Hopp til innhold

Blir ikke kvitt lusa, taper milliarder

Økt resistens mot legemidler har fått mange oppdrettere til å velge behandling mot lakselus uten medisiner. Det fører til mer død fisk og milliardtap.

Oppdrettslaks

EN AV FEM DØDE: I fjor døde 53 millioner oppdrettslaks av sykdom eller under behandling mot lakselus.

Foto: Kent Skibstad / NTB scanpix

Hvert år legger Veterinærinstituttet frem en rapport som forteller hvordan det står til med norsk fisk. Årets fiskehelserapport dokumenterer at det var utfordringer knyttet til helse og velferd i norsk akvakultur også i 2016.

Lus og sykdommer truer fiskehelsen

Lus preget fiskehelseåret 2016, fastslår Veterinærinstituttet i Fiskehelserapporten 2016 som ble offentliggjort i dag.

Mer lus, men også sykdommer som infeksiøs lakseanemi og pankreassykdom truer fiskehelsen i landets oppdrettsanlegg, viser rapporten.

– Lus fikk med rette mye oppmerksomhet i 2016. Lus har tidligere først og fremst vært sett som en trussel mot villfisken. I 2016 ble lusa for alvor også en plage for oppdrettsfisken, sier Brit Hjeltnes, fagdirektør for fiskehelse ved Veterinærinstituttet.

Brit Hjeltnes, Veterinærinstituttet

KJEMPER MOT LUSA: Brit Hjeltnes ved Veterinærinstituttet ønsker mindre lakselus, men frykter den fortsatt blir et problem i mange år fremover.

Foto: Veterinærinstituttet

I fjor døde 53 millioner laks i norske merder. Fôrselskapet Ewos har lagt fram tall som viser at lakselusa koster oppdretterne i Norge rundt ti milliarder kroner i året. Nå bruker oppdretterne også mer av andre metoder enn legemidler. Som leppefisk, varmt vann, ferskvann og mekanisk fjerning av lusa.

– At en av fem laks dør er for mye, vi må få ned det antallet, sier Hjeltnes. På Færøyene har de under ti prosent dødelighet på oppdrettslaksen.

Det er ikke noe nytt at en stor andel fisk ikke vokser opp og kan selges. Det nye er årsaken til svinnet. Mens man tidligere hadde store problemer med laks som rømte, er det store problemet nå at fisken dør når den behandles.

Nye metoder- økt dødelighet

Fiskehelserapporten 2016 beskriver helse- og velferdsmessige problemer knyttet til innføring av ny teknologi eksempelvis ved lusebehandling.

Mekanisk behandling av laks

UTEN MEDISIN: Med mekanisk avlusing har medikamentbruk på fisk blitt mye mindre, men mye fisk dør av behandlingen.

Foto: KJARTAN TRANA / NRK

Rapporten viser at det var omtrent like mye lus i 2016 som i 2015, mens det totale antallet lusebehandlinger gikk ned med 10 prosent i samme periode. Den største endringen finner man når det kommer til behandlingsmetoder. Antall behandlinger med medikamenter gikk ned med 41 prosent, mens behandlinger uten medisiner økte med 535 prosent.

– Det viser seg nå at dødeligheten blant fisken øker når den renses mekanisk, sier Hjeltnes. Det er tydeligvis en påkjenning for fisken å bli, spylt, børstet eller flyttet. Bransjen jobber med nye metoder for å holde lakselusa borte, men jeg tror nok dessverre at også de neste årene blir preget av lakselus.

Myndighetene ønsker at oppdrettsnæringen skal femdobles innen 2050. Hvordan er det å forske på det mange håper skal erstatte oljeindustrien som Norges viktigste eksportnæring?

SE DOKUMENTAREN OM LAKSEOPPDRETT: Hvordan er det å forske på det mange håper skal erstatte oljeindustrien som Norges viktigste eksportnæring?

Lyspunkt

AKTUELT NÅ