– Tilregnelig i gjerningsøyeblikket

– Dette skulle ikke ha skjedd, og som partileder, tar jeg det fulle ansvar, sier Liv Signe Navarsete om de ulovlige pengegavene til Senterpartiet.

Senterparti-leder Liv Signe Navarsete

Senterparti-leder Liv Signe Navarsete måtte svare for seg for Stortingets kontrollkomité.

Foto: Holm, Morten / Scanpix

Senterpartiet fikk pengegaver fra de offentlig eide kraftselskapene Eidsiva Energi og Troms Kraft, som ga henholdsvis 500.000 kroner og 200.000 kroner, i forbindelse med et såkalt fornybarprosjekt.

Støtten har utløst spekulasjoner om korrupsjon. Selskapene fikk nemlig innvilget konsesjonssøknader ikke lenge etter at pengene, uten øremerking, var blitt overført til Senterpartiets partikonto. Partiet har innrømmet at store deler av pengene ble brukt til å finansiere valgkampen for Senterpartiet.

Det er brudd på partifinansieringsloven

Navarsete: Var ikke påvirket

– Vi ble først klart over at dette var ulovlig i september i år, da Statistisk sentralbyrå (SSB) la frem oversikten over partistøtte, sa Senterparti-leder Liv Signe Navarsete da hun ble grillet i høringen i Stortingets kontrollkomité i dag.

– Holder det for en vanlig borger, dersom vedkommende for eksempel kjører for fort eller i påvirket tilstand, å si at en ikke kjente loven, spør saksordfører Per Kristian Foss (H).

– Jeg kan i hvert fall si at jeg ikke var påvirket av verken alkohol eller andre rusmidler, og jeg kan si at jeg var tilregnelig i gjerningsøyeblikket, svarer Navarsete og konkluderer med at det nok ikke hadde holdt for en «vanlig borger» å si at man ikke kjenner loven i en straffesak.

– Skulle ha informert Riis-Johansen

Mens olje- og energiminister Terje Riis-Johansen har havnet i et habilitetsspørsmål etter at pengestøtten fra kraftselskapene ble kjent, er det partileder Navarsete som står ansvarlig for at partiet hennes har mottatt ulovlig støtte. Dette ansvaret tar hun også.

– Dette skulle ikke ha skjedd, og som partileder tar jeg det fulle ansvar.

Navarsete tar også selvkritikk for at hun ikke informerte Riis-Johansen om pengestøtten, til tross for at hun kjente til den.

– Det skulle ha vært gjort, sier hun.

Fastholder at han ikke visste

Terje Riis-Johansen har hele tiden sagt at han ikke visste om pengegavene, og det fastholdt han da han var i ilden i høringen tidligere i dag.

– Jeg har ingen formelle posisjoner sentralt i Senterpartiet og deltar derfor ikke på flere møter. Jeg fikk vite om pengestøtten 8. september i år, da SSB offentliggjorde oversikten over partistøtte, sier Riis-Johansen.

Han understreker også at Justisdepartementets lovavdeling har vurdert hans habilitet.

– De konkluderte med at jeg ikke var inhabil ved innvilgingen av konsesjonene, sier Riis-Johansen.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen stå på sitt under høringen i dag.

Foto: Holm, Morten / Scanpix

Olje- og energiministeren sier også at han ikke har mottatt noen e-poster der det fremkommer at selskapene ga penger til Senterpartiet før valget.

– Det eneste stedet dette såvidt fremgår, er i en e-post fra generalsekretær Ivar Egeberg, der han skriver at «Troms Kraft hjelper meg med noen kroner», sier Riis-Johansen, men avviser at han reagerte på det.

Han innrømmer at heller ikke han tror noen selskaper gir penger av veldedige årsaker, men understreker at Eidsiva Energi og Troms Kraft ikke fikk noen gjenytelser fordi han ikke visste om pengegavene da selskapene fikk konsesjoner.

– Vanlig at du leser e-poster bakfra?

Riis-Johansens statssekretær Sigrid Hjørnegård (Sp) gjentok også at hun ikke hadde kjennskap til pengegavene. Også Hjørnegård sier at hun ble oppmerksom på det først da SSBs oversikt ble lagt frem.

I en e-post fra tidligere generalsekretær Ivar Egeberg ble pengestøtten nevnt, men ifølge Hjørnegård festet hun seg ikke ved det.

– Jeg svarte på det som var relevant for meg. Jeg registrerte ikke informasjonen om penger, og dette ble derfor heller ikke videreført til statsråden, sier Hjørnegård.

– Det du svarte på, sto sist i e-posten, etter informasjonen om pengestøtten. Likevel sier du at du ikke visste om den. Er det vanlig at du leser e-poster bakfra, vil saksordfører Per Kristian Foss vite.

– Jeg kan bare si at faktum i denne saken er at jeg ikke fikk informasjonen om pengestøtten med meg, svarer Hjørnegård.

SISTE NYTT

Siste meldinger