– Det er en politisk skandale

Bodøs ordfører hevder det er et stort og alvorlig problem for nasjonen dersom Stortinget går inn for en kampflybase på Ørland på Bodøs bekostning.

Ole-Henrik Hjartøy

SKUFFET: Bodøs ordfører Ole-Henrik Hjartøy er skuffet, men kamplysten etter at Arbeiderpartiets stortingsgruppe gikk inn for Ørlandet.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

– Det er mange i nord som er voldsomt forbanna nå. De er i harnisk, sier Bodø-ordfører Ole-Henrik Hjartøy (H) under en pressekonferanse i Oslo i dag.

Ordføreren har rukket å svelge unna den største skuffelsen, og bytte den mot trass og kampvilje etter at regjeringspartene Ap og Sp denne uka gikk inn for å gjøre Ørland i Sør-Trøndelag til hovedflybase i kombinasjon med en mindre base i Evenes.

– Dette er en politisk skandale, og saken er alvorlig både for Bodøs og Norges befolkning, hevder Hjartøy.

Han sier det dreier seg om sikkerhetspolitikk, og at Norge ikke vil ha sin daglige tilstedeværelse i de viktige nordområdene dersom hovedkamplybasen legges lenger sør.

Samtidig trekker han frem at vår nabo Russland ruster opp sin flåte med en spesialdesignet brigade.

– De trekker vår militære kapasitet ut fra det globalt viktigste geopolitiske området på kloden. Det er helt uforståelig, sier Hjartøy.

– Udemokratisk prosess

Ordføreren sier Bodø reagerer sterkt på flere ting i prosessen, spesielt at kommunen ikke tidligere har fått fremlagt tobase-alternativet, som Bodø for øvrig mener vil være mye dyrere enn om Norge velger én enkelt base i Bodø.

– En tobaseløsning har aldri vært utredet eller vært på høring før det plutselig ble fremlagt i sisteliten før avgjørelse om Ørland ble tatt. Det er stikk i strid med de fagmilitære rådene, sier Hjartøy.

Han sier det kan tyde på at det har foregått en politisk «hestehandel» på bakrommet, og at Bodø har måttet betale prisen.

– Man har tidlig bestemt seg for å velge Ørland, selv om Bodø tilfredsstiller alle Forsvarets krav om kampflybase, sier Hjartøy, som mener at det ikke har vært en korrekt demokratisk prosess.

Han advarer om at voksende misnøyen nordfra vil komme til åprege stortingsvalget 2013. Dersom Bodø mister basen står 2800 arbeidsplasser i fare.

– Det vil bety at Bodø vil bli satt 10 år tilbake i tid, det er jeg ikke i tvil om, sier Hjartøy.

Endelig beslutning i sommer

Høyre-mannen sier han vil selv ta opp spørsmålet med sitt eget parti og Erna Solberg. Han sier det er viktig gå trekke frem at regjeringen er splittet i sitt syn på saken.

Senterpartiet støtter Aps anbefaling om å legge hovedbasen på Ørland, men har ennå ikke bestemt seg for hvor de mener en framskutt base skal ligge.

SV har ikke tatt stilling til saken, og flere av Aps representanter stemte imot tobaseløsningen med Ørland som hovedflybase med fremskutt base i Evenes.

Stortinget skal ta den endelige beslutningen om hvor Norges hovedkampflybase skal ligge 14. juni.

– Vi har dårlig tid, men vi har ikke gitt opp kampen, konkluderer Hjartøy.

Bodø

Kart som viser områder som kampflybasen i Bodø rekker over.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

SISTE NYTT

Siste meldinger