Bistandsadvokatene sier ja til Behnring Breivik-psykiater

Bistandsadvokatene for Utøya-ofrene godtar at Torgeir Husby, en av to som vurderer Anders Behring Breiviks mentale helse, ikke byttes ut.

Synne Sørheim og Torgeir Husby

Bistandsadvokatene kommer ikke til å anke kjennelsen fra Oslo tingrett der det slås fast at Torgeir Husby (t.h.) er habil. Her med kollega Synne Sørheim.

Foto: Haakon Mosvold Larsen / Afp

Bistandsadvokat Bendik Falch-Koslung sier til NRK.no man ikke vil anke kjennelsen fra Oslo tingrett, der det heter at Torgeir Husby er skikket til å vurdere Anders Behring Breiviks mentale helse.

Dermed går han og de 14 andre bistandsadvokatene som mente rettpsykiater Torgeir Husby var inhabil med på at Husby og hans kollega Synne Sørheim fullfører sin vurdering av den terrorsiktede.

– Nyttig prosess

– Vi har gjort en vurdering, og har kommet frem til at vi ikke vil anke, sier Falch-Koslung, som mener prossesen etter at det ble levert en habilitetsinnsigelse har vært «nyttig».

– Det har kommet frem såpass mange avklaringer i denne prosessen, både fra IT-avdelingen på Diakonhjemmet, og fra den siktede selv - via hans advokat, som gjør at mulighetene for det vil blitt pekt på saksbehandlingsfeil senere er minimal, sier Falch-Koslung.

– Det verste som kunne skjedd for våre klienter er at det ble påpekt saksbehandlingsfeil, og at saken måtte gå en ekstra runde i tingretten. Denne sjansen mener vi nå er veldig liten.

I kjennelsen fra Oslo tingrett kom det frem at Torgeir Husby aldri hadde sett på journalen til Behring Breiviks mor. De to skal heller ikke ha møtt hverandre i forbindelse med behandlingen.

Via sin forsvarer har den terrorsiktede også formidlet at han ikke ønsker at det skal oppnevnes en ny forsvarer, noe tingretten la vekt på.

Bendik Falch-Koslung

Bendik Falch-Koslung i Advokatfirmaet Stabell & Co.

Foto: Stabell & Co

Vurdering i løpet av oktober

Torgeir Husby er en av to rettspsykiatere som skal vurdere hvorvidt Anders Behring Breivik var tilregnelig da han utførte sine ugjerninger 22. juli, i tillegg til hans mentale helse på det nåværende tidspunkt.

19. september tok Husby selv kontakt med Oslo tingrett og fortalte at han var overlege på Diakonhjemmet i Oslo, der den terrorsiktedes mor er til behandling, og at han dermed har det formelle ansvaret for hennes behandling.

Samme uke hadde Husby og kollega Synne Sørheim sin siste av i alt ti samtaler med Behring Breivik.

Dette fikk 15 av bistandsadvokatene til ofrene på Utøya til å reagere.

26. september sendte disse, med Bendik Falch-Koslung og Advokatfirmaet Stabell & Co i spissen, et brev til Oslo tingrett der det ble krevd at Husby ble byttet ut.

Geir Lippestad

Anders Behring Breivik har, via sin forsvarer Geir Lippestad (bildet), formidlet at han ikke ønsker at det oppnevnes en ny rettspsykiater.

Foto: Varfjell, Fredrik / Scanpix

Fikk kritikk

Dette var ikke Oslo tingrett enige i, og i kjennelsen der Husby erklæres habil ble det også påpekt at majoriteten av bistandsadvokatene enten mente Husby var habil, eller ikke hadde gjort seg opp en mening.

Samtidig fikk Husby kritikk for at han ikke hadde varslet Oslo tingrett om det mulige habilitetsproblemet på et tidligere tidspunkt.

Statsadvokaten og bistandsadvokatene redegjorde for sine synspunkt i forbindelse med Oslo tingretts vurdering av habilitetsspørsmålet.

Det samme gjorde Anders Behring Brevik, via sin advokat Geir Lippestad.

«Videre er det et moment at siktede ikke ønsker at det skal oppnevnes nye sakkyndige og at siktedes forsvarer mener at det ikke foreligger inhabilitet», skriver tingrettsdommer Anne Margrethe Lund i kjennelsen.

Arbeidet med å vurdere Behring Breiviks mentale helse skal etter planen gjøres ferdig i løpet av oktober.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger