Hopp til innhold

Ber om 10 måneder ubetinget fengsel for mannen som druknet Lucas

Aktor ber om 10 måneders ubetinget fengsel for mannen som druknet hunden Lucas i 2014. Det er første gang Høyesterett behandler en straffeutmåling etter ny dyrevelferdslov.

Hunden Lucas

Hunden Lucas ble funnet død under Krapfossbrua i Moss i juli for to år siden. Eieren erkjente å ha tatt livet av Lucas, og sier han gjorde det for å spare penger etter at han kom fram til at Lucas burde avlives.

For første gang siden den nye dyrevelferdsloven kom i 2010, behandler Høyesterett i dag straffeutmålingen i en dyrevelferdssak.

Torsdag ettermiddag ble det kjent at aktor ber om 10 måneders ubetinget fengsel for mannen som druknet Lucas i 2014.

– Straffen bør skjerpes av allmennpreventive hensyn, sa Hans Tore Høviskeland, 1. statsadvokat i retten i dag.

Den såkalte Lucas-saken vil bli prinsipielt viktig for alle saker som omhandler dyremishandling.

Tidligere dømte tingretten mannen til seks måneders fengsel. Lagmannsretten halverte dommen. Påtalemyndigheten anket deretter saken videre til Høyesterett.

Ber retten forkaste anken

Mannens forsvarer Even Rønvik sa i retten at hans klient har gitt uttrykk for anger og aldri vil gjøre noe tilsvarende igjen. Rønvik ber om at anken forkastes.

– Det er ikke behov for straff av individualpreventive hensyn. Han har tatt konsekvensene av saken ved å flytte og skifte navn. Han har tatt avstand fra handlingen, utvist anger og tilstått før han var mistenkt, sier Rønvik til NRK.

– Skuffende lavt

Noah mener påtalemyndigheten hadde mange viktige poenger om respekt for dyr og rettens ansvar for å styrke dyrs rettsvern, men er skuffet over påstanden.

– Vi mener, som tidligere, at drukningen av Lucas kvalifiseres til straff nærmere lovens ramme på tre år, sier veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen til NRK.

Noah mener også fradømmelse av rett til å ha dyr er viktig og burde være på livstid i denne saken.

Også Dyrevernalliansen mener påstanden om ti måneders ubetinget fengsel er skuffende lavt.

– Vi vurderer nå å gå tilbake til Stortinget for å få hevet strafferammen. Aktors påstand burde vært minst ett år. Jeg mener to år ville være passende, sier Live Kleveland, jurist i Dyrevernalliansen til NRK.

Vil få innvirkning på framtidige saker

I 2014 ble hunden Lucas bundet fast til et betongrør og kastet fra Krapfossbrua i Moss og ned i elva slik at den druknet.

Lucas-saken skapte stort engasjement i lokalmiljøet i Moss og flere støttegrupper ble opprettet og minneseremonier ble arrangert i forbindelse med hundedrapet.

Eieren meldte seg selv for politiet da saken ble kjent for politiet.

– Denne saken vil få innvirkning på framtidige saker om dyremishandling, også lavere rettsinnstanser, sa jurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen til NRK i går.

Hunden Lucas

Lucas ble bundet til et steinrør, kastet over brukanten, seks meter ned i vannet. Hunden ble senere funnet i elven og plukket opp av en lokal båtfører.

Foto: Heidi Kjørvik

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger