Hopp til innhold

Bob Geldof og Erna Solberg diskuterte FNs tusenårsmål

Live Aid- koordinator og musiker Sir Bob Geldof møtte statsminister Solberg for en diskusjon om FNs tusenårsmål.

Bob Geldolf

Live Aid- koordinator og musiker Bob Geldof på besøk på Statsministerens kontor.

Foto: Lina Gaganis / NRK

Geldof er et av medlemmene i Generalsekretærens pådrivergruppe for tusenårsmålene for fattigdomsreduksjon som blant andre Erna Solberg er leder for.

Han og statsministeren ble sittende på overtid da de diskutere bistandsarbeid.

– Det er fantastisk at så mange av FNs tusenårsmål allerede er nådd. Det er helt eksepsjonelt at man i løpet av 15 år har redusert verdens fattigdom med nesten 50 prosent, sier en optimistisk Geldof etter møtet.

Geldof har jobbet for veldedige formål i flere år og sto i bresjen for Live Aid på 80-tallet. Etter en liten oppsummering med Solberg har han fremdeles troen på at målet om fattigdomsreduksjon kan nås, dette til tross for at det er knapt med tid igjen.

Geldof og Solberg

Statsminister Erna Solberg og Bob Geldof i møte på Statsministerens kontor.

Foto: Lina Gaganis / NRK

– Hadde noen for femten år siden sagt til meg at man skulle utrydde fattigdommen i verden i løpet av femten år så ville jeg ikke trodd dem. Nå har vi nesten nådd halvparten, og jeg tror at vi med nok vilje kan klare den andre halvparten, sier Geldof.

Flere utfordringer

Pådriver gruppen skal i juli besøke flere Afrikanske land for å se på hvordan de ligger an i forhold til oppnåelsen av målene. Blant store utfordringer fremover knytter flest seg til landene på dette kontinentet.

– En av hovedutfordringene er det økonomiske. Etter finanskrisen kuttet flere land bistandsmidlene og det er mange land som ikke gir så mye som de burde. I tillegg har landene Afrika falt bakpå og her er det mange utfordringer fremover, sier Erna Solberg.

– Kvinners helse og utdanning i de underutviklede landene i Afrika er utfordringer Solberg sier hun er spesielt opptatt av og dette er områder hvor hjelpen trengs mest.

Hardt ut mot høyreekstreme

På spørsmål om høyreekstreme islamistiske bevegelser kan sabotere for bistandsarbeid sier Geldof tvert nei.

– Disse usiviliserte kultene fra middelalderen har ingenting å tilføre verden. De angriper de svakeste og mest sårbare, men de skal ikke få sabotere det gode arbeidet som gjøres, Geldof.

Med avsluttet Geldof sin Oslo-visitt og skal ta turen videre til Kongsvinger for å holde konsert.

AKTUELT NÅ