Ble kalt «Norges farligste»: – Overgrepsdømte ble utsatt for mye vold

Mannen som ble drept i Ringerike fengsel var dømt for overgrep mot barn. Trond Henriksen, tidligere innsatt og en av Norges mest omtalte kriminelle, mener overgrepsdømte bør sone i egne fengsler. Han får støtte fra forsvareren til drepte 58-åringen.

Trond Henriksen

TIDLIGERE INNSATT: Trond Henriksen ble tidligere kalt Norges farligste mann. Nå engasjerer han seg i kriminalomsorgen.

Foto: Per-Jørgen Olsen/NRK

Mannen i slutten av 50-årene som i går ble drept av en annen innsatt i Ringerike fengsel, var dømt for overgrep mot en rekke unge gutter. John Arild Aasen, som har forsvart mannen i sedelighetssakene, fortalte søndag ettermiddag til NRK at hans klient har følt seg utsatt og redd i fengsel, fordi han hadde begått sedelighetskriminalitet.

Trond Henriksen ble på begynnelsen av 1990-tallet omtalt som «Norges farligste forbryter», en beskrivelse han selv mener er urettferdig, etter at han blant annet var med på kidnappingen av en politimann. Henriksen har i mange år jobbet med forebyggende arbeid og engasjert seg innen kriminalomsorgen.

Henriksen påpeker at han ikke kjenner bakgrunnen for lørdagens drap, men sier han ikke er overrasket over at en sedelighetsdømt mann har blitt drept bak murene.

– Dette er ikke en overraskelse for oss som har sittet inne. I store deler av min soningstid var de (overgrepsdømte, journ.anm.) utsatt for mye vold, sier Henriksen.

Han mener at blant annet hensynet til de overgrepsdømtes sikkerhet tilsier at de overgrepsdømte bør skjermes fra øvrige innsatte.

– De bør ut av ordinær soning. Dette har jeg sagt og skrevet tidligere, og mener det fortsatt.

Ringerike fengsel.

En overgrepsdømt mann i 50-årene ble lørdag drept av en medfange i Ringerike fengsel.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Ikke heldig å blande innsatte

Den avdøde 58-åringens advokat John Arild Aasen påpeker at han ikke kjenner alle detaljer i saken, men utelukker ikke at sedelighetsforbrytelsene hans klient har begått kan ha vært et motiv for drapet.

Advokat John Arild Aasen

Advokat John Arild Aasen, som forsvarte 58-åringen som ble drept, mener det kan være hensiktsmessig at overgrepsdømte soner for seg selv.

Foto: Jon Jolly Kramer-Johansen / NRK

Overfor NRK tar også Aasen til orde for at sedelighetsdømte bør sone adskilt fra andre fanger.

– Han satt for alvorlige forhold og var utsatt i fengsel på grunn av den sedelighetskriminaliteten han har begått. Mitt syn på dette er at det ikke er heldig å blande disse siktede med andre som har begått annen kriminalitet.

Politiet ønsker ikke å kommentere bakgrunnen for drapet, og viser til at mannen som er siktet, en tidligere drapsdømt norsk-polsk statsborger, ikke er avhørt av politiet ennå. Marius Ihlebæk, som forsvarer den drapssiktede, sier det er for tidlig å si hvordan klienten stiller seg siktelsen.

Samtidig sier Ihlebæk at det er« en forhistorie bak drapet», uten å ville kommentere dette nærmere på det nåværende tidspunkt.

– Nederst på rangstigen

Knut Are Svenkerud, Kriminalomsorgens yrkesforbund

Knut Are Svenkerud i Kriminalomsorgens Yrkesforbund sier de sedelighetsdømte er nederst på rangstigen i norske fengsler.

Foto: Jon Jolly Kramer-Johansen / NRK

Knut Are Svenkerud, leder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY), sier på generelt grunnlag at han kan bekrefte Henriksen oppfatning av at sedelighetsdømte er nederst i det uformelle hierarkiet blant kriminelle i norske fengsler.

Dette byr på utfordringer i fengslene, sier Svenkerud.

– De som sitter inne for seksuelle overgrep mot barn, er de som sitter lavest i hierarkiet. Det betyr at kriminalomsorgen hele tiden må gjøre risikovurderinger når det gjelder sammensetningen i fengselet.

– Overgrepsdømte vil i mange tilfeller oppleve utfordringer tilknyttet til straffegjennomføring. Derfor påligger det Kriminalomsorgen et veldig stort ansvar, for å finne ut hvordan vi organiserer dette. I noen fengsler har vi egne typer avdelinger for denne typen kriminalitet, mens i andre fengsler er det satt sammen som et større fellesskap, sier Svenkerud.

Forbundslederen er bekymret for økningen av voldshendelser i norske fengsler. Statistikken for vold mot ansatte viser en økning fra 500 hendelser i 2014, til godt over 1300 hendelser i 2016.

– Det som er trist for Ringerikes del, er at på grunn av den profesjonaliteten de har der, så får de mange ekstra krevende innsatte. Dette uten at de får mer ressurser for å ta seg av dette.

Første fengselsdrap siden 1982

Marianne Vollan

Marianne Vollan, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, påpeker at fanger sjelden dreper andre fanger i norske fengsler.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ringerike fengsel ønsker ikke å kommentere drapssaken, men viser til Kriminalomsorgsdirektoratet.

Erling Fæste, assisterende regiondirektør i Kriminalomsorgen region sør, sier på generelt grunnlag til NRK at Ringerike fengsel er «svært gode til å håndtere trusselvurderinger rundt både rundt voldelige innsatte og innsatte som trenger beskyttelse».

Drapet i Ringerike fengsel er det første på en innsatt siden 1982.

Marianne Vollan, direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet nasjonalt, sier til NRK at hun vil være tilbakeholden med å trekke fram en årsakssammenheng mellom lørdagens hendelse og situasjonen i norske fengsler generelt.

– Hva gjør dere for å sikre de ansatte og de innsatte i norske fengsler?

– Det er konkrete vurderinger som gjøres på stedet ut fra de innsatte som er der. Regionen har hatt en oppfølging av det fengselet som ligger i region sør. Så må vi på overordnet nivå jobber videre med tiltak for å både forebygge vold og trusler og sørge for også en god oppfølging i etterkant, sier Vollan til NRK.

ringerike fengsel

Ringerike fengsel er et høysikkerhetsfengsel hvor alle innsatte er menn. Fengselet har en kapasitet på 160 plasser og har 155 fast ansatte. Det ligger på Tyristrand i Ringerike kommune.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger