Hopp til innhold

–Trekk Oljefondet ut av okkupert område

Norske oljekroner er investert i oljeselskap som snart starer boring utenfor kysten av okkuperte Vest-Sahara. – Trekk pensjonsfondet ut, er beskjeden fra Industri Energi.

Kart over Vest-Sahara
Foto: Støttegruppen til Vest-Sahara.

Oljeboreskipet Atwood Achiever nærmer seg kysten av okkuperte Vest-Sahara, og det skal snart lete etter olje for amerikanske Kosmos Energy.

Et selskap der blant annet Statens pensjonsfond utland eier aksjer for 65 millioner norske kroner.

Amalie Toft i Industri Energi

UETISK: Amalie Tofte i Industri Energi mener aktiviteten til de to selskapene er uetisk.

Foto: Privat

Litt lenger sør ligger et område hvor franske Total planlegger å lete etter olje. Områdene er etter folkeretten okkupert.

Også Total eies delvis av Statens pensjonsfond utland, eierandelen var verdt 18,2 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret.

– Uetisk, er beskjeden fra LO-forbundet Industri Energi.

De ber Oljefondet trekke seg ut av selskapene som leter, eller planlegger å lete etter olje i det okkuperte området.

Norske myndigheter har lenge frarådet norske bedrifter all næringsvirksomhet med Vest-Sahara, fordi landet er okkupert av Marokko.

Kastet ut annet oljeselskap tidligere

Amalie Hilde Tofte er internasjonal rådgiver i Industri Energi, og hun understreker at Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet, kastet ut det amerikanske oljeselskapet Kerr-McGee i 2005 av akkurat samme årsak. De forberedte oljeleting utenfor kysten av okkuperte Vest-Sahara, men startet aldri boring.

Også Storebrand, KLP og Skagen vekst trakk seg ut av Kerr-McGee på samme tidspunkt. KLP trakk senere, i 2013, også sine investeringer i Total, som da planla jobb i Vest-Sahara.

Argumentet for Oljefondet var at oljeselskapet sin leting i Vest-Sahara «var et svært grovt brudd på grunnleggende etiske normer».

– Det vil være merkelig om ikke dette argumentet skal gjelde for selskapene som driver oljeleting i Vest-Sahara i 2014 og, sier Tofte.

Boreskipet Atwood Advantage

NÆRMER SEG: Boreskipet Atwood Achiever er bare et par dager unna stedet hvor det skal ligge for å lete etter olje utenfor Vest-Sahara. Bildet er av søsterskipet Atwood Advantage.

Foto: Atwood

Tidligere i år ble det klart at boreskipet som skal utføre borejobben for Kosmos Energy har leveranser fra norske Aker Solutions for omkring 300 millioner kroner. Da det ble kjent at skipet skulle brukes i okkupert område, uttalte Aker Solutions at de ikke ville levere service og deler til skipet.

Krever at Oljefondet gjør noe

Toft i Industri Energi forteller at de mener oljeressursene bør komme innbyggerne til gode, og at slik det er i okkuperte Vest-Sahara nå vil det være lite sannsynlig.

– Engasjementet fra Tofte og forbundet har nå resultert i et landsmøtevedtak hvor de ber Oljefondet gjøre noe med situasjonen. Vi krever at selskapene umiddelbart avbryter jobben, og vi ber Statens pensjonsfond trekke seg ut av selskapene dersom de fortsetter letingen, sier Tofte.

Oljefondets etikkråd har tidligere blitt konforntert med Totals aktiviteter utenfor Vest-Sahara. Da var argumentet at de ikke ville rekke å behandle saken før aktiviteten var avsluttet. Rådet vil ikke kommentere enkeltselskaper, men sier de følger med.

– Etikkrådet uttaler seg ikke om hvordan det vurderer enkeltselskaper der det ikke er offentliggjort en tilrådning, men kan generelt si at det følger med på virksomhet i og utenfor Vest-Sahara, sa professor Ola Mestad, som leder etikkrådet.

Han legger til at det er eksempler, som Kerr-McGee-avgjørelsen, som viser hvordan de vurderer aktivitet i det okkuperte området.

Likevel understreker Mestad at «oljeselskapene har underskrevet en felleserklæring med det marokkanske statlige oljeselskapet, hvor det hvor det blant annet sies at oljevirksomheten skal foregå i samsvar med internasjonale prinsipper».

Ola Mestad, leder for Oljefondets etikkråd

FØLGER MED: – Vi kan generelt si at vi følger med på virksomhet i og utenfor Vest-Sahara, har Ola Mestad, leder for Oljefondets etikkråd, tidligere sagt.

Foto: johan B. Sættem

For Oljefondet vil det og kunne by på utfordringer at Total har svært stor aktivitet på norsk sokkel. Selskapet er i dag operatørselskap for 27 lisenser på norsk sokkel, og holder for tiden på med utbyggingen av Martin Linge-feltet i Nordsjøen.

Mener de har sitt på det tørre

– I første rekke skal vi kun lete i dette området, og om vi finner olje vil det ta mange år før det eventuelt bygges ut. En slik utbygging vil bety store investeringer, mange nye jobber og store muligheter for landet, sier Thomas Golembeski i Kosmos Energy på telefon fra Vest-Sahara.

Golembeski påpeker at de har jobbet mye med å sørge for at alt foregår innenfor lovverket, og FNs retningslinjer som legger føringer for at eventuell utvinning av naturressurser skal komme innbyggerne i landet til gode. På sprøsmål om hva investorene, deriblant Oljefondet, synes om letingen, svarer han:

– Våre investorer anerkjenner det vi prøver å gjøre ved å lete etter olje utenfor Vest-Sahara. Vi har hatt mange samtaler blant annet med etikkrådet i Oljefondet.

Total på sin side understreker i sine uttaleleser at de foreløpig ikke borer etter olje, men at det kun foregår geologiske undersøkelser.

– Total opptrer i tråd med internasjonale standarder for etikk og menneskerettigheter, skriver Total på sine nettsider.

Kosmos Energys boring i området som har fått navnet Cap Boujdour, skal etter planen begynne når boreskipet Atwood Achiever har kommet på plass. Det ligger for tiden vest for Senegal, og er ventet til Vest-Sahara i løpet av uka.

Verdens nest lengste mur går gjennom Vest-Sahara, og muren skiller områdene som kontrolleres av Marokko og opprørsbevegelsn som kjemper for kontroll over landet. Se innslaget fra Urix:

Aktualitetsmagasin fra NRKs utenriksredaksjon. Går i dybden med ulike perspektiver på aktuelle saker fra hele verden. NRKs utenrikskorrespondenter bidrar med analyser og historier. Programledere er Hege Moe Eriksen og Gry Blekastad Almås.

AKTUELT NÅ