Hopp til innhold

Ber pelsdyrbønder begynne med grønnsaker i stedet

NOAH mener pelsdyrbøndene kan dyrke grønnsaker for å tjene til livets opphold. – Vi er hardt prøvet fra før, uten at vi også skal måtte forholde oss til at noen mener vi bør drive med sjampinjong, svarer Pelsdyralslaget.

Pelsdyr

PELSDYR: Det er ca. 200 pelsdyrprodusenter i landet. Flest er det i Rogaland, Trøndelag og Oppland. Rogaland er størst på mink, mens Trøndelag er størst på rev.

Foto: Joar Elgåen / NRK

CO₂ i atmosfæren
423,3 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

Pelsdyrnæringen fortviler etter at regjeringen lovet å legge frem en ny lov om pelsdyrforbud innen året er omme.

Pelsdyralslaget sier de må ha 2,3 milliarder kroner for å slutte med pelsdyr og at det er umulig å omstille seg, fordi det allerede er overproduksjon av kjøtt her i landet.

Samfunnsøkonomisk Analyse og Oslo Economics har i to uavhengige rapporter landet på samme konklusjon, sier Pelsdyralslaget: Et pelsdyrforbud vil koste langt mer enn regjeringen har lagt til grunn.

Billig og bra for klima

Dyrevernerne har sendt et elleve sider langt innspill til Landbruksdepartementet der de beskriver hvordan pelsdyrnæringe kan bli en del av klimaløsningen.

– Pelsdyralslaget prøver å innbille politikerne at den eneste muligheten er pels eller kjøtt. Men plantebasert produksjon har størst potensial i Norge, og bør økes drastisk som klimatiltak og for selvforsyningen, sier Siri Martinsen, og viser til internasjonal forskning.

Siri Martinsen pels

Leder i NOAH Siri Martinsen forbereder fakkeltog mot pels i 23 norske byer lørdag.

Foto: Ida Gjellerud / NRK

alslagets nettsider kan man lese at pelsdyrgårdene har blitt mer spesialiserte de siste årene, og mange har solgt unna matjord, skog eller melkekvoter.

– Da er det vel ikke bare bare å begynne å dyrke grønnsaker?

– Nei, selvfølgelig er det ikke alle som kan det. Men nettopp derfor fremmer vi mer innovative dyrkingsmuligheter, som hydroponisk dyrking, eller innendørsdyrking. Det finnes mange ulike måter å dyrke på, sier Martinsen.

I dag får planteproduksjon langt mindre statsstøtte enn husdyrproduksjon. Martinsen mener den bør få mer.

Nekter å diskutere med NOAH

– Jeg anser ikke NOAH for å være en diskusjonspart i dette lenger. Ikke et vondt ord om gulrøtter, men dette er en sak mellom pelsdyrbøndene og norske myndigheter, svarer Pelsdyralslagets kommunikasjonssjef, Guri Wormdahl.

Guri Wormdahl, Norges Pelsdyralslag

Guri Wormdahl er kommunikasjonssjef i Norges Pelsdyralslag.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Norske pelsdyrbønder er hardt prøvet nok som det er, uten at de også skal måtte forholde seg til at noen mener de bør drive med sjampinjong. Dette begynner å bli utidig. Jeg forbeholder meg retten til å ikke måtte forholde meg til dyreaktivistene, og i hvert fall ikke før Stortinget har behandlet saken ferdig.

Wormdahl påpeker at det ikke foreligger noe lovforbud mot pelsdyrdrift ennå.

– Det er et forslag fra regjeringen, og ikke alle forslag blir gjort alvor av.

Norges Bondelag mener det er altfor tidlig å snakke om nye næringsveier, fordi man ennå ikke vet hvordan forbudet vil se ut, eller hva slags kompensasjon pelsdyrbøndene vil få.

– Grønnsaker kan kanskje være en mulighet for noen, men ikke for alle. Det er ikke alle steder man har de klimamessige og fysiske forutsetningene som skal til for en plantebasert næring, sier Lise Boeck Jacobsen, kommunikasjonssjef i Bondelaget.

Fakkeltog mot pelsdyr i Lillehammer

Fakkeltog mot pelsdyr i Lillehammer i 2014.

Foto: Geir Røed

AKTUELT NÅ