Ber norske turister melde fra om mulige barneovergrep

Et globalt nettverk vil senke terskelen for å melde fra om mulige overgrep. De oppfordrer nordmenn til å melde fra til norsk politi dersom man ser noe mistenkelig på fereie i utlandet, og får støtte fra Kripos.

Jenter i bar i Bangkok, Thailand

THAILAND: Jenter roper etter kunder i et strøk hvor det foregår prostitusjon i Bangkok.

Foto: Wason Wanichakorn / AP

Du befinner deg kanskje akkurat nå på ferie i utlandet. Men selv om du er turist og har koblet av, er det noen situasjoner som bør få varsellampene til å blinke og dra deg ut av feriedøsen:

Middelaldrende turister med unge jenter på hotellet. Et barn i bassenget sammen med en mann som ikke ser ut til å være faren. Barn, eller unge jenter på utesteder, massasjesteder eller barer der det helst bare skal være voksne. Lokale barn sammen med utenlandske turister.

– Alle som ser slike ting bør ta ansvar og melde ifra, oppfordrer ECPAT Norge.

ECPAT Norge er del av et globalt nettverk som jobber mot seksuell utnytting av barn, og har gjort en global studie av barneovergrep blant turister.

Det er anslått at om lag 1,8 millioner barn blir utsatt for seksuelle overgrep av turister årlig.

Nå lanserer organisasjonen en kampanje som skal få folk flest til å delta i kampen mot barneovergriperne.

– Meld fra til norsk politi!

Det er på tide å senke terskelen for å si fra, mener generalsekretær i ECPAT Norge, Ann-Kristin Vervik.

Mange er ikke klar over at man kan gjøre noe, selv om de man observerer ikke er nordmenn. Og mange er redde for at de da blir innkalt som vitne uten egentlig å ha noe belegg for det de har meldt fra om, ofølge Vervik.

– Folk må ikke kvie seg for å ta kontakt med norsk politi, selv om det er noe som foregår i utlandet. Poenget er at politiet skal få mer informasjon og kunnskap om det som foregår. De har samarbeid med politiet i andre land, og jo mer fokus vi har på dette, jo større insentiv får politiet til å prioritere slike saker.

Kripos bekrefter at det er slik som ECPAT sier, og legger til at politiet prioriterer seksuelle overgrep av barn høyt.

–Vi har brukt mye tid og ressurser på å senke terskelen for å melde fra, om det så er anonymt, sier Axel Due, kommunikasjonsrådgiver i Kripos.

Både gjennom tips og egen etteforskningn dukker det opp informasjon om overgripere som ikke er norske. Da sender politiet beskjed til det aktuelle landet.

Nordmenn på ferie som observerer noe mistenkelig, kan melde fra til Kripos her.

THAILAND-POLITICS-ASEAN-PARTY

FORBUDT OGSÅ I UTLANDET: Norsk lov forbyr nordmenn å kjøpe sex også i utlandet.

Foto: Nicolas Asfouri / AFP

Vanligere enn vi tror

Overgrepene gjelder ikke bare turister som reiser for å begå overgrep. ECPATs studie viser at den vanligste formen for overgrep er de som skjer spontant.

– Det kan være unge gutter på tur sammen, som kjøper sex fordi de plutselig befinner seg i et miljø hvor overgrep mot barn er vanlig, og hvor håndhevelsen av loven er svak. Dette gir dem en følelse av ansvarsfrihet, forteller Vervik.

Og det skjer ikke bare i høyrisikoland som Thailand og Filippinene i Asia. Men også i typiske sydenland som Spania, Portugal og Tyrkia, hvor tusenvis av nordmenn reiser for å feriere hvert år.

Denne filippinske jenta forteller om overgrepene hun ble utsatt for som 12-åring.

– Reiselivsbransjen må også ta ansvar

Temaet barneovergrep i turisme er usynlig i norsk politikk, mener ECPAT. Organisasjonen hevder også at turistnæringen ikke er oppmerksomme nok på problemet og deres ansvar.

Men slik er det ikke hos medlemmene i Virke Reise Utland, skal vi tro fungerende leder Elin Spjelkavik.

– Flere av våre reisearrangører har samarbeidet tett med ECPAT i flere år, og har utarbeidet egne retningslinjer for å forebygge overgrep mot barn. Dette innebærer blant annet at de informerer og utdanner sitt personale, informerer gjester, og inngår avtaler med alle hotelleiere og samarbeidspartnere som forplikter dem til å reagere hvis de får mistanke om at barn utnyttes, sier Spjelkavik.

SISTE NYTT

Siste meldinger