Boligprisene har aldri vært høyere

Eiendomsmeglerbransjen er overrasket over at prisnedgangen fra 2013 allerede er hentet inn. I april steg prisene mer enn forventet.

Christian Vammervold Dreyer

– Vi har aldri hatt et høyere nivå på boligprisene i Norge, sier Christian V. Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Etter at boligprisene falt i 2013, har prisen på boliger steget for hver måned i 2014. I april har det historisk nesten alltid vært en oppgang i boligprisene. Det skjedde også i år:

Boligprisene i Norge var 1,3 prosent høyere i april enn i mars 2014.
Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,6 prosent.

– Overraskende

Christian V. Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er overrasket over at prisene stiger så mye som de gjør:

– Dette er en kraftig prisoppgang sett i forhold til april tidligere år. Det overgår våre forventninger, sier Dreyer.

Boligprisene har nå passert nivået for 2013, før prisene begynte å synke i siste halvår.

– Vi har aldri hatt et høyere nivå på boligprisene i Norge, sier Dreyer.

– Vi er overrasket over at vi allerede har hentet inn nedgangen i fjor, det ventet vi ikke at skulle skje før til høsten.

– Dette tyder på stor tillit til markedet. Frykten og usikkerheten etter høstens turbulente marked er forbi, folk tør igjen å investere i det norske boligmarkedet, konkluderer Dreyer.

Ikke alle får solgt

Boligmarkedet er likevel ikke friskmeldt, det er ikke alle som får solgt, og det er mange boliger som ligger ute i markedet.

Det ligger 14.741 aktive boligannonser ute på Finn.no, 26 prosent flere fra enn på samme tid i fjor. Antallet solgte bruktboliger har sunket fra i fjor. I påskemåneden april i år ble det solgt 7.022 boliger, mens 8.260 boliger ble solgt i samme måned i fjor.

Samlet for mars og april ble det solgt 1,6 prosent færre boliger i år enn i fjor.

Det tar også lang tid å få solgt, gjennomsnittlig tar det 38 dager å selge en bolig i april 2014, mot 29 dager i april 2013. Samtidig er det store regionale forskjeller: i Bodø tok det 14 dager å selge en bolig, i Alta tok det i snitt 102.

– Det er mange boliger å velge i for kjøperne.Dette vil i tiden fremover bidra til å dempe prisveksten og sannsynligvis føre til en utflating i prisene fram mot sommeren, sier Dreyer.

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Område

Endring siste måned

Endring siste år

Endring siste 5 år

Endring siste 10 år

Oslo

1.2

-2.3

40.5

87.9

Bergen

1.5

2.7

45.1

97.0

Trondheim

1.2

0.5

50.5

92.9

Stavanger

0.7

-3.1

43.9

145.1

Kristiansand

1.1

-4.5

12.8

86.4

Tromsø

2.0

8.7

40.8

85.4

Norge

1.3

0.5

36.6

87.2

Kilder: Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi. Endringene beregnes på månedsbasis, og sammenlikner inneværende måned med forrige måned, månedene for ett år siden, fem år siden og ti år siden.

SISTE NYTT

Siste meldinger