Bistandsadvokat: – Jusen er ikke alltid rettferdig

Det har vært kraftige reaksjoner etter at tre menn ble frikjent for voldtekt av en da 18 år gammel jente. Men bistandsadvokat Gunhild Lærum mener det må være strenge beviskrav i slike saker.

Etter at tre menn ble frikjent i lagmannsretten for voldtekt av en da 18 år gammel jente i Hemsedal i 2014 har det vært voldsomme reaksjoner. Mandag demonstrerte flere tusen for kvinners rettssikkerhet, og for å vise støtte til Andrea Voldum som var fornærmet i saken.

VIDEO: Flere tusen demonstrerte for kvinners rettssikkerhet i Norge i dag. Senkes beviskravene risikerer vi at uskyldige settes inn, sier bistandsadvokat Gunhild Lærum.

Etter at tre menn ble frikjent i lagmannsretten for voldtekt av en da 18 år gammel jente i Hemsedal i 2014 har det blitt en voldsom debatt.

Med Hemsedal-saken som bakteppe deltok flere tusen i demonstrasjonen «Rettssikkerhet for kvinner».

– Jusen er ikke alltid rettferdig

Bistandsadvokat Gunhild Lærum

Det er noen som liker å henge noen på torget, slik vil det alltid være, sier Lærum.

Foto: Ketil Kern / NRK

Bistandsadvokat Gunhild Lærum forstår at folk er opprørt, men sier at jusen ikke alltid er rettferdig.

– Systemet vårt er slik at det er bevisene som avgjør. I sedelighetssaker har pressen fokusert mye på at hvis man får nei på skyldspørsmålet, så blir fornærmede ikke trodd. Men det er ikke nødvendigvis slik, sier Lærum til NRK.

Lærum har forsvart overgripere og vært bistandsadvokat for ofre. Hun viser til at det kan være mye som gjør at bevisene ikke holder til en dom.

– Det som er viktig i disse sakene, er at jus og moral går ikke hånd i hånd. Jusen er ikke alltid rettferdig, sier Lærum.

Bekymret forsvarer

Arne Seland, forsvarer for en av de tre mennene som ble frifunnet, sier til NRK at demonstrasjonene gjør ham «svært bekymret». Den ene av de tre mennene har nå forlatt landet av frykt etter en rekke trusler.

– Folkedomstolen er ofte den tøffeste. Det er noen som liker å henge noen på torget, slik vil det alltid være, sier Lærum.

Bistandsadvokat Gunhild Lærum leser dokumenter

Vi ønsker ikke å senke beviskravene. Vi ønsker at det skal gjennom et nåløye, sier bistandsadvokaten Gunhild Lærum.

Foto: Ketil Kern / NRK

– Ønsker ikke å senke beviskravene

Lærum tror at når situasjonen har fått roet seg vil folk være enige om at man ikke bør senke beviskravene.

– Senkes beviskravene risikerer vi at uskyldige settes inn. Vi ønsker at det skal gjennom et nåløye, før man avsier straff eller ikke. I noen saker er bevisene lette å vurdere, men i sedelighetssaker er det ofte vanskelig bevisvurdering. Vanskeligere enn i mange andre saker.

– Er den folkedomstolen vi ser tendenser til nå en fare for rettssikkerheten?

– Det kan det være. Alle har et krav på og et behov for rettssikkerhet. Hun som har navngitt de tre mennene har sikkert hatt et stort behov for det. Hun har nok opplevd seg veldig urettferdig behandlet av rettsvesenet, sier Lærum.

– Det er også lett å forstå forsvarerne for de tre som er frikjent på at nå har lynsjestemningen tatt av, men vi må ikke glemme at disse tre er dømt til å betale erstatning, sier hun.

Det betyr at det har vært veldig mye tvil i saken fra Hemsedal, forklarer Lærum.

– Bevisene i saken har vært veldig vanskelige å vurdere, men det betyr ikke at hun ikke er trodd, forklarer hun.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger