Hopp til innhold

BNP falt med 14 prosent siste halvdel av mars

I løpet av to uker i mars stoppet økonomien i Norge fullstendig opp. En bråstopp uten noen historiske paralleller, slår Statistisk sentralbyrå (SSB) fast.

Et skilt med beskjed om at en frisørsalong er stengt på grunn av myndighetenes koronatiltak, henger på en rulleport.

STENGTE: Regjeringen innførte de mest inngripende tiltakene i fredstid i midten av mars, da koronautbruddet gjorde at blant annet barnehager, skoler, frisører og treningssentre måtte stenges.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Koronapandemien og nedstengingen av norsk økonomi savner sidestykke, skriver SSB.

De to første ukene av mars var den økonomiske situasjonen tilnærmet normal, men så stoppet alt opp da de strenge koronatiltakene ble innført i midten av mars.

Sammenligner man hele mars med februar, falt BNP med 6,4 prosent. Men sammenligner man siste halvdel av mars med første halvdel av mars, er fallet derimot i overkant av 14 prosent.

– Den som slår oss når vi ser tallene, er at den bråstoppen som er nå i norsk økonomi, ikke har noen historiske paralleller, sier SSB-forsker Thomas von Brasch til NRK.

– Norske myndigheter har regelrett stengt ned store deler av økonomien. Det har medført at norsk økonomi fra første til siste halvdel av mars falt med nesten 15 prosent. Det er mye.

Ifølge SSB vil trolig lavkonjunkturen vi ser nå, vare i flere år.

– Den vil bli dyr og vare lenge, sier von Brasch.

Rammet på tre fronter

Utsiktene for norsk økonomi har med det endret seg dramatisk på kort tid.

SSB publiserte i morges en gjennomgang av sine siste prognoser for norsk og internasjonal økonomi.

I den forrige konjunkturrapporten, som SSB publiserte i desember, lå det an til at norsk økonomi ville være i en tilnærmet konjunkturnøytral situasjon i årene fremover, skriver byrået.

Nå er imidlertid bildet et helt annet.

Ifølge SSB er BNP for Fastlands-Norge ved utgangen av mars anslått å være om lag 14 prosent lavere enn ved inngangen til måneden. «Norsk økonomi har gått på en bråstopp,» konkluderer byrået.

Årsaken til at BNP stupte fra midten av mars, er koronautbruddet og de smittevernstiltakene som ble innført.

Samtidig peker von Brasch på at norsk økonomi er truffet på tre ulike fronter:

  • Store deler av økonomien ble stengt ned som følge av norske myndigheters koronatiltak.
  • Tilsvarende tiltak ble innført i en rekke andre land, noe som gjør at handelen tilnærmet legges brakk.
  • Samtidig har oljeprisen falt kraftig.

– Normalt ville én av disse ha vært nok til å gi en krise, sier von Brasch.

10.4703
Dagens kurs
€ EUR
8.5326
Dagens kurs
$ USD

Varsler rekordlav lønnsvekst

Ifølge SSB må nordmenn belage seg på magre lønnsoppgjør i de kommende årene.

I midten av mars ble det klart at vårens lønnsoppgjør i frontfaget ble utsatt til høsten på grunn av koronakrisen. Oppgjøret i frontfaget danner grunnlag for de andre lønnsoppgjørene.

– Frontfaget er styrende for lønnsoppgjørene i Norge. Lønnen settes basert på det konkurranseutsatt virksomhet tåler. Konkurranseutsatt virksomhet tåler ikke mye reallønnsvekst fremover, og vi tror den blir negativ neste år, sier von Brasch.

– Dette er noe folk flest vil merke på lommeboken, det påvirker inntekten negativt.

Ifølge SSB er det ventet at den nominelle lønnsveksten blir 2 prosent i 2020 og 1,6 prosent i 2021, som altså vil si at reallønnen reduseres neste år.

I 2022 og 2023 ventes lønnsveksten å ta seg noe opp.

Arbeidsledighet Helt ledige i norge

127 288 total
3 319 nye
Graf fra 3. mars
Oppdatert 2. februar

Lyspunkt

AKTUELT NÅ