Hopp til innhold

Fersk rapport avslører svakheter i politiets håndtering av Årdal-saken

Politiet har også fått kritikk for sin håndtering av trippeldrapssaken. Sogn og Fjordane politidistrikts gjennomgang viser at kritikken er berettiget på flere punkter, heter det i en uttalelse fra Politidirektoratet (POD).

Kripos sine teknikarar gjer undersøkingar ved bussen der tre personar vart drepne i Årdal

KREVDE EVALUERING: Etter at tre personer ble drept på Valdresekspressen i fjor krevde Justisdepartementet en evalueringsrapport fra Sogn og Fjordane politidistrikt.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

I en fersk rapport får politiet kritikk for måten de håndterte Årdal-saken, hvor tre personer ble drept på Valdresekspresen mandag 4. november. Detter kommer frem i en fersk rapport.

Det påpekes blant annet at politiet var for tynt bemannet på operasjonssentralen. Da Årdal-drapene inntraff var operatøren på operasjonssentralen i arresten. Dermed var operasjonslederen helt alene i 33 minutter.

17 av minuttene var kritiske da politiet akkurat hadde mottatt beskjed om at det var snakk om en alvorlig hendelse på bussen.

–Jeg finner ingen grunn til å kritisere patruljen for valg av kjørerute, gitt de opplysninger de hadde. Som politimester er det mitt ansvar at operasjonssentralen ikke hadde nødvendig bemanning. Etter hendelsen ble rutinene umiddelbart endret. Jeg har forsikret meg om at nå skal ha to på vakt, samt at om noen utfører samtidige oppgaver i arresten så skal de medbringe sambandsutstyr som gjør dem umiddelbart tilgjengelige for operasjonssentralen, sier politimester Ronny Iden i Sogn og Fjordane politidistrikt.

I etterkant av hendelsen er følgende presisering kommet:

«Operasjonsleder skal aldri forlate operasjonssentralen til fordel for arresten. I de tilfeller operatør forlater operasjonssentralen skal vedkommende alltid ha med bærbart samband, og aldri involvere seg i arbeidsoppgaver som ikke medfører at han kan gå tilbake til operasjonssentralen ved oppkalling på samband».

Bemanningen i operasjonssentralen er også noe NRK har omtalt tidligere.

– Avslag på asylsøknad

Politidirektoratet har mottatt rapporten fra Sogn og Fjordane politidistrikt og har oversendt denne til Justis- og beredskapsdepartementet.

–Vi ser at politimesteren i Sogn og Fjordane har iverksatt nødvendige tiltak for å sikre fremskutt lagring og nødvendig kapasitet på operasjonssentralen. Vi forventer at han kontinuerlig følger dette opp slik at beredskapen ivaretas på en forsvarlig måte, sier avdelingsdirektør Kaare Songstad i Politidirektoratet.

Det var mandag 4. november at en asylsøker fra Sør-Sudan drepte tre busspassasjerer på Valdresekspressen.

31-åringen hadde fått avslag på asylsøknaden for flere måneder siden, men likevel hadde han ikke blitt sendt ut av Norge.

Nå har Politidirektoratet levert en rapport på bestilling fra Justis- og beredskapsdepartementet, og i rapporten kommer det fram at kritikken var berettiget.

I NRKs Nyhetssenter får du fortløpende nyhetsoppdateringer.

Flere kritikkverdige forhold

NRK har også omtalt at busspassasjerene ble drept uten å gjøre motstand. Asylsøkeren har også nektet for å ha begått drapene. Mannen har vært varetektsfengslet siden 7. november.

Før han ble overflyttet til Bergen fengsel var han til behandling på Sandviken sykehus i samme by.

NRK har avdekket flere kritikkverdige forhold rundt AMK-sentralens håndtering av hendelsen. En av innringerne til nødtelefonen brukte begreper som «terrorhandling», «flere drepte» og «en person truet med kniv», men dette ble aldri videreformidlet til politiet og brannmannskaper som var på vei til stedet.

I et møte 8. november hadde representanter fra alle nødetatene et møte der de gikk gjennom hendelsesforløpet.

Artikkelen fortsetter under bildet

Operasjonssentralen i Sogn og Fjordane politidistrikt

OPERASJONSSENTRAL: Fra Politihuset i Florø ble politiaksjonen ledet og styrt. Her fra operasjonssentralen i en annen sammenheng.

Foto: Nyhetsspiller

Politiet har også tidligere levert en redegjørelse til Justis- og beredskapsdepartementet om hendelsen, der det mellom annet kom frem at det kun var en person som bemannet operasjonssentralen i Sogn og Fjordane under den første halvtimen under Årdal-aksjonen. Dette selv om det kom pålegg om minst to personer på jobb på alle operasjonssentralene etter 22. juli-terroren. Responstiden og veivalget til den første politipatruljen har fått mye kritikk i tiden etter hendelsen.

Evalueringsrapporten som i dag har blitt kjent ble også, på lik linje med redegjørelsen, bestilt av Justis- og beredskapsdepartementet.

– Evalueringsrapporten skal ta med mulige lærings- og forbedringspunkt, sa justisministeren Anders Anundsen (Frp) i midten av november.

Her kan du lese redegjørelsen som NRK hentet ut i november.

Saker NRK har avdekket tidligere:

– Siktede alvorlig syk

Så sent som 2. januar ble den 31-årige asylsøkeren på nytt varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud og full isolasjon i hele fengslingsperioden

I kjennelsen kom det blant annet frem at mannens forsvarer, Fredrik Verling, hadde skrevet en mail til dommeren i fengslingsmøtet og forklart at hans klient var for syk til å møte i retten.

I mailen skrev han blant annet: «Viser til kort samtale pr. tlf med dommer Hole den 27.12.13. NNs helse synes å ha forverret seg vesentlig den senere tid. Han er ikke medvirkende til noen kommunikasjon, ei heller med de rettsopnevnte sakkyndige. Det er grunn til å anta at han er alvorlig syk. han skal nå innlegges på sykehus for observasjon. jeg ber derfor om at NN slipper å møte i retten 2. januar».

Asylsøkeren har ennå ikke latt seg avhøre av politiet. I et forsøk på dette klarte ikke politiet å få noe informasjon og de uttalte i etterkant i media at den drapssiktede mannen hadde nektet å si noe.

AKTUELT NÅ