Boligprisene sank i oktober

Prisene på boliger solgt gjennom finn.no var 1,2 prosent lavere i oktober enn måneden før. – En av de svakeste oktober-månedene på ti år, sier Eiendom Norge-direktør.

Visning bolig eiendomsmegler

FALLER: Boligprisene sank fra september til oktober, men har steget med 5,6 prosent det siste året.

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Den sesongjusterte prisnedgangen var imidlertid på 0,1 prosent.

Det kommer frem i eiendomsbransjens boligprisstatisitikk som ble lagt frem av Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer på en pressekonferanse i formiddag.

– Fallet er noe høyere enn vi forventet, sier Dreyer.

– Svak utvikling

– Dette er en svak prisutvikling sammenlignet med oktober måned de siste ti årene, fortsetter Dreyer.

Christian V. Dreyer

LA FREM NYE TALL: Christian Vammervold Dreyer, direktør i Eiendom Norge.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Han understreker imidlertid at boligprisene har økt med 5,6 prosent de siste tolv månedene, og at det i seg selv ikke er et dårlig tall.

Det ble solgt 8022 bruktboliger i oktober. Det er en nedgang på 9 prosent sammenlignet med oktober i fjor.

Hittil i år er det solgt 78.722 boliger, noe som er 4,1 prosent flere enn til samme tid i fjor.

– Selv om vi fremdeles er på et rekordnivå i antall solgte boliger totalt i år, så var det noe mindre aktivitet i oktober enn normalt. Vi må tilbake til 2010 for å finne en oktober-måned med færre solgte boliger enn i år, sier Dreyer.

Utfordringene sprer seg

Av de norske fylkene er det kun Rogaland som har en negativ tolvmånedersvekst, opplyser Dreyer.

Fallet i Stavanger er spesielt høyt.

– Stavanger har hatt en betydelig tilbudsøkning det siste året. Tilbudssiden i byen er svært, svært stor, sier Eiendom Norge-direktøren.

Han påpeker samtidig at utfordringene som til nå har kjennetegnet Rogaland, ser ut til å spre seg til andre deler av Sør- og Vestlandet, for eksempel Kristiansand.

– Det har vært god aktivitet i de fleste regionene i landet, selv om vi ser stadig større utfordringer i flere områder på Sør- og Vestlandet, sier Dreyer.

– Bra «trøkk» i Oslo-markedet

Når det gjelder boligmarkedet i hovedstaden, understreker Dreyer at det fortsatt er «ganske solid».

– Det er bra «trøkk» i Oslo-markedet, konstaterer han.

Det tok i gjennomsnitt 35 dager å selge en bolig i oktober, mens det i tilsvarende periode i 2014 tok 36 dager.

Lavest salgstid var det i Oslo og Bodø der det i gjennomsnitt tok henholdsvis 17 og 18 dager å selge en bolig.

Av de større byene, tok det lengst tid i Stavanger og Kristiansand med henholdsvis 54 og 53 dager.

Forventer moderat aktivitet

– Den moderate boligprisutviklingen vi har sett de siste månedene, fortsatte i oktober. Veksten har vært tilnærmet flat siden mars 2015. Årets oktober er en av de svakeste oktober-månedene de siste ti årene. oppsummerer Dreyer.

Om utviklingen videre sier han følgende:

– Vi forventer mer moderat aktivitet i november og desember og økende forskjeller blant regionale markeder

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger