe svekket.

Likevel venter de at det nye året starter med vekst i prisene.

– Akkurat nå ser vi ingen tegn til nedkjøling i boligmarkedet, sier Dreyer.

Ved utgangen av desember var det 9208 boliger til salgs på finn.no, noe som er 14 prosent lavere enn tilsvarende måned i 2014.

– Det vil trolig medføre at det også blir press oppover på prisene også i januar, sier han.

Styreleder Leif N. Laugen i Eiendom Norge sier at prisene nå er på sitt høyeste nivå noensinne.

Meglerne regner nå med at boligprisene i løpet av 2015 vil stige med 4-6 prosent.

– Koster ikke noe å låne penger

Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea er ikke overrasket over at boligprisveksten fortsetter, etter den sterke høsten i boligmarkedet.

Også han venter at boligprisene fortsetter å stige utover vårparten.

Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea

- En oljepris som faller enda mer og blir liggende lavt, kan skape pessimisme i boligmarkedet mot slutten av året, mener sjeføkonom Steinar Juel i Nordea.

Foto: Johan B. Sættem

– Jeg tror fortsatt at prisene kan gå bra utover i begynnelsen av året. Det er mye drevet av god tilgang på lån fra bankene, som nå konkurrerer om markedsandeler, og at det i praksis ikke koster noe å låne penger. Rentene er i praksis null når man korrigerer for inflasjon og rentefradraget, sier Juel.

– Ytterligere oljeprisfall kan skape pessimisme

Sjeføkonomen sier at en enda svakere oljepris, og effekten av det, kan bli faktoren som snur optimismen i boligmarkedet.

– Skulle vi få en oljepris som faller enda mer, og blir liggende på 50 dollar eller mer, så kan nok pessimismen komme litt sterkere mot slutten av året, mener Juel.

Men Norges Bank har sagt at det er 50 prosent sannsynlighet for at styringsrenta kuttes allerede i mars. Det kan bety enda lavere renter?

– Ja, det kan det. Slik det ligger an nå, er det en reell mulighet for at Norges Bank gjør det, fordi prisen på olje har falt mer enn det sentralbanken så for seg. Så jeg tror at i første halvår og utover sommeren vil nok boligprisene holde seg bra, sier han.

Faktorer som kan virke dempende på boligprisene er økende arbeidsledighet og at kjøpekraften vokser mindre på grunn av tiltakende inflasjon og redusert lønnsvekst.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger