NRK Meny
Normal

Bodø kan miste hovedflybasen

Kraftig støy fra de nye jagerflyene kan føre til at Bodø ikke blir landets store jagerflybase.

JSF JOINT STRIKE FIGHTER
Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / Scanpix

En hemmelig rapport fra flyprodusenten Lockheed Martin viser at det nye jagerflyet Joint Strike Fighter (JSF), som Norge har bestilt, bråker opp til fire ganger så mye som dagens F-16-fly. Det kan bety at Bodø mister hovedflybasen.

Luftforsvaret og Forsvarsdepartementet har hemmeligstemplet rapporten etter at de mottok den i månedsskiftet september/oktober.

Hemmlighetsstemplet

Kun Luftforsvarets øverste ledelse, som teller en håndfull personer, og enkeltpersoner i departementets avdeling FD4, som styrer med sikkerhetspolitikk og langtidsplanlegging, har rapporten, skriver Aftenposten .

Avisen får bekreftet fra flere hold at støydataene for JSF er dramatiske.

Utgiftene til tvangsflytting av flyplassnaboer, støyskjerming, eventuelt flytting av rullebaner, blir dermed langt høyere enn tidligere regnet med.

Problemet i Bodø er at de sivile og militære flystripene ligger nesten midt i sentrum av byen.

2.000 boliger må fraflyttes

En langt større andel privatpersoner kan risikere å måtte flytte eller få huset støyisolert enn da Gardermoen ble bygget ut som sivil hovedflyplass på 1990-tallet.

Om Bodø får hovedflybasen blir det anslått at over 2.000 boliger må fraflyttes og noen færre støyskjermes.

Utgiftene til støytiltak er anslått til 6,45 milliarder kroner på bakgrunn av rapporter fra SINTEF, Forsvarsbygg og det amerikanske luftforsvaret

Vil flytte militær del

Det foreligger et forslag om å flytte hele den militære delen av flyplassen 700 meter bort fra byen slik at den blir liggende delvis bak en høyde. I tillegg kan rullebanen bygges delvis ut i sjøen.

- Vi må gjøre noe, uavhengig av om vi får kampfly eller ikke. Militær og sivil rullebane ligger i dag for tett. Vi har vært vertskap for flybaser i mer enn 50 år. Om vi skal fortsette som militær base, må det skje på betingelser som gjør at Bodø har levelige vilkår. Derfor er flytteløsningen så genial. Bare noen få vil da bli berørt av støy, og store arealer frigis som kan brukes som næringsarealer til byutvikling, sier ordfører Odd Tore Fygle.

Utredning før jul

Det var daværende forsvarssjef Sverre Diesen som høsten 2007 gikk inn for å flytte Forsvarets operative hovedkvarter fra Stavanger til Bodø, samt å legge den framtidige militære hovedflybasen til samme sted. Andre aktuelle steder for
hovedflyplassen var Evenes utenfor Harstad og Ørland like ved Trondheim.

Forsvarsdepartementet skal etter planen legge fram sin utredning om jagerflybasene før jul. Stortinget skal ta den endelige avgjørelsen i saken til våren.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger