Hopp til innhold

Beskyldes for oljekupp: – Dummeste jeg har hørt

Oljebransjen mener SV prøver å kuppe norsk oljepolitikk i budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Kirsti Bergstø og resten av SVs nye ledelse under landsmøtet.

OLJEKRAV: SV-toppene vil gjøre endringer i rammevilkårene for oljebransjen i budsjettforhandlingene.

Foto: Alf Simensen / NTB

Ved samtlige budsjettbehandlinger siden 2021, har Arbeiderpartiet og Senterpartiet latt SV skape uforutsigbarhet for olje- og gassnæringen, mener Offshore Norge.

Nå frykter bransjeorganisasjonen at det samme vil skje igjen, bak de lukkede dørene til statsrådssalen i Stortingets tredje etasje. Det er nemlig der SV i disse dager møter regjeringspartiene til forhandlinger om revidert nasjonalbudsjett.

Nå må regjeringspartiene stå opp for olje- og gassnæringen og si at nok er nok, sier Torbjørn Giæver Eriksen, som er direktør næringspolitikk og kommunikasjon.

Les også: SV krever ny avgift for oljebransjen

Offisiell åpning av Johan Sverdup.
Offisiell åpning av Johan Sverdup.

Offshore Norge mener det vil være svært uheldig om SV vinner fram med følgende tre krav:

  • Fjerne særlig verdifulle og sårbare områder fra de såkalte TFO-rundene. Dette er modne og forhåndsdefinerte deler av norsk sokkel, der geologien er kjent og infrastrukturen godt utbygd.
  • Stenge iskantsonen for oljevirksomhet
  • Fjerne friinntekten i oljeskattepakken

Giæver Eriksen mener forutsigbare rammevilkår har vært en av norsk sokkels største konkurransefortrinn. Da er det viktig at god forvaltningspraksis følges, understreker han.

Her forsøker SV å ta oppdateringen av forvaltningsplanen på forskudd og endre definisjonen av særlig verdifulle og sårbare områder, sier Giæver Eriksen.

Hildegunn T. Blindheim

RAMMEBETINGELSER: SV opptrer utidig når partiet vil endre vilkårene for oljebransjen i budsjettforhandlingene, mener Offshore Norges sjef Hildegunn Blindheim.

Foto: William Jobling / NRK

– Kutte prosessen

Administrerende direktør Hildegunn T. Blindheim i Offshore Norge mener det er utidig at rammebetingelser for oljenæringen blir endret i budsjettforhandlingene mellom SV og regjeringspartiene. Hun mener dette bør gjøres i arbeidet med forvaltningsplanene som oppdateres hvert fjerde år, og som baserer seg på oppdatert forskning og ny kunnskap.

Det er først våren 2024 at den nye forvaltningsplanen skal legges fram for Stortinget, framholder hun. Dersom SV på nytt skulle få gjennomslag for endringer i oljepolitikken, vil det være å kortslutte denne prosessen, ifølge Offshore Norge.

– Å bringe dette inn i budsjettforhandlinger nå vil være å kutte prosessen og ta beslutninger før det faglige grunnlaget er på plass. Det vil være helt feil, sier Blindheim.

– Men vi vet vel hvor de særlig sårbare områdene er?

– Vi vet at man i flere av de områdene som man nå vurderer å kalle særlig sårbare, kan ha industriaktivitet. Det er nettopp dette de faglige foraene nå jobber med, nemlig å få fram kunnskapen slik at man kan finne ut hvor industriell aktivitet må ta hensyn. Men da kan vi ikke forskuttere hvilke områder hvor det ikke skal være industriaktivitet, sier hun.

Tidligere gjennomslag

Offshore Norge mener det er all grunn til bekymring for utfallet av forhandlingene om revidert budsjett, som pågår på Stortinget.

Organisasjonen viser til at SV så sent som i fjor høst vant fram med et krav om å redusere den såkalte friinntekten og avlyse hele 26. konsesjonsrunde ut denne stortingsperioden. Det innebærer at det ikke skal deles ut nye letelisenser før etter neste valg.

Også i forhandlingene om revidert budsjett i fjor kom det en SV-seier i oljepolitikken. Da sørget partiet for at tre av de 31 blokkene i det såkalte TFO-området i fjorårets konsesjonsrunde ble trukket tilbake. Dermed vil det være 28 blokker hvor det åpnes for oljeleting. TFO står for forhåndsdefinerte områder.

SV beskrev det som en provokasjon at regjeringen nylig utvidet TFO-tildelingene i år med ytterligere 92 blokker på norsk sokkel.

Les også: Øker oljepengebruken - slik fordeles pengene

Vedum legger fram revidert najsonalbudsjett.
Vedum legger fram revidert najsonalbudsjett.

– Dummeste og frekkeste

SVs klimapolitiske talsperson Lars Haltbrekken slår knallhardt tilbake mot Blindheim og Offshore Norge.

– Det er noe av det dummeste og frekkeste jeg har hørt på veldig lenge, sier Haltbrekken.

– De som prøver å kuppe disse prosessene, er oljeselskapene som vil starte boring etter olje i det som fagetatene sier er sårbare og verdifulle områder, sier Haltbrekken.

Lars Haltbrekken

DUMT: SVs energi- og miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken går slår hardt tilbake mot Offshore Norge.

Foto: William Jobling / NRK

– Men bør ikke SV vente til forvaltningsplanen kommer før dere fremmer krav om hvilke områder som det ikke skal lettes etter olje i?

– Overhodet ikke. Nå vet vi at det kommer et forslag om en rekke nye sårbare og verdifulle områder fra miljøfaglige etater. Det oljeselskapene ønsker, er å sette i gang oljeboring så fort som mulig – før det blir definert, også av Stortinget, som sårbare og verdifulle områder. Det er jo det som ville være et kupp.

– Dere må vente på kunnskapsgrunnlaget, sier Offshore Norge. Dere kan vel ikke på egen hånd vedta hvilke områder som er sårbare før forvaltningsplanen er lagt fram?

– Kunnskapsgrunnlaget er her. De miljøfaglige etatene har kommet med sine forslag. Offshore Norge vil komme forvaltningsplanen i forkjøpet og sette i gang utbygging, slik at det så det er for sent å stoppe det når forvaltningsplanen kommer.

Faglig forum og den såkalte overvåkingsgruppen leverte 16. mai det faglige grunnlaget til klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Deretter legger departementet fram neste forvaltningsplan for Stortinget for vedtak våren 2024.

– Offshore Norge mener SV har fått uforholdsmessig stort gjennomslag i tidligere budsjettforhandlinger?

– Jeg er enig i at SV har fått store og viktige gjennomslag i oljepolitikken de siste årene, og det kommer vi til å slåss for at vi fortsatt skal få. Det er miljøet helt avhengig av, sier Haltbrekken.

AKTUELT NÅ