Ber Regjeringen stanse høyspentmast i Hardanger

Flere tungvektere innen norsk reiseliv og miljøvern går nå sammen med et unisont krav om at Regjeringen dropper planene om enorme høyspentmaster i Hardanger.

Folkeaksjonen Bevar Hardanger kjemper mot Statnetts ønskede kraftlinje

Slik frykter Folkeaksjonen for Hardanger at fjorden skal se ut om det blir bygd kraftlinje.

Foto: Folkeaksjonen Bevar Hardanger AS

Bak oppropet står blant andre NHO Reiseliv og Den norske turistforening.

– Bevaring av Hardangerfjordområdet er av sentral betydning for at vestlandet fortsatt skal være blant verdens beste reisemål og ha naturområder av høy kvalitet. Derfor setter organisasjonene innen reiseliv, naturvern og friluftsliv pris på Olje- og energiministerens uttalelser om behovet for tid til utredninger av alternative løsninger, heter det i en pressemelding fra organisasjonene.

Frykter nytt Midt-Norge

I går sa Energi Norge at de frykter utbyggingen kan bli utsatt minst ett år hvis ikke Regjeringen viser handlekraft. Olje- og energiminister Terje Riis Johansen (Ap) må si ja til kraftlinja innen påske, hvis ikke byggingen skal bli utsatt til høsten 2013.

Kristian Pladsen i Energi Norge.fryktet at trenering av avgjørelsen vil føre til at bergensområdet havner i en like stor kraftkrise som Midt-Norge.

Det er snart to år siden Statnett fikk konsesjon fra Norges Vassdrags- og energidirektorat til å bygge en høyspentlinje mellom Sima og Samnanger. Men det er stor motstand mot denne linja, både lokalt og fra Norges Turistforening, fordi de høye mastene vil bli synlige i deler av Hardangerfjorden.

Vil ha bruk av ny teknologi

Organisasjonene som nå går sammen oppfordrer miljøvernminister Erik Solheim, nærings- og handelsminister Trond Giske og finansminister Sigbjørn Johnsen til sammen å sørge for at Hardangerfjordområdet skånes for store naturinngrep og uopprettelige skader.

Videre ber organisasjonene om at norske eksportavhengige bedrifter får anledning til å vise at ny teknologi kan tas i bruk i oppgradering av dagens anlegg og kabling på lengre sikt.

Ber om utsettelse

Den norske turistforening har tidligere uttrykt ønske om at avgjørelsen utsettes i minst tre år.
Verken Statnett, Energi Norge eller Norsk Industri ønsker en slik utsettelse:

– Vi er avhengige av en rask avjørelse for å kunne bruke sommeren til å starte anleggsarbeidet, sa kommunikasjonsdirektør i Statnett Tor Inge Akselsen til NRK i går.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger