Byråkratene blir taperne når politikerne snur

Politikerne overstyrer byråkratene de har satt til å styre når folket blir uenig. Mønsteret har vist seg flere ganger det siste året.

Maria Amelie

Maria Amelie blir tvangsdeportert innen ni dager etter å ha fått avslag på asylsøknaden.

Foto: Øijord, Thomas Winje / Scanpix

Thomas Hylland Eriksen

Antropolog Thomas Hylland Eriksen.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Hvis regjeringen bestemmer seg for å snu i Maria Amelie-saken, vil ikke det være første gangen de gir etter for press fra folket.

Både i saken om kraftmastene i Hardanger og striden om lokalsykehusene har regjeringen endret kurs etter demonstrasjoner og aksjoner.

– Amelie-saken har tydeliggjort kontrasten mellom samfunnet og stat. Det viser at samfunnet er mennesker og at staten er institusjoner med makt, sier sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen ved Universitetet i Oslo til NRK.

– Vanskelig å være reelle ledere

Han mener det er vanskelig for politikere å utøve makt når presset er på dem.

– Medialiseringen, tanken om et demokrati og press fra samfunnet gjør det vanskelig for politikere å være reelle ledere, sier han.

Eriksen har stor tro på at saker med kjente mennesker kan føre til en endring i regelverket.

– Gjenkjennelige saker hvor man skaper identifikasjon er det som må til for å få en endring i regelverker. Vi har i løpet av det siste halvåret blitt godt kjent med Maria og man ser at utvisning strider mot sunn fornuft, sier Eriksen.

– UDI og UNE blir taperne

Iver B. Neumann

Iver B. Neumann i NUPI.

Foto: NUPI

– Dette er typisk. Vi har et regelverk, men så har man en sak som vekker umiddelbar sympati som vil trekke i motsatt retning, sier maktforsker i Nupi Iver B. Neumann til NRK.

Folk peker på direktorater som er satt til å overholde regelverket i saker hvor folket er uenig med politikernes avgjørelse, mener han.

– Politikerne viser til lover og regler som departementer og direktorater må følge. Så blir det en svingning i opinionen og politikerne snur i saken. Da blir det, i denne saken, Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemda (UNE) som blir sittende igjen som taperne, sier Neumann.

Han understreker at han ikke er kjent med Maria Amelie-saken, og at han uttaler seg på generelt grunnlag.

Ikke første gangen hvis regjeringen snur

Eva Kristin Hansen

Eva Kristin Hansen i Arbeiderpartiet.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Arbeiderpartiets Eva Kristin Hansen synes Amelie-saken er vanskelig.

– Det at hun nå skal ut av landet, og egentlig kom inn i landet på bakgrunn av en beslutning foreldrene hennes tok, gjør at dette er en vanskelig sak, sier hun.

Hun tror ikke hun er alene i Ap om å mene det, og viser til flere tilbakemeldinger fra folkevalgte i eget parti.

– UNE forholder seg til reglene

Direktør i UNE Terje Sjeggestad

Direktør i UNE Terje Sjeggestad.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

UNE forholder seg til reglene fastsatt av Stortinget, fastslår direktør Terje Sjeggestad.

– Politikerne har, etter det Stortinget selv har bestemt, ikke anledning til å gripe inn overfor Utlendingsnemda i enkeltsaker. Vi vil gjerne gjøre det Stortinget måtte mene dersom man bestemmer i lov eller forskrift at det skal bli en annen praksis. Vi er til for å opprettholde lovverket Stortinget har bestemt, sier Sjeggestad.

– Uproblematisk å la seg presse

Innvandringspolitisk talsmann i SV, Heikki Holmås, synes det er uproblematisk at norske politikere lar seg presse.

– Jeg synes ikke at norske politikere lar seg presse for lett i slike saker. Det er bra og viktig at politikere lytter til folket, mener Holmås.

SV er for det nye returdirektivet. Etter dette skal barns rettigheter i innvandringspolitikken styrkes.

– Jeg er enig med justisministeren i at de som har fått avslag på søknadene sine raskt skal sendes ut. Men vi må styrke rettighetene til mennesker som kom hit som barn, hvor foreldrene har tatt valgene for dem.

Holmås mener Utlendingsnemda tolker Stortingets lover strengere enn det som er vedtatt.

(Saken fortsetter under bildet)

Heikki Holmås

Innvandringspolitisk talsmann i SV Heikki Holmås.

Foto: NRK

– Lettere hvis man er kjent

– En endring vi fikk gjennom i 2007 har ført til at mange barn som har vært i landet lenge har fått asyl. Men fortsatt tolker Utlendingsnemda reglene strengere enn Stortinget vedtok. Både SV og justisminister Knut Storberget mener at det må gjennomgås, sier Holmås.

Han tror det er størst sjanse for å få saken endret hvis man er kjent, slik som Maria Amelie.

– Det er ingen tvil om at sakene som får mest oppmerksomhet vekker størst sympati, og at det er størst sjanse for at deres sak blir endret, fastslår han.

– Usaklig av SV

Per-Willy Amundsen

Per-Willy Amundsen, innvandringspolitisk talsmann i Frp.

Foto: Tormod Strand / NRK

Fremskrittspartiet mener det er et paradoks at Holmås kritiserer asylreglene, og mener regjeringen taler med flere tunger i Amelie-saken.

– Nå må regjeringen slutte å dobbeltkommunisere, og bli enige om hva slags innvandringspolitikk de fører, sier innvandringspolitisk talsmann i Frp, Per-Willy Amundsen.

– Det er usaklig av SV å protestere mot et fattet vedtak. Det er tross alt regjeringen de er en del av som lager regelverket UNE skal rette seg etter, sier han.

Han mener innvandrere uten oppholdstillatelse må ut av landet, men har vanskelig for å forstå prioriteringen av å sende ut nettopp Amelie.

SISTE NYTT

Siste meldinger