Bistandsadvokat:- Angrer på at de har anmeldt overgrep

– Sakene hoper seg opp, og situasjonen blir verre og verre, sier bistandsadvokat Inger Marie Støen. Hun opplever klienter som angrer på at de har anmeldt overgrep fordi etterforskningen tar så lang tid.

Politi-skilt

KRISELIGNENDE TILSTANDER: Tillitsvalgte i 11 av 12 politidistrikt opplever kriselignende tilstander. De forteller om grove overgrepssaker som blir liggende, politifolk som slutter og at arbeidspresset er skyhøyt.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NRK kunne tirsdag fortelle at tillitsvalgte i 11 av 12 politidistrikt opplever kriselignende tilstander. De forteller om grove overgrepssaker som blir liggende, politifolk som slutter og at arbeidspresset er skyhøyt.

Også flere politimestre erkjenner problemer.

Inger Marie Støen, bistandsadvokat

VERRE OG VERRE: Bistandsadvokat Inger Marie Støen opplever at klienter angrer på at de anmeldte fordi etterforskningen tar så lang tid.

Foto: Roy Allan Larsen / NRK

Problemene i politiet er også kjent blant bistandsadvokater NRK har snakket med. De møter klienter som fortviler over lang saksbehandlingstid.

– Jeg synes egentlig det blir verre og verre fordi det skjer veldig lite i sakene deres, sier bistandsadvokat Inger Marie Støen i Advokatene Støen & Thoresen i Gran på Hadeland.

Hun forteller at store deler av arbeidsdagen går med til å mase på politiet fordi de fornærmede blir frustrert over at ingenting skjer.

– De føler at ventetiden blir som et nytt overgrep fordi de må vente så lenge.

Situasjonen er kjempealvorlig. Det er svært vanskelig for de fornærmede å forholde seg til ventetiden. Derfor angrer mange på at de har gått til anmeldelse, sier advokaten.

Ventet lenge

I går fortalte NRK om en 23 år gammel kvinne som måtte vente 1,5 år før politiet gjennomførte avhør av mannen hun anmeldte for voldtekt. Hun måtte vente ytterligere ett år før saken kom opp for retten.

Kvinnen beskriver ventetiden som svært krevende, og at hun fikk store psykiske plager mens hun ventet på en avklaring i saken.

Først da politiet tok ut tiltale, klarte hun å senke skuldrene og se fremover.

Anette Torgersen

TAR FOR LANG TID: Bistandsadvokaten Anette Torgersen hos advokatfirmaet Torgersen har voldtektssaker som politiet har brukt flere år på å behandle.

– Skjer over hele landet

Den Oslo-baserte bistandsadvokaten Anette Torgersen forteller at det å anmelde et overgrep oppleves som et stort steg for mange.

– Når de da blir møtt med at saken ikke blir prioritert, er det tøft for dem.

Hun har voldtektssaker som er anmeldt tilbake til 2016, som fortsatt ikke er ferdig behandlet hos politiet.

– Dette skjer over hele landet, og generelt sett tar disse sakene for lang tid.

Politiet: Vi står i en omstilling

Håkon Skulstad, fungerende politidirektør

KREVENDE SAKER: Fungerende politidirektør Håkon Skulstad forteller at seksuallovbrudd er særlig arbeidskrevende.

Foto: Ola S. Hana / NRK

Fungerende politidirektør Håkon Skulstad sier han har stor forståelse for at lang saksbehandlingstid oppleves som en ekstra belastning for dem som har vært utsatt for overgrep.

– At det tar så lang tid før saken blir avgjort, er beklagelig. Vi har stor forståelse for at det skaper en frustrasjon og en tilleggsbelastning. Slik bør det ikke være.

Stemmer det at det aldri har vært så ille som nå?

– Våre tall viser at det er en økning på over 100 prosent på seksuallovbrudd de siste fire årene. I sammenheng med at saksbehandlingstiden går opp, er dette en situasjon som er mer krevende enn på lenge.

Skulstad forklarer økningen i saksbehandlingstid skyldes at slike saker er særlig arbeidskrevende, og at det kreves en spesiell kompetanse for å jobbe med dem.

– I kombinasjon med at politiet står i en omstilling, befinner oss i en ekstra sårbar situasjon nå.

– Vi må se på hvordan vi kan få ned saksbehandlingstiden utover høsten.

SISTE NYTT

Siste meldinger