Ber folk bruke forbrukermakten mot Norwegian

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud oppfordrer ikke til en generell boikott av Norwegian, men sier han ikke vil benytte seg av langdistanserutene etter NRKs avsløring av lønnsvilkårene til de thailandske kabinansatte.

Parat

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud vil ikke oppfordre til en generell boikott, men sier likevel han vil unngå å fly med Norwegian på langdistanserutene etter NRKs avsløringer av lønnsvilkårene til de thailandske kabinansatte.

Foto: Margret Helland / NRK

NRK har fått innsyn i kontraktsvilkår som viser at de fleste av Norwegians thailandske kabinansatte har en grunnlønn på under 3000 kroner i måneden.

Noen tillegg til grunnlønnen er det. Blant annet får de 200 kroner ekstra for den tolv timer lange flyturen mellom Bangkok og Oslo.

– Anstendige organisasjoner og anstendige mennesker benytter ikke virksomheter som er med på å undergrave den norske velferdsstat, sier Fagforbundets Stein Gulbrandsen til NRK.

Leder i arbeidstakerorganisasjonen Parat vil ikke gå så langt som Gulbrandsen, men sier likevel utviklingstrekkene ved Norwegian farlige.

– Lønns- og arbeidsvilkårene som NRK har avdekket er helt uakseptable, sier Skjæggerud.

Han mener Norwegian bringer inn lavtlønt arbeidskraft som fortrenger arbeidskraften i Europa.

– Jeg flyr Norwegian titt og ofte, og kommer til å fortsette med det, men med det som er dokumentert nå vil jeg ikke bruke Norwegian på langdistanseruter. Det dreier seg om forbrukermakt. Folk må tenke over hvorfor det er så billig, og gjøre selvstendige vurderinger, sier Skjæggerud.

– Feil å sammenligne med Ryanair

Parat-lederen minner om at det i disse dager pågår tarifforhandlinger i Norwegian som direkte, eller indirekte også gjelder ansatte i selskapet utenfor Norges grenser.

– Den type utspill som vi her ser fra Fagforbundet mener jeg ikke tjener saken. Vi jobber gjennom tarifforhandlinger med å forhandle gode lønns- og arbeidsvilkår i hele Norwegian, sier han.

Han mener det er en klar forskjell fra Ryanair, som Parat boikotter.

– Norwegian er et seriøst norsk selskap som forholdet seg til tariffavtaler og organisasjonsfrihet. Derfor mener vi det er feil å oppfordre til å ikke bruke Norwegian, sier Hans-Erik Skjæggerud til NRK.

– Ikke holdbart av Norwegian

HK-leder Trine Lise Sundnes

Forbundsleder Trine Lise Sundnes i Handel og kontor mener Norwegian skiller seg klart fra Ryanair.

Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Det samme mener forbundsleder Trine Lise Sundnes i Handel og kontor.

– Vi mener signaler om boikott er feil vei å gå. Men lønns- og arbeidsvilkårene som NRK har avdekket kan ikke Norwegian være bekjent av, sier Sundnes.

– Ett viktig redskap for å forhindre utnyttelse av arbeidstakere er tariffavtaler. Det har Norwegian, sier Sundnes til NRK, som likevel reagerer på selskapets uttalelser i saken om de thailandske kabinansatte.

Norwegian har sagt dette til NRK om de thailandske kabinansatte:

– Arbeidsplassen deres er i lufta. Så hviler de på hotell i Oslo og i New York. Utgangspunktet for lønnsnivået og betingelsene er der hvor de bor. De starter arbeidsperioden sin i Thailand, og de avslutter den i Thailand, sier informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen.

– Det er ikke en holdbar tilbakemelding fra Norwegian at de kabinansatte nærmest er rettsløse i internasjonalt luftrom. Det er ikke sånn lønns- og arbeidsvilkår fastsettes. Vi må ha en klarhet i hvilket regelverk disse skal sortere under, sier Sundnes.

– Tilpasset thailandsk kostnadsnivå

Informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian mener fagforeningene bommer i kritikken

– Det våre kabinansatte sitter igjen med hver eneste måned når de får lønnen sin utbetalt fra oss, er langt over hva som er gjennomsnittslønnen i Thailand, sier Sandaker-Nielsen.

– Det blir feilaktig å sammenligne lønninger for nordmenn bosatt i Norge med lønninger for thailandske kabinansatte bosatt i Thailand. Som de fleste vet er kostnadsnivået i Thailand ganske annerledes enn kostnadsnivået i Norge, sier Sandaker-Nielsen.

SISTE NYTT

Siste meldinger