Boligprisene fortsetter å stige – opp 0,8 prosent

Koronakrise til tross, prisene på boliger fortsetter å øke. Boligprisene er nå 3,5 prosent høyere enn for ett år siden, det kom fram da Eiendom Norge fredag presenterte boligprisene for juni.

Østre bydel i Stavanger

Boligprisene i Norge fortsetter å øke til tross for den vanskelige økonomiske situasjonen i vår.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,0 prosent, som vil si at økningen er mer enn vanlig for juni måned.

Det betyr at prisøkningen vedvarer, for forrige måned var meget sterk.

Ifølge Eiendom Norge var det tidenes sterkeste mai måned, da boligprisene steg med 1,9 prosent.

Prisstigning i alle områder

Eiendom Norge sier tallene for juni viser en sterk oppgang.

– Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene i alle områder i juni, og det var en spesielt sterk utvikling i boligprisene på det sentrale østlandsområdet og i Bergen. I Oslo, Asker/Bærum, Follo og Romerike er dette den sterkeste oppgangen i en juni måned i boligprisstatistikkens historie, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, la fredag fram de sterke tallene for juni.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Etter et betydelig fall i omsetningen i april og mai, har juni vært preget av en kraftig vekst i antall nye boliger på markedet og antall solgte boliger.

– Omsetningsfallet i kjølvannet av koronautbruddet er så godt som hentet inn igjen sammenlignet med 2019. Dette tyder på at boligmarkedet oppleves som trygt og forutsigbart, sier Lauridsen.

– Det ble både solgt og lagt ut markant flere boliger i juni i år enn i 2019. Storparten bortfallet av omsetningen i boligmarkedet i april og mai har kommet tilbake igjen i løpet av juni, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig i juni 2020. Det er en nedgang fra 54 dager i mai. Raskest salgstid hadde Oslo med 25 dager og tregest salgstid hadde Stavanger og omegn med 71 dager.

– Salgstiden er stabil og på et noe høyere enn de foregående årene. Den stabile salgstiden vitner imidlertid om et velfungerende boligmarked over hele landet, sier Lauridsen.

– Utviklingen bør bli mer moderat

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juni hadde Asker og Bærum med en oppgang på 3,1 prosent etter fulgt av Romerike med 3,0 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Trondheim og Bodø/Fauske med en oppgang på 0,2 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo med en oppgang på 5,4 prosent, mens Stavanger og omegn hadde den svakeste årsutviklingen med en nedgang på 0,6 prosent.

– Det norske boligmarkedet har vist seg svært robust selv i en krisetid, og det er svært positivt både for husholdningene og norsk økonomi at vi ikke har fått et kraftig fall i boligprisene. Det hadde fått negative ringvirkninger både for den enkelte og økonomien.

– På samme tid bør den svakere økonomiske utviklingen både i Norge og internasjonalt tilsi at boligprisutviklingen de kommende månedene blir mer moderat, sier Lauridsen.

Oppgang i krisetid

Oppgangen i boligprisene kommer midt i en tid hvor koronavirusets herjinger har satt tydelige spor i blant annet økonomien.

Ferske tall fra Nav viser at det var 83.000 færre arbeidssøkere i juni. 272.400 var registrerte som helt arbeidsløse, delvis arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av forrige måned. Det er 9,6 prosent av arbeidsstyrken.

Norges Eiendomsmeglerforbund kaller det paradoksalt at koronasituasjonen har hatt en positiv effekt for boligmarkedet.

Carl O. Geving i Norges Eiendomssmeglerforbund.

Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, kaller junitallene for råsterke.

Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven

– Boligmarkedet framstår som bunnsolid, husholdningenes tillit er høy og tidenes laveste renter har utløst sterkere etterspørsel etter brukte boliger. På det mørkeste i mars tok vi høyde for et større omsetningsfall og en svakere prisutvikling enn normalt. Vi hadde ikke forestilt oss den utviklingen vi nå ser, sier Geving.

Han mener tallene viser en sterke utvikling enn antatt.

– Dette er råsterke tall for juni som normalt er en måned med svak prisutvikling. Omsetningsvolumene er tilbake på svært høye nivåer og prisutviklingen har gått fra brems i mars og april til full gass i mai og juni.

Leder i DNB Eiendom, Terje Buraas, mener også at boligmarkedet har allerede hentet seg inn etter fallet som kom med koronakrisen.

Terje Buraas er administrerende direktør i DNB Eiendom.

Terje Buraas, leder DNB Eiendom, sier koronasituasjonen har ført til nye boligbehov.

Foto: Stig B. Fiksdal / DNB

Vi har hele tiden trodd at boligmarkedet skulle klare seg godt igjennom den ventede krisen som uteble, men selv de største optimistene kunne ikke forvente denne utviklingen. Jeg mener dette viser at boligmarkedet i Norge er svært robust, sier Buraas.

Han sier juni normalt er en måned der prisene går ned mellom 0,6 og 0,7 prosent.

– Prisoppgang om sommeren har bare skjedd i perioder med eksepsjonell sterk vekst. Til sammenligning var juni i fjor ned 0,2, noe som var særdeles bra. Det understreker bare hvor sterke tallene som kom i dag er.

Forklaringen til det sterke boligmarkedet mener han ligger i først og fremst et oppdemmet behov fra mars og april, samt utsikter til lave renter fremover.

– Boligmarkedet de siste to årene har aldri vært mer stabilt, og det vi ser nå er at optimismen har steget i takt med at samfunnet har åpnet seg opp igjen. Vi skal heller ikke undervurdere at korona har ført til at boligbehovene har endret seg noe, og at det er grunnen til at mange er på utkikk etter nytt hjem.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger