Hopp til innhold

Ber om strakstiltak for sykling mot koronasmitte

Sykling byr på smittefri og miljøvennlig transport i byområdene. Nå ber 17 organisasjoner om strakstiltak for å gi syklister og fotgjengere bedre plass etter hvert som flere skal på jobb.

Syklister i Torggata i Oslo.

Flere på sykkel og til fots kan løse mange transportbehov i byområdene, spesielt under koronapandemien, mener mange frivillige organisasjoner. I et opprop ber de større statlig innsats for å bedre sykkelforholdene i byer og tettsteder.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Etter hvert skal flere på jobb i byer og tettsteder, og vi bør helst ikke reise kollektivt en stund framover. Staten ønsker at flere skal gå og sykle, da må den legge til rette for det, sier generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening.

Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes Landsforening i Torggata i Oslo, en gate som er tilrettelagt for sykling.

Nå bør vi virkelig legge til rette for syklister og fotgjengere flere steder enn her, sier generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Syklistforeningen har gått i bresjen for oppropet som samferdselsminister Knut Arild Hareide fikk overlevert i dag. Organisasjonene som står bak er opptatt av helse, fysisk aktivitet og miljø, og har til sammen rundt 1,5 millioner medlemmer.

«Hvordan skal vi sikre bærekraftig, effektiv, trygg og smittefri persontransport i tiden fremover? (...) Svaret er: Sykkel og gange», heter det i oppropet.

Fredrik Madsen og andre syklister i Torggata i Oslo.

- Jeg savner egne sykkelveier som henger sammen i et nett, sier Fredrik Madsen. Han sykler en mil hver vei til og fra jobb.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Savner egne sykkelveier

– Når flere sykler er det på tide med bedre sykkelveier, sier Fredrik Madsen. Han sykler hver dag en mil hver vei fra øst i Oslo sentrum til Lilleaker, vest i byen.

– Jeg savner flere egne, dedikerte sykkelveier, spesielt langs trikkeskinner. Og at de er koblet sammen til et nettverk som gjør at man kommer seg fram hvor som helst.

Jonas Øino sykler til jobb på bysykkel når været er fint.

– Mange steder må man sykle i samme vei som trikken. Ikke så gøy å sperre veien for den og måtte klatre opp på fortauet til trikken har passert, sier Øino, som har studert et par år i København:

– Der bruker alle sykkel. Det er alltid raskere enn å gå og nesten alltid raskere enn å kjøre bil, på grunn av måten de har lagt opp sykkelveinettet på, sier han.

– Jeg er glad i å sykle, men av og til er det med hjertet i halsen. Spesielt langs veier med mye trafikk. Der må jeg ofte opp og ned av fortauet, sier Thea Dihle.

Storbyer baner vei for sykkelen

I storbyer i flere land har myndighetene endret vegmerkingen for å gi større plass til syklister og fotgjengere. I Frankrike tilbyr myndighetene drøyt 500 kroner i økonomisk støtte til den som trenger å få sykkelen fikset litt før den er klar til bruk igjen.

Mange gater i Paris er utpekt til rene sykkelgater. Miljøvernminister Élisabeth Borne har sagt at hun håper koronaperioden kan bety et gjennombrudd for sykkelkulturen i Frankrike.

Sykling i Torggata i Oslo.

Torggata i Oslo er en sykkelprioritert gate og mye brukt av syklister.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Også her hjemme har vi nå muligheten til å få flere opp på sykkelen, med den gode virkningen det har på helse, miljø og trafikkavvikling, sier Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier han er glad for at noen presser på for å bedre forholdene for syklister i byene.

Knut Arild Hareide

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Foto: Fredrik Varfjell / Fredrik Varfjell

– Sykling er genialt. For folkehelsa, for framkommeligheten i trafikken og selvfølgelig også i et miljøperspektiv, sier han.

Han mener det er flott om flere går og sykler under korona-pandemien. Men han mener det ikke er nødvendig med endret vegmerking og andre strakstiltak.

– Jeg mener de langsiktige tiltakene er viktigst. Derfor vil satsing på sykling være en viktig føring for meg fram mot Nasjonalt Transportplan, sier Knut Arild Hareide.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide fikk oppropet i dag.

17 organisasjoner står bak oppropet om bedre tilrettelegging for sykister og fotgjengere som ble overrakt samferdselsministeren i dag.

Foto: Mats Larsen / Syklistenes Landsforening

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger