Bjørnefelling slaktes av Sivilombudsmannen

Få dager etter at Høyre-politiker og saueeier Anders Kiær i fjor personlig tok kontakt med regjeringen om bjørn i sitt beiteområde, var bjørnen skutt. Nå får miljødepartementet kritikk av Sivilombudsmannen.

Felt bjørn

Bjørnen kom så vidt ut av hiet før han endte sine dager i snøen i Stor-Elvdal kommune i Hedmark lørdag 16. april i fjor. Avgjørelsen om å skyte den ble tatt etter en svært uvanlig saksbehandling.

Foto: Statens naturoppsyn

– Dersom miljødepartementet ikke hadde tid til å gi en skriftlig forklaring i forkant burde miljødepartementet i det minste ha gitt en skriftlig begrunnelsen i etterkant, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Aage Thor Falkanger

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger kritiserer miljødepartementet for manglende skriftlig begrunnelse da direktoratet ble instruert til å gi fellingstillatelse

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Han mener kontakten i forkant av bjørnefellingen forsterker behovet for å dokumentere de vurderingene som ble gjort:

– Det gir tillit til at begunnelsene fattes på et saklig grunnlag og reduserer faren for at man tar utenforliggende hensyn, sier Falkanger.

Tok kontakt på høyres landsmøte

NRK skrev i fjor om bjørnen som ble felt etter at sauebonden og høyretoppen Anders Kiær tok kontakt med statssekretæren i Miljødepartementet på høyres landsmøte.

Etter landsmøtet fulgte Kiær opp samtalen både på telefon og i e-poster til Lunde og miljødirektoratet.

Anders Kiær.

Storbonde i Hedmark og fylkesleder i Nord-Trøndelag høyre tok kontakt med partikollega Lunde både på landsmøte og e-post for å få skutt bjørnen.

Foto: Bjørn Anders Sørli / NRK

Han mente det hastet å ta ut bjørnen mens det ennå var mulig å spore den på snø og før sauene ble sluppet på beite.

Falkanger skriver i sin redegjørelse at:

«Ombudsmannen konstaterer i den forbindelse at departementet i e-post til Anders Kiær torsdag 14. april 2016 skriver at «[v]i har vært i kontakt med Miljødirektoratet og bedt de følge opp saken». Dagen etter var det ikke lenger tilstrekkelig å la direktoratet «følge opp saken», men nødvendig å instruere om hva det konkrete utfallet skulle bli. Hva som er årsaken til denne endringen, er ikke kjent for ombudsmannen.»

Miljødirektoratet har aldri tidligere blitt instruert i en tilsvarende sak.

Les også: Høyre-topp fikk felle bjørn. 13 dager senere kom det avslag på felling i samme område

– Stinker kameraderi

Lars Andreas Lunde

Statssekretær Lars Andreas Lunde sier at departementet tar avgjørelsen til etterretning og at de fra nå av vil gi en skriftlig vurdering dersom de igjen kommer med en instruks

Foto: Erlend Kjernli

Statssekrektær Lars Andreas Lunde forsvarer fortsatt avgjørelsen:

– Men i ettertid ser vi nok at vi burde ha kommet med en skriftlig begrunnelse etter at instruksen ble gitt slik at andre kunne få innsikt i denne saken, sier Lunde.

Han avviser fortsatt at instruksen kom fordi han ble kontaktet av en partikollega:

– Vi hadde kommet til samme avgjørelse uansett hvem som tok kontakt, sier han.

Men SVs Heikki Holmås er uenig:

– Det stinker kameraderi, og det forsterkes av at en Senterpartipolitiker i det samme området fikk avslag da han søkte om fellingstillatelse, sier han.

Holmås mener saken bør behandles i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget:

– Det er ikke greit at politisk ledelsen i miljødepartementet gir klarsignal å skyte fredet bjørn på en bar på høyres landsmøte.

Langt færre bjørn enn ønsket

I 2010 var det 166 bjørner i Norge mot 128 i fjor, ifølge nye tall fra Rovdata.

De siste årene har bare seks ungekull blitt født hvert år og det er langt under bestandsmålet på tretten.

– Bør ikke dermed terskelen for å ta ut bjørn være ekstra høy?

– Nei, selv om man ligger langt under bestandsmålet skal man fortsatt åpne for uttak av bjørn utenfor de prioriterte områdene, mener Lunde.

Sivilombudsmannen frykter saksbehandlingen kan undergrave tilliten til rovdyrsforvaltningen:

– Saksbehandlingen er jo viktig for å komme til de riktige beslutningene og sikre tillit til dem, sier Falkanger.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger