Hopp til innhold

Boligprisene falt i september

Boligprisene falt 1,1 prosent fra august til september. Det viser nye tall fra Eiendom Norge. Prisene falt litt mindre enn det som har vært vanlig de siste årene.

Leiligheter på Tjelta i Sola

Boligprisutviklingen er normalt svakere i andre halvår enn i første halvår. Slik prisene har utviklet seg de siste årene, har september vært en måned hvor kvadratmeterprisen på boliger vanligvis er litt lavere enn måneden før.

Foto: Anders Fehn / NRK

De sesongjusterte prisene steg med 0,2 prosent. Det betyr at prisene utviklet seg marginalt sterkere enn det som har vært vanlig for måneden.

Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for et år siden. Det er litt svakere enn veksten i lønnsinntektene, og om lag et prosentpoeng høyere enn den generelle prisveksten.

– Den moderate prisutviklingen i boligmarkedet vedvarte i september. Vi er nå inne i den lengste sammenhengende perioden med moderat prisvekst i boligprisstatistikkens historie, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Han karakteriserer prisutviklingen i september måned som normalt for måneden.

Rekordhøyt salg av boliger så langt i år

Det ble solgt 9.534 boliger i Norge i september, noe som er 4,1 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2018.

– Det er kun i 2014 det er solgt flere boliger i en september måned enn det som er gjort i år. Akkumulert for året har det aldri blitt solgt så mange boliger ved utgangen av september som i år, sier Dreyer.

Store regionale prisforskjeller

Sterkest 12 måneders vekst i prisene hadde Oslo med 4,7 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en nedgang på 0,7 prosent.

Ifølge Eiendom Norge er likevel de regionale prisforskjellene i år mindre enn de var i fjor.

For september måned hadde Asker/Bærum og Romerike en oppgang i prisene som var 0,9 prosent høyere enn det som har vært vanlig (sesongjustert).

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Stavanger m/omegn med en nedgang på 0,5 prosent. Det innebærer at prisene der utviklet seg svakere enn normalt.

Også i Trondheim, Tromsø og Kristiansand utviklet prisene seg litt svakere enn det som har vært vanlig for måneden.

NRK skrev tidligere i uka at flere eiendomsmeglerforetak fortalte om nær rekordsalg av boliger i september.

Samtidig har bildet ikke vært entydig. Storbanken Nordea har sett en oppbremsing i boligmarkedet og har fått færre søknader om nye boliglån.

Mener stort salg kan skyldes at Finanstilsynet ønsker å stramme til

Finanstilsynet har foreslått i stramme inn reglene for hvor mye man kan låne, og også å stramme inn bankenes mulighet til å bruke skjønn i vurderingen.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, karakteriserer aktiviteten i markedet som «unormalt høy».

– Vi tror at det høye aktivitetsnivået i september kan skyldes Finanstilsynets forslag om innstramminger i kredittilgangen fra nyttår, sier Geving i en kommentar.

Markoanalytiker Marius Hov i Handelsbanken sier til NRK at han vil være forsiktig med å forklare utviklingen i boligmarkedet i lys av forslaget om å stramme inn fra Finanstilsynet.

– Men kanskje kan det være noe i det for Oslos del, men samtidig har boligprisene i hovedstaden steget mer enn landsgjennomsnittet, så jeg vil være litt forsiktig med å si at det er utslagsgivende for tallene vi fikk i dag, sier han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ