Hopp til innhold

– Elbilene skaper forsinkelser hver dag

MOSSEVEIEN (NRK.no) Vi ble med på en busstur på en av Oslos hektiske veistrekninger for å teste om elbilene i kollektivfeltet faktisk forsinker bussene, slik busselskapene påstår.

Buss

SE KLIPPET: – Forsinkelsene er ikke noe problem for meg som bussjåfør, men det er et problem for passasjerene, sier Erik Haugstad i Unibuss.

– Vi er vanligvis 10 minutter forsinket på en rute som dette, sier en passasjer til NRK.

Bussjåfør i Unibuss Erik Haugstad skrev for et par uker siden en kronikk for NRK Ytring hvor han skildret sin hverdag på Mosseveien i Oslo. Han mener tilgangen for elbiler i kollektivfeltet må opphøre sporenstreks.

Ifølge Haugstad er ekspressbussen han kjører ofte mellom åtte og elleve minutter forsinket i morgenrushet på grunn av tetthet i kollektivfeltet.

– Det er et problem i hverdagen til folk som velger å reise kollektivt til og fra jobb. Tilbudet blir dårligere med forsinkelser, sier Haugstad.

NRK ble med Haugstad på turen fra Kolbotn til Oslo i rushtiden om morgenen for å se med egne øyne hva et økt antall elbiler i hovedstaden gjør med trafikken i kollektivfeltene.

Onsdag før den første påskehelgen var det generelt lite kø, også i kollektivfeltet, og det var få elbiler som sperret veien for bussen i overgangen fra kollektivfelt til vanlig felt.

Bussen ble imidlertid tre minutter forsinket inn til Oslo, som følge av at bussen lå bak noen elbiler som sto i kø ved flettepunktet der kollektivfeltet slutter.

Artikkelen fortsetter under klippet.

Monique Blom reiser kollektivt til Oslo hver dag og sier elbilene skaper forsinkelser.

– Elbilene sperrer veien

Monique Blom reiser med ekspressbussen hver dag, og sier at hun alltid beregner å være ti minutter forsinket.

– I dag er en litt uvanlig dag, for det er nesten ingen kø, sier Blom.

Hun forteller om tilfeller der nærmere ti elbiler står i kø for å kjøre ut av kollektivfeltet.

– Denne ekspressbussen blir veldig ofte forhindret når bussen skal kjøre fra kollektivfeltet og inn i vanlig felt. Da er det elbiler som sperrer veien, sier Blom.

– For lenge å vente til 2017

Selv om NRK ikke var vitne til de store forsinkelsene på grunn av elbiler, har busselskapene flere ganger sagt at de vil kaste elbilene ut av kollektivfeltene.

Konsernsjef i Nettbuss Arne Veggeland mener Stortingets klimaforlik, som går ut på å avvente situasjonen til 2017, eventuelt når det er 50.000 elbiler på norske veier, vil være for lenge å vente.

– Det kan bli for lenge å vente til 2017 før elbilene må ut av kollektivfeltet. Mange av våre sjåfører opplever at elbilene hindrer framkommeligheten i kollektivtrafikken. På et eller annnet tidspunkt må dette gjøres noe med, sier Veggeland til NRK.

– Kritisk på Mosseveien

Vegdirektoratet startet i fjor med å skaffe seg en oversikt over antall elbiler i kollektivfeltene i de største byene i Norge og skal sammenstille dette med kunnskap om når det oppstår forsinkelser for buss.

– Vi har foretatt undersøkelser i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, og Kristiansand sier Kristian Wærsted ved Seksjon for trafikkforvaltning i Vegdirektoratet.

Dataene fra første runde med undersøkelser er ikke bearbeidet ennå, men Wærsted sitter igjen med et inntrykk av at det er særlig E18 vestfra i Oslo som har mange elbiler. Dette kan også gjelde E18 Mosseveien, men her blir det ikke gjort tellinger før i mai, sier han.

Bård Hoksrud

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Bård Hoksrud er oppmerksom på det økende antallet elbiler, men mener tiden ikke er inne for å fjerne avgift- og kollektivfordelene ved å ha elbil.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Vi oppfatter også at elbiler er en utfordring på Mosseveien. Det er ikke kun antall elbiler, men kollektivfeltets beskaffenhet spiller også en rolle, forklarer han.

Wærsted sier andelen elbiler på veiene er størst mellom klokken 07.30 og 09.00 om morgenen og aller størst mellom 8.15 og 8.45. Det oppstår kø særlig der kollektivfeltet avsluttes og skal flettes inn i ordninært felt, ifølge vegdirektoratet.

– Ikke stort nok problem ennå

Statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet sier at flere partier har tatt til orde for å ikke stramme inn på godene for elbilen.

– Jeg ser nok at dette med kollektivfelt er en utfordring i av og påkjøringene på motorveiene og kollektivfeltene i Oslo, men store deler av døgnet er det ikke et stort problem, sier Bård Hoksrud til NRK.

– Politisk er det et stort trykk på Stortinget for å opprettholde de gode ordninger elbilene har. Derfor har ikke regjeringen noen planer om å fremme tiltak for å gjøre det mer restriktivt for elbil. Men vi må følge med på utviklingen, sier han.

AKTUELT NÅ