BI-professor: – En myte at «glasstaket» hindrer kvinner fra å bli toppsjefer

BI-professor Tom Colbjørnsen har undersøkt hva som skal til for at norske kvinner skal komme seg til toppen av norsk næringsliv.

Tom Colbjørnsen, rektor ved BI

MYTE: BI-professor Tom Colbjørnsen mener det er en myte at det såkalte «glasstaket» hindrer kvinner å få lederstillinger.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Colbjørnsen, som er professor i ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, sier til NRK at mange kvinner holder seg selv tilbake og vegrer seg for å ta steget opp i sjefsstolen.

– Kvinner har en del hemninger som gjør at de ofte undervurderer sin egen kompetanse, og undervurderer om de faktisk klarer å være i en toppsjef-stilling. En toppsjef-stilling er ikke noen spøk, det er for spesielt interesserte, påpeker Colbjørnsen.

Status for kvinnedagen 8. mars 2017 er at menn fortsatt tjener mer penger enn kvinner som heltidsansatte, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Ifølge SSB er også to tredjedeler av alle ledere i Norge menn.

– Gjelder menn også

I en ny utredning Colbjørnsen har gjennomført for arbeidsgiverforeningen Spekter, heter det at kun sju prosent av toppsjefene i de aller største bedriftene i Norge er kvinner.

Colbjørnsen, som står bak utredningen, har også sett på hva kvinner selv gjør for å «passere barrierer» på sin vei til topplederstillinger.

BI-professor Colbjørnsen mener han kan avkrefte mytene om at det finnes et «glasstak» – en usynlig barriere som hindrer kvinner fra å nå helt opp til de mest prestisjefylte stillingene i norsk næringsliv.

– Dersom du først har kommet deg så høyt i bedriften at det aktuelt med en toppsjef-stilling, så er det godt mulig at kvinner støter mot et glasstak, men det gjør menn også.

– Menn og kvinner har nøyaktig den samme sjansen for å nå toppsjefstillingen, dersom de er rett under den, mener BI-professoren.

– Må gripe sjansene

I rapporten skriver Colbjørnsen blant annet at intervjuene med seks kvinnelige topplederne, viser at de alle har vært drevet av «en sterk vilje til å gjøre en forskjell», og at «dette har blitt lagt merke til av observante sjefer».

Forsker Kjersti Misje Østbakken

– Når vi sammenlikner like kvinner og menn i samme bransje, så er det fortsatt en lønnsforskjell som vi ikke kan forklare, sier forsker Kjersti Misje Østbakken.

Foto: Fotograf Carsten Muller

«Dette har åpnet opp muligheter til å påta seg gradvis mer ansvar, noe de har både villet og våget å takke ja til. Betydningen av å tørre å gripe de mulighetene de har fått går igjen som en av bærebjelkene i intervjuene», heter det i rapporten.

Colbjørnsen påpeker at kvinner i større grad enn menn henger igjen i mellomlederstillinger, men mener altså at ansvaret for å bryte gjennom først og fremst hviler på kvinnene selv.

– Det kvinnene først og fremst har mye å vinne på, er å erkjenne hvor gode de kan bli, hvis de tar spranget.

Kjersti Misje Østbakken, forsker ved Institutt for samfunnsforskning og likestillingsforskningsprosjektet Core, sier hovedårsaken til at menn tjener mer enn kvinner, er at menn i snitt jobber i yrker som tjener bedre.

– Men når vi sammenlikner like kvinner og menn i samme bransje, så er det fortsatt en lønnsforskjell som vi ikke kan forklare med utdanning- og yrkesforskjeller, sier Østbakken til NRK.

Skuespillere, idrettsutøvere, næringslivsledere og politikere fra to generasjoner diskuterer likestilling før og nå og om vi trenger kvinnedagen.

VIDEO: To generasjoner norske kvinner om kvinnedagen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger