NRK Meny
Normal

Ber foreldre sitte i klasserommet

Foreldre som sitter i klasserommet i timen, kan synes å være en suksessoppskrift i kampen mot uro og mangel på disiplin i skolen.

Skolepolitiske talsmenn
Foto: (MONTASJE) / Scanpix

Nrk.no har snakket med foreldrerepresentanter ved skoler over hele landet, og flere forteller om positive erfaringer med dette tiltaket.

– Vi foreldre stilte opp i hver vår time og var der. Det hjalp på uroen. Vi som foreldre må engasjere oss, sier en.

– Lærerne bruker mye tid på å skape ro, så det er klart det går ut over læringen. Det har vært tilfeller der det har vært så mye uro at de voksne selv har vært til stede i klasserommet, og det ga positive resultater forteller en annen.

– Veldig godt tiltak

Et godt tiltak, mener skolepolitisk talsmann i Fremskrittspartiet Anders Anundsen, som mener foreldre må engasjere seg mer.

– Jeg synes det er et veldig godt tiltak at de som har anledning til det kan bidra. Dette er ett av mange tiltak som kan være effektive for å å opprettholde ro og orden i klasserommene. Vi ønsker generelt å innvolvere foreldre mer i skolen, så dette passer inn i vårt bilde.

Men det er ikke bare foreldre-engasjement som skal bli kvitt den uroen som er i norske skoler, mener Anundsen.

– Det viktigste grepet er å sette lærerne i stand til å håndtere problemet.

Gunnar Gundersen representerer Høyre i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité. Han tror foreldrene har bedre ting å ta seg til:

– Jeg synes ikke dette er noen ideell løsning. Det er skolens ansvar å sørge for ro og orden i klasserommene.
Da er det bedre å bidra til å styrke lærerens autoritet, slik at de klarer dette uten hjelp fra foreldrene, sier Gundersen som mener det må være rom for å be foreldrene delta i timene i ekstreme tilfeller.

Kan få et innblikk

Gudmundsen understreker at han ikke ønsker å svartmale situasjonen, men at man må se på dette som symptomer på at man har en utfordring:

- Jeg tror vi må styrke fokuset på obligatorisk klasseledelse i lærerutdanningen, og at de som skal være rektorer gjennomgår en skolelederutdannelse.

Senterpartiets skolepolitiske talskvinne Inger Enger ser også helst at skolene tar tak i problemene selv, men synes det er viktig at foreldrene også tar ansvar når skolen har behov for det:

– Det er jo synd at det skal være sånn. På den annen side, er det viktig at foreldrene får se hvordan situasjonen er. Slik kan de sammen med skolen ta tak og gjøre hverdagen bedre, blant annet i forhold til mobbing og disiplin, sier Enger.

– Dårlige lærere = mer uro

Dagrun Eriksen i Kristelig Folkeparti synes det er bra med foreldreengasjement, men at man ikke kan basere seg på det alene:

– Det viser at foreldre har stor betydning for barns læring, orden og disiplin, noe som har blitt underkjent av dagens regjering, sier Eriksen og legger til at hun synes Regjeringen har satset for mye på flere timer enn på flere lærere.

Flere av foreldrene nrk.no har snakket med, har også pekt på at når undervisningen er dårlig, blir det også mer uro.

Dette synet deles av Venstres skolepolitiske talsmann Odd Einar Dørum:

– Vi vet jo også at det blir merkbart mindre uro når det er god kvalitet på lærerne, sier Dørum som er positivt til et utvidet samarbeid mellom foreldre og skolene:

– Jeg vet om lignende eksemplet fra mange Oslo-skoler hvor foreldrene er inne i bildet og bidrar. Vi ser positivt på dette og er åpne for enda bedre samarbeidssituasjoner, sier Dørum til NRK.

– Flere lærere for å unngå vikarer

I forrige ukes skoledebatt i Velg!09 på NRK, tok Erna Solberg særlig til orde for økt kompetanse blant lærerne, mens kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell snakket varmt om økt lærertetthet som en løsning på bråk og uro.

– Det er viktig at man har nok lærere, for er lærertettheten høy, trenger man ikke å hente inn så mange ufaglærte vikarer utenfra, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Lisbet Rugtvedt (SV) til nrk.no.

– Men jeg tror likevel at hovedsporet her dreier seg om lærernes kompetanse.

Rugtvedt tror en kampanje som skal få flere til å søke seg til lærerutdanningen og dermed skape mer konkurranse, gode arbeidsbetingelser og at alle må bidra til å skape positive holdninger til lærerne, kan føre til flere lærere i norsk skole.

– Satses for mye på foreldre

Hun vil derimot ikke ansvarliggjøre foreldrene i større grad.

– Det er helt klart at foreldre har et ansvar for egne barn, men det er ingen tvil om at det faglige ansvaret ligger hos skolen, understreker Rugtvedt.

– I noen tilfeller satses det for mye på foreldrenes innsats i skolen, det er for eksempel mange som er avhengig av foreldrene til leksehjelp.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger