Pensjonistforbundet: – Siv Jensen legitimerer dobbeltrom i eldreomsorgen

Siv Jensen og resten av regjeringen vil kutte egenandelen til eldre som bor på dobbeltrom mot sin vilje. Pensjonistforbundet frykter at det vil gi flere på dobbeltrom.

Generalsekretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet mener høringsnotatet om forskriftsendring om egenbetaling for eldre som må bo i dobbeltrom er et skritt i feil retning.

Pensjonistforbundets generalsekretær Harald Olimb Norman mener eldretiltak mot dobbeltrom er et skritt i feil retning.

– Ett av forslagene den nye regjeringen har lagt frem er at det skal bli rimeligere for eldre dersom de blir lagt på dobbeltrom mot sin vilje.

Siv Jensen sitter i Politisk kvarter NRK P2. Det er tirsdag og debatten handler om finansministerens og regjeringens omsorgsgaranti.

Ett av forslagene i garantien er å kutte egenandelen for eldre som har langtidsplass på sykehjem, og som må bo på dobbeltrom mot sin vilje.

Det har fått Pensjonistpartiets generalsekretær Harald Olimb Norman til å reagere.

Ingen insentiver til å sikre flere enerom

– Dette liker vi dårlig. Pensjonistforbundet og mange andre organisasjoner og politikere har kjempet lenge for å få til en eneromsgaranti. Den kom i 1997. Det forslaget som ligger der nå, er et skritt i feil retning. Det vil bare legitimere at kommunene kan fortsette å legge eldre på dobbeltrom, sier Norman.

Han sier det er problematisk at beboerne etter hans mening skal straffes fordi kommunene ikke har klart å oppfylle eneromsreformen fra 1997. Dette fordi sanksjonen mot kommunene som ikke har enerom til alle er så liten at den i utgangspunktet ikke har noen virkning.

I høringsbrevet som regjeringen har sendt ut, innrømmer departementet at de ikke vet hvor mange eldre som ligger på dobbeltrom mot sin vilje.

I brevet heter det blant annet:

«Om (...) alle som i dag bor på dobbeltrom ønsker enkeltrom, vil forslaget til forskriftsendring kunne gjelde i overkant av 2 000 personer. forslaget vil følgelig kunne medføre reduserte inntekter for kommunene på anslagsvis 30 millioner i 2014 og 60 millioner kroner på årsbasis»

Litt lenger ned står det:

«For delvis å kompensere kommunene for reduserte inntekter er kommunerammen økt med 15 millioner kroner i 2014 (halvårsvirkning)»

Med 430 kommuner i Norge betyr det at hele det økonomiske insentivet for kommunene til å oppfylle eneromsreformen er nær null.

– Det bekrefter at tiltaket ikke gir flere sykehjemsplasser, men at det heller åpner for muligheten til å putte flere på dobbeltrom. Vi ønsker verdighet, ikke noen ekstra kroner, ved livets slutt, sier Norman i en pressemelding.

Redd tiltaket er en papirtiger

– Jeg synes forsåvidt det er positivt at eldre som må bo på dobbeltrom mot sin vilje skal få redusert betaling, men jeg er enig med Pensjonistforbundet i at det de eldre egentlig vil ha er at kommunene skaffer dem enerom, sier helsepolitisk talsmann Torgeir Micaelsen i Ap.

Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen mener Frp og Siv Jensen viser dårlig handlekraft

Aps Torgeir Micaelsen frykter at Siv Jensen og regjeringens tiltak når det gjelder å sikre eldre enkeltrom på aldershjem er en papirtiger.

Han mener helseminister Bent Høie, finansminister Siv Jensen og resten av regjeringen bør gå på kommunene for å få dem til å skaffe enkeltrom, ikke lage det han kaller papirbestemmelser.

– Jeg er redd dette er en papirtiger for jeg forstår ikke hvilket økonmiske grunner kommunene nå skulle ha av å bygge enerom. Regjeringen bør heller gå på de kommunene som ikke har levert på enerom til alle, sier Micaelsen før han fortsetter.

– Jeg forstår at Frp har behov for å komme på offensiven etter mange saker der de blant annet har lovet velgerne å fjerne alle bompenger og at staten skal finansiere eldreomsorgen. Men jeg tror de må komme med noe mer offensivt enn dette. Så langt har jo en del av valgløftene forsvunnet i sanden fordi det har blitt avslørt at de bare viderefører den praksis som Ap hadde da vi styrte landet.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger