Ber regjeringen hente kamptolken til Norge mens saken vurderes på nytt

Opposisjonen forventer at regjeringen handler raskt for å sikre at Italia ikke sender tolken Faizullah Muradi tilbake til Afghanistan.

Faizullah Muradi

KNAPT MED TID: Innen torsdag neste uke må Faizullah Muradi ha søkt om asyl i Italia eller forlenge oppholdstillatelsen, hvis ikke risikerer han å bli sendt til Afghanistan – dersom ikke norske myndigheter har fattet en ny avgjørelse i saken hans.

Foto: Privat

– De bør så raskt som mulig hente han tilbake hit. I mellomtiden bør de få helt klare forsikringer om at italienske myndigheter ikke vil sende han til Afghanistan før Norge bestemmer seg for hva de skal gjøre, sier SVs Karin Andersen til NRK.

Tidligere i dag kunne NRK fortelle at Justisdepartementet ennå ikke har bestemt seg for hvordan de skal gå fram etter at statsministeren onsdag beordret dem til å se på saken på nytt. De varsler svar tidligst neste uke, men ifølge Muradi selv risikerer han å bli sendt hjem til Afghanistan innen den tid.

– Vi er glade for at regjeringen har grepet fatt i saken, men det er viktig at de har forståelse for tidsperspektivet og jobber raskt med å lande en løsning. Ut fra NRKs opplysninger kan det se ut til at det haster mer enn Justisdepartementet ser ut til å ha forståelse for, uttaler KrF-leder Knut Arild Hareide.

Muradi forteller til NRK at han han innen torsdag neste uke må søke om asyl eller forlenge oppholdstillatelse. Hvis ikke risikerer han å bli sendt til Afghanistan. Så langt har lange køer og byråkratisk rot hindret ham i prosessen, men han håper å levere søknad om forlenget opphold i starten av neste uke.

Advokat mener UDI bommet

Venstres Ola Elvestuen sier han tar det for gitt at Justisdepartementet gjør det som er nødvendig for å sikre Muradi får sin sak behandlet i Norge før han risikerer utsendelse fra Italia.

– Hvis de ikke henter han hit i mellomtiden, må de sende personell som kan avhøre ham i Italia og samtidig forsikre seg om at han ikke blir sendt tilbake til Afghanistan. Det mest praktiske er jo at han kommer til Norge mens saken behandles, sier Elvestuen til NRK.

Også Muradis advokat mener det haster med å få den 22 år gamle afghaneren tilbake til Norge etter at han natt til tirsdag ble kastet ut av landet.

– Det ideelle er å hente ham hjem hit umiddelbart, og deretter foreta en fullstendig behandling av asylsøknaden her, sier asyladvokat Arild Humlen til NRK.

Humlen mener UDI tok grundig feil da de på grunn av Dublin-avtalen (se faktaboks) nektet å behandle Muradis søknad.

– Norge utøver en stor iver etter å sende tilbake asylsøkere til andre Dublin-land. I denne saken har det gått på forsvarligheten løs, sier Humlen.

Siden tolken hadde bodd to år i Italia for å vitne mot menneskesmuglerne som hjalp ham dit, mener UDI at hans søknad om asyl bør behandles der. Ifølge direktoratet foreligger det ingen såkalt «særlige grunner» til at Norge – og ikke Italia – skal behandle søknaden.

– Det er ganske opplagt at de ikke burde brukt Dublin-avtalen her, sier Humlen.

– I kjernegruppen av dem som bør få bli

Ifølge advokaten skyldes det i hovedsak tre grunner.

Det ene er prinsippet om at saken skal behandles der den kan belyses på best mulig måte. Humlen viser til at Muradi jobbet for norske styrker i Afghanistan, og sier det ikke er tvil om at Norge sitter på mer informasjon om hans rolle som tolk enn det italienerne gjør.

Humlens andre argument for at Dublin-avtalen aldri skulle vært brukt er at Norge allerede har en særskilt ordning om at tolker og andre som har tjenestegjort for Norge i Afghanistan kan få sin søknad behandlet fra hjemlandet.

Selv om Muradi forlot Afghanistan før denne ordningen ble innført i 2012, mener Humlen at UDI burde behandlet han på lik linje med de 21 som til nå har fått opphold.

– Faizullah er i kjernegruppen av dem som bør få bli. Han har bidratt til å hjelpe norske styrker i væpnede aksjoner i utlandet. Foruten det moralske ansvaret, så har man også et arbeidsgiveransvar slik at han ikke risikerer å bli drept. Norge kan forsikre seg mot at det skjer ved å sørge for at han får en forsvarlig behandling her, sier Humlen.

Frykter sensitive opplysninger på avveie

Advokatens tredje og siste argument for at Muradi aldri burde blitt sendt til Italia, er at sensitive opplysninger nå kan ende opp hos en fremmed makt.

– Jeg antar at Muradi gjennom hans arbeidsforhold kjenner norske strategier og hemmeligheter. Han kan ikke gi disse opplysningene videre uten å bryte taushetsplikten, sier Humlen.

– Norske myndigheter er de eneste som er i posisjon til å motta opplysninger som underbygger hans behov for beskyttelse. Han bør hentes tilbake hit så fort som mulig, for å sikre at opplysninger av sensitiv karakter ikke utleveres til andre myndigheter.

Verken Justisdepartementet eller UDI ønsket å kommentere denne saken fredag ettermiddag.

SISTE NYTT

Siste meldinger