Hopp til innhold

Boligprisene steg med 3,3 prosent i januar

Justert for at januar ofte er god boligsalgsmåned er trenden en oppgang på 0,9 prosent, ifølge tallene fra Eiendom Norge.

Boligprisstatistikken for desember 2019

Administrerende direktør for Eiendom Norge, Henning Lauridsen, la frem de første tallene for boligmarkedet i 2020.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Januareffekten viser seg veldig tydelig. Noen steder er den kraftig og man korrigerer en veldig svak slutt på året, sier administrerende direktør for Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Tradisjonelt sett går boligprisene klart opp i januar, ofte etter at prisfall mot slutten av året hvor markedet også preges av at de som ikke har fått solgt justerer ned priskravet. På forhånd hadde de fleste ekspertene ventet at januar skulle starte med prisvekst, men at prisveksten skal bli moderat for 2020 under ett.

– Den sterkest utviklingen hadde Kristiansand med 3,5 prosent sesongkorrigert, sier Lauridsen som sier man må tilbake til 2011 for å finne en sterkere januar i Norge. Likevel spår han en moderat prisvekst i år på 3 prosent.

– Veksten i antall solgte boliger og antall nye boliger på markedet vedvarer etter rekordårene 2018 og 2019, og det er både solgt og lagt ut flere boliger enn i januar 2019. Dette tyder på et marked i god balanse som oppleves som trygt for forbrukerne, sier Lauridsen.

Rentetopp

Gjennom fjoråret ble styringsrenten satt opp fra 0,75 til 1,5 prosent – et nivå Norges Bank signaliserer at de vil holde seg på fremover.

De siste 12 månedene boligprisene med 3,2 prosent, viser tallene fra Eiendom Norge. Det er en fortsettelse av trenden fra de siste årene med moderat boligprisvekst, etter den sterke vekst i årene frem mot 2017. Den sterke prisveksten gjorde at myndighetene i 2017 innførte regler som begrenset hvor mye bankene kunne låne ut (se faktaboks).

Oslo

I Oslo steg prisene med 1,7 prosent, men korrigert for sesong moderate 0,4 prosent.

Bergen

Boligprisene i Bergen steg med 5,3 prosent, men korrigert for at Bergen gjerne starter året som en rakett så er trendveksten 0,5 prosent.

Trondheim

I Trondheim steg prisene med 3,6 prosent, mens sesongkorrigert steg prisene 0,5 prosent.

Stavanger

Prisene i Stavanger steg 5,7 prosent i januar, sesongkorrigert, 2,9 prosent.

– Vår hovedforklaring på dette er at Stavanger hadde en ganske kraftig nedgang i høst, sier Lauridsen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger