Bergstø: – Lett å gå til frontalangrep på en ung kvinne når det er storm

Tidligere statssekretær Kirsti Bergstø lurer på hvor de godt voksne mennene som langet ut mot henne og Audun Lysbakken i selvforsvarssaken er blitt av i Støre-striden.

Kirsti Bergstø, SU

– GJORDE FEIL: Kirsrti Bergstø innrømmer at hun gjorde en feilvurdering i saken som endte med at hun og Lysbakken gikk av, men avviser at det dreide seg om vennetjeneste.

Foto: Bergit Svendseid/Changemaker

– Det er jo betegnende at de som sto i kø med både karakteristikker og kommentarer og ganske grove konklusjoner uten nødvendigvis å ha satt seg inn i saken – ja, de er det rimelig stille fra nå, sier Bergstø i et intervju med NRK.

«Ubrukelig som statssekretær»

5. mars i år gikk hun av som statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, sammen med statsråd Audun Lysbakken. Det skjedde etter avsløringene og striden rundt de såkalte selvforsvaspengene, hvor

Kåre willoch

LANGET UT: Tidligere statsminister Kåre Willoch gikk ut og sa at Bergstø burde «avsettes ved første anledning».

Foto: Fjeldstad, Knut / SCANPIX

hun selv er blitt utpekt som den som sto gjorde noe galt.

En av de som gikk hardest ut mot Bergstø da det stormet som verst i månedsskiftet februar/mars, var tidligere statsminister Kåre Willoch, som sa at Bergstø hadde «vist seg ubrukelig som statssekretær», og at hun «måtte avsettes ved første anledning». Tidligere partifelle Olav Gunnar Ballo sparte heller ikke på kruttet i sin karakteristikk av det unge toppteamet i departementet.

Også deler av kommentatorkorpset trekkes av Bergstø frem som synsere som ikke nølte med å lange ut mot henne og Lysbakken – men holdt seg i bakgrunnen da utenriksminister Jonas Gahr Støres habilitet ble tema noen uker senere. 30-åringen fra Finnmark antyder at kjønn og alder kan være bakgrunnen for dette.

– Det ble jo særlig fremhevet at vi var et ungt lag, et ungt politisk lederskap. Det at det er så lett å gå til frontalangrep på en ung kvinne når det er storm, mens man holder seg i bakgrunnen når det er snakk om en mann på deres egen alder, syns jeg kan tyde på at det var en kjønnsdimensjon i den saken, sier hun.

– Alltid en kjønnsdimensjon

Olav Gunnar Ballo

OGSÅ KRITISK: Tidligere partifelle, Olav Gunnar Ballo, uttalte seg svært kritisk til sammensetningen Lysbakken/Bergstø som statsråd og statssekretær.

Foto: Robert Greiner/NRK

– Ville det vært annerledes om du var en mann i 50-årene, for eksempel?

– Man kan i hvert fall stille spørsmålstegn ved det, men det vet jeg ikke. Det må man nesten spørre den lange halerekka av de som sto klar til å gripe mikrofonen da det stormet som verst.

– Hva tror du selv da?

– Jeg tror at det alltid er en kjønnsdimensjon, også i hvordan man blir oppfattet i offentligheten, hvordan man kan tillate seg å beskrive folk, og at alder er lettere å sette på kvinner enn menn.

Jonas Gahr Støre

– IKKE LIKE KRITISK: Mange av de kritiske røstene har glimret med sitt fravær i saken om Støres habilitet i den såkalte Tschudi-saken, mener Bergstø.

Foto: NRK

Bergstø holder fast ved at hun ikke visste at bevilgningen til Jenteforsvaret, som på søkertidspunktet var en del av Sosialistisk Ungdom (SU), var lovstridig uten anbudsrunde i forkant. Organisasjonen ble oppfattet som en selvstendig organisasjon, med eget styre og registrering i Brønnoysundregistrene, og hadde et formål hun mente var svært legitimt – nemlig å lære jenter selvforsvar i en tid hvor overfallsvoldtekter preget nyhetsbildet.

Men hun vedgår at hun gjorde en dårlig vurdering – som hun helst skulle gjort annerledes.

– Det er ikke noe partipolitisk ved det. Det som var feilvurderingen, var at vi skulle vurdert om det var for tett tilknytning til SU likevel. Og den oppmerksomheten som kom i ettertid skulle jeg gjerne skånet Jenteforsvaret for. Det er ingenting å si på den jobben de har gjort.

– Burde byråkratene vært tydeligere og advart dere?

– Byråkratene gjorde absolutt sin jobb, og satt spørsmålstegn ved om det var for tette bånd, men hadde ingen faglige innvendinger.

– Så du vurderte om det var for tette bånd, men kom frem til at det ikke var det?

– Min vurdering på det tidspunktet var at det var en selvstendig organisasjon med ett eneste mål: Å gi kurs for grensesetting og selvforsvar.

– Lysbakken en «leder av rang»

Flere gikk langt i å koble tildelingene til korrupsjon, og Lysbakken selv ble anmeldt for dette. Anmeldelsen ble kort tid etter henlagt av politiet.

– Det vil jeg si er misbruk av ordet korrupsjon, korrupsjon er noe man skal være på vakt for og forsøke å hindre og avsløre, her er det verken snakk om bevisst spill for at noen skulle få midler foran andre eller tildeling til sine egne, det er snakk om å styrke et ungdomsmiljø som bruker sin fritid på å gjøre andre jenters hverdag tryggere, sier hun.

Audun Lysbakken

– TRIST AT HAN GIKK AV: Audun Lysbakken viste sine beste lederegenskaper da han gikk av som statsråd, mener Bergstø.

Foto: Åserud, Lise / Scanpix

– Sett i ettertid, vil du si at du har utvist dårlig politisk skjønn i denne saken?

– Jeg vil si at jeg har gjort en vurdering som burde vært annerledes. Så kan man stille det opp mot et annet spørsmål: Ville det vært riktig, i en situasjon med stort fokus på overfallsvoldtekter og stort fokus på vold i nære relasjoner, å ha ubrukte midler til å bekjempe dette i statsbudsjettet, spør hun.

Sin tidligere sjef Audun Lysbakken har Bergstø bare gode ord å si om – til tross for at han altså valgte å gå av som følge av avsløringene.

– Han er en leder av rang, og da han gikk av fremførte han det han skulle si med autoritet og troverdighet. Det er trist at han gikk av, men gledelig at han ble valgt som partileder like etterpå. Det viser at man kan gjøre feil, men at man også kan gjenvinne tillitt.

Nå vil 30 år gamle Bergstø konsentrere seg om lokalpolitikken i hjemstedet Nesseby i Finnmark, men avviser ikke rikspolitisk comeback.

– Det er først og fremst opp til folk i partiet sentralt og i Finnmark å bestemme. Men det er ikke visjoner det står på, sier hun.

SISTE NYTT

Siste meldinger