Hopp til innhold

Ber to norske selskaper stanse datainnsamling

Forbrukerrådet hevder at åtte selskaper driver ulovlig innsamling av data fra mobilapper. To av selskapene er norske.

Inger Lise Blyverket er direktør i Forbrukerrådet

KREVER SVAR: Forbrukerrådet ber åtte selskaper stanse innsamlingen av data fra mobilapper.

Foto: John Trygve Tollefsen / Forbrukerrådet

Lørdag avdekket NRK at posisjonsdata fra titusenvis av norske mobiler selges på det åpne markedet. NRK har kjøpt data fra det britiske selskapet Tamoco for 35.000 kroner.

Posisjonsdataen NRK kjøpte ga omfattende oversikt over bevegelsene til omlag 140.000 mobiler i Norge i 2019. Selv om dataene skulle være anonymisterte gjorde dataene det mulig for NRK å kartlegge bevegelsene til Karl Bjarne Bernhardsen (30), uten av at han var klar over det.

Posisjonsdata samles inn av en rekke apper som kan registrere hvor en mobil befinner seg. Britiske Tamoco er ett av flere selskaper som videreselger slike data for kommersielle formål.

Forbrukerrådet har i lengre tid hatt åtte andre selskaper i kikkerten. Nå ber de selskapene stoppe med det de omtaler som ulovlig overvåkning av forbrukere gjennom sminke- og syklusappene Perfect365 og MyDays.

– Klart i strid med personvernlovgivningen

To av selskapene Forbrukerrådet har kontaktet er de norske selskapene Unacast og Fluxloop.

– Forretningsmodellen til disse selskapene er etter vår vurdering klart i strid med personvernlovgivningen, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

Blyverket mener forbrukere ikke har noen mulighet til å sjekke hva disse selskapene samler inn, hvem informasjonen deles med, og hvordan den benyttes.

Forbrukerrådet har i lang tid fulgt med på aktiviteten til selskapene. Nå reagerer de også på praksisen til det britiske selskapet Tamoco.

– NRK avdekket nylig at det er mulig å kjøpe lokasjonsdata om tusenvis av norske forbrukere fra den britiske dataforhandleren Tamoco. Samtidig er det viktig å ha med seg at dette bare er et eksempel på hvordan en hel bransje lever av å overvåke og videreselge informasjon om oss, sier Blyverket.

Dataene gjorde det mulig for NRK å kartlegge bevegelsene til Karl Bjarne Bernhardsen (30), uten at han selv visste det.

NRK sporet også 8300 mobiler på norske sykehus, krisesentre og psykiatriske institusjoner med dataene.

Datatilsynet har åpnet granskning mot det britiske selskapet Tamoco etter NRKs avsløring.

Tidlig i prosessen hadde NRK hyppig dialog med Tamoco via telefon og e-post med representanter fra selskapet. Etter at NRK opplyste om at vi jobbet med en kritisk sak om selskapets håndtering av data, har de ikke besvart våre spørsmål og gjentatte henvendelser om intervju.

Senest i dag har NRK kontaktet Tamoco for å kommentere sin praksis.

Krever svar fra norske selskaper

I januar kom Forbrukerrådet med en rapport som dokumenterte hvordan apper deler personopplysninger med flere tredjeparter. Forbrukerrådet omtalte da sminke- og bilderedigeringsappen Perfect365 som en sporingsversting. NRK har så langt ikke lyktes i å få kommentar fra Perfect365 i denne saken.

I kjølvannet av rapporten klaget Forbrukerrådet inn seks selskaper til Datatilsynet for brudd på personvernsopplysningsloven.

Nå krever Forbrukerrådet svar fra to norske selskap.

– De har ikke etter vår oppfatning lovlig grunnlag for å samle inn denne typen data om hvor vi befinner oss og hva vi gjør, og de har heller ikke grunnlag for å selge det videre, sier Blyverket.

NRK har fått se brevene som Forbrukerrådet har sendt til Unacast og Fluxloop. Der skriver de blant annet at de mener selskapene ikke oppfyller kravet om et informert samtykke. Forbrukerrådet mener brukere ikke kan forstå konsekvensene av å dele data om sine bevegelser med sminkeappen Perfect365.

– Vi legger frem vår dokumentasjon på det vi mener er en ulovlig praksis, og gir selskapene en mulighet til å forklare om vi tar feil. Vi sier også at vi forventer at de endrer praksisen sin, slik at den er i tråd med regelverket for personvern både i Norge og Europa.

Forbrukerrådet opplyser til NRK at de vurderer å klage inn selskapene til Datatilsynet i samarbeid med den østerriske personvernorganisasjonen NOYB, men at dette vil avhenge av svarene de får fra selskapene. De ber i første omgang selskapene om å redegjøre for sin praksis til Forbrukerrådet.

– Vil gå i dialog med Forbrukerrådet

Daglig leder i Unacast, Kjartan Slette, oppgir til NRK at de har gode rutiner for å kontrollere at app-produsentene de samarbeider med opererer i tråd med personvernreglene. Blant annet krever Unacast at de alle kunder signerer et GDPR-tillegg samt viser dokumentasjon på hvordan appen ber om om samtykke til å samle inn data.

– Vi jobber bare med selskaper som viser oss at de opererer i tråd med GDPR i Europa, sier Slette.

Forbrukerrådet reagerer blant annet på at Perfect365 ber om samtykke til å dele data med Unacast, og at Unacast deler disse dataene videre med sine partnere.

Kjartan Slette i Unacast.

VIL HA DIALOG: Daglig leder i norske Unacast sier selskapet har stort fokus på personvern. De tar gjerne dialog med Forbrukerrådet.

Foto: Andreas Lekang / FOTO: Andreas Lekang

– Om Forbrukerrådet mener Perfect365 ikke er tydelige nok med brukerne sine må vi starte en diskusjon med dem om det, sier Slette, som fortsetter:

– Om det ikke er godt nok for Forbrukerrådet må vi vurdere å droppe dem.

– Hele kjeden av hvordan data deles skal være mulig å forstå. Det er vi helt enig med Forbrukerrådet, sier Slette.

Fluxloop: – Ikke mottatt persondata

Daglig leder for Fluxloop, Ulrik Prøitz, oppgir til NRK at de aldri har mottatt data om brukeres bevegelser. De var i en periode teknisk leverandør for Unacast.

– Disse dataene har vi aldri hatt anledning eller interesse til å samle, sier Prøitz.

Fluxloop leverer tjenester basert på folks bevegelser, men aldri på individnivå, oppgir Prøitz.

– Vi opplever at det ikke er behov for å samle inn data på individnivå. Det gjør at vi i telefonen behandler posisjonsdata vi har fått samtykke til, men disse nøyaktige posisjonene sendes aldri til oss. Vi får dem kun som at en mobil har vært innenfor et større område.

NRK har kontaktet alle de seks utenlandske selskapene og app-produsentene MyDays og Perfect365, men har så langt ikke fått svar.

AKTUELT NÅ