Boligprisene falt i juli

Boligprisene sank med 1,1 prosent i juli. Dette er litt «svakere» enn det som har vært normalen de siste årene.

Boligpriser, boligmarked, boligmarkedet

Både kjøpere og selgere kan framover vente seg mer normale budrunder enn tidligere i år, tror flere markedskjennere. Bildet er fra Ila i bydel Sagene i Oslo.

Foto: Hallvard Norum / NRK

Korrigert for sesongvariasjoner, falt prisene med 0,2 prosent.

Mye tyder på at prisutviklingen, etter et voldsomt korona-oppsving, nå er i ferd med å dabbe av.

Henning Lauridsen, avdelingsdirektør, NBBL

Henning Lauridsen er adm.dir. i Eiendom Norge.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Normalt ser vi at det går litt nedover på denne tiden av året, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Boligprisene er nå 8,5 prosent høyere enn for ett år siden. Dette tallet er ned fra over 10 prosent tidligere i år.

Juli er en måned der boligmarkedet normalt ikke er på sitt heteste. I den typiske julimåneden faller prisene noe, selv om vi også har sett eksempler på det motsatte de siste årene:

Ned i Stavanger og Kristiansand

Blant de største byene er det betydelige forskjeller. I hovedstaden har prisene falt fem måneder på rad, og er nå 2,9 prosent lavere enn i februar, ifølge DN.

Til sammenlikning falt prisene i Stavanger m/omegn 2,6 prosent bare i juli. Sammen med Kristiansand har byen det største prisfallet blant storbyene i juli.

Mot et mer «normalt» boligmarked

Også når det gjelder antall solgte boliger, ser man at boligmarkedet nå er i ferd med å normalisere seg.

  • I juli ble det solgt 5.041 boliger i Norge. Dette er 26,1 prosent færre enn juli i fjor, men mer på normalen sammenliknet med tidligere år.

  • Det ble lagt ut knapt 20 prosent færre boliger for salg enn i juli i fjor, men tallet 3761 er ganske typisk sammenliknet med tidligere år.

– Det er vanskelig å sammenlikne med juli i fjor, som var en uvanlig sterk juli både prismessig og omsetningsmessig, sier Lauridsen.

Han venter nå en liten oppgang i august, deretter at prisene skal falle noe utover høsten slik de normalt gjør.

– I fjor hadde vi en veldig sterk prisutvikling på høsten. Det tror vi ikke at vi får i år, sier han.

Dette er i tråd med det flere kjente økonomer venter. Både Norges Banks varslede renteøkninger, og det at mye av «koronasparingen» er brukt opp, trekkes fram som grunner til det.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger