Bensinstreik avverget: Enighet i transportsektoren etter mekling på overtid

Partene i lønnsoppgjøret for lastebilsjåførene ble tirsdag enige etter 12 timers mekling på overtid. Dermed blir det ikke streik blant flere hundre lastebilsjåfører fra tirsdag, slik som varslet. Og det blir heller ikke bensinstreik.

Linda Jæger og Robert Aksnes

Begge parter i godsoppgjøret sier seg 'passelig misfornøyd' med resultatet etter 12 timers mekling på overtid. Dermed er streikefaren over, og en bensinstreik som kunne truet pinseutfarten er avverget. På bildet smiler Linda Jæger (til venstre) i Yrkestrafikkforbudet og Robert Aksnes i Lastebileierforbundet etter å ha undertegnet protokollen for årets lønnsoppgjør.

Foto: Martin Fjørtoft/NRK

tankbil

En streik blant tankbilsjåførene kunne gitt bensinmangel allerede på fredag.

Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Forhandlingene mellom Yrkestrafikkforbundet (YTF) og Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) på den ene siden, og NHO Transport og Norges Lastebileierforbund (NLF) på den andre, ble brutt 7. mai, og tatt opp igjen til mekling mandag 2. juni. Etter at fristen gikk ut ved midnatt, fortsatt meklingen på overtid tirsdag morgen.

Klokka 12.15 i dag ble det oppnådd enighet i godsmeklingen. Ved et brudd ville resultatet blitt streik i transportbedrifter landet rundt, noe som ville rammet både mattransport og tankbiler, noe som kunne ha ført til drivstoffmangel i Oslo, Bergen og Trondheim. Men med enigheten ble bensinstreiken i Norge unngått – 13 timer på overtid.

Partene er enige om et generelt tillegg på 0,75 kroner per time. I tillegg kommer et lavlønnstillegg på 1,25 kroner og en justering av minstelønnssatser.

«Passelig misfornøyd»

Vi har fått gjennomslag for vårt viktigste krav, nemlig betalt etterutdanning.

Linda Jæger, forhandlingsleder i YTF, til NRK
Linda Jæger

Linda Jæger i Yrkestrafikkforbundet er godt fornøyd med at lønna går opp og sjåførene får kurs betalt.

Foto: Martin Fjørtoft/NRK

Da protokollen var klar og underskrevet, ble det utenfor meklingslokalet konstatert at begge parter var akkurat «passelig misfornøyd» med å ha oppnådd enighet, og hindret en storstreik.

– Vi har fått gjennomslag for vårt viktigste krav, nemlig betalt etterutdanning som er nødvendig for at sjåførene kan opprettholde sitt yrke. Det har andre arbeidstakere hatt i mange år, og nå har også vi fått det, sier forhandlingsleder i YTF, Linda Jæger til NRK.

Resultatet skal nå ut til medlemmene for uravstemning.

– Vi kunne nok ha ønsket oss mer i lønn, men totalpakken er så bra at dette kan vi anbefale overfor våre medlemmer, sier hun.

– Utenlandske slipper

Robert Aksnes

Robert Aksnes i Lastebileierforbundet er bekymret over at betalte kurs blir dyrt for norske transportfirmaer, mens utlendingene slipper.

Foto: Martin Fjørtoft/NRK
Transferd

Langtransportsjåførenes lønn og kompetansenivå har vært sentrale temaer i lønnsoppgjøret for godstrafikken.

Foto: Oddleif Løset / NRK
Jon H. Stordrange

Jon H. Stordrange i Transportbedriftenes Landsforening mener oppgjøret blir dyrt.

Foto: Martin Fjørtoft/NRK

Robert Aksnes i Lastebileierforbudet sier hans folk også er veldig fornøyd med at streikefaren er avblåst. Men han sier lastebileierne er bekymret for kostnadene, særlig ved etterutdanningen.

– Betalt etterutdanning blir nå en ekstra kostnad for tariffbedriftene, mens de uten tariffavtale slipper. Det gjelder også utenlandske transportører. Det blir en konkurransevridning, og det er en utfordring, sier Aksnes til NRK.

Minstelønn opp 4 kr

Kompetanse var et av de viktigste kravene til YTF før meklingen startet.

– Her fikk vi gjennomslag for at arbeidsgiver skal dekke lønn og kurskostnader for lovpålagt etterutdanning. Kompetanse er viktig for å sørge for sikre sjåfører, og dette har nå arbeidsgiverne tatt konsekvensen av, sier Linda Jæger.

Minstelønnssatsene for distribusjon ble hevet med 4 kroner. Den nye minstelønnssatsen for ufaglærte er nå på 156,7 kroner i timen. Faglærte vil nå få en minstelønn på 165,57 kroner i timen.

– I år ble det et løft for langtransportsjåførene, med et generelt tillegg på 2 kroner på lønnen de timene sjåføren sitter i bilen og kjører, sier Jæger.

Et annet område arbeidstakersiden fikk gjennomslag for i år, var bedre tilrettelegging for eldre arbeidstakere.

– Utfordringer med arbeidstid skal arbeides med i en partssammensatt gruppe, som skal se på blant annet hvordan sjåførene skal sikres gode arbeidstidsordninger for fremtiden, sier Jæger.

Administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport er glad for å slippe konflikt, og for at oppgjøret er innenfor frontfagets rammer. Man han mener det blir dyrt med etterutdanningen som det nå er enighet om at arbeidsgiverne skal dekke.

Fakta om oppgjøret:

  • Timelønna til langtransportsjåførene settes opp fra 91,27 til til kr 94,15 fra arbeidstidas begynnelse til arbeidstidas slutt, og opp fra 41,07 til kr 42,37 timene fra arbeidstidas slutt til arbeidstidas begynnelse neste dag. Dette vil gi en økning i lønn pr døgn på vel 50 kroner, eller ca 12 000 kr pr år
  • Nærdistribusjonssjåfører fikk 2 kroner i generelt tillegg, som er i tråd med frontfaget.
  • Minstelønnssatsene er økt med totalt 4 kroner per time. Den nye minstelønnssatsen for ufaglærte er nå på 156,7 kroner i timen. Faglærte vil nå få en minstelønn på 165,57 kroner i timen.
  • Timelønna for verkstedarbeidere, hjelpere, vaskere og renholdspersonell økes med til sammen kr 4 pr time
  • Dette i tillegg til at det nå er enighet om 2,15 kroner ekstra fra mellomoppgjøret 2013.
  • Etterutdanning (YKB) skal nå dekkes av arbeidsgiver. Dette inkluderer blant annet lønn og kursavgift.
  • Matpengesatsen ble økt fra 76 kroner til 78.50 kroner.

Avtalene det forhandles om er en minstelønnsavtale. Dette betyr at det også gjennomføres lokale forhandlinger. Mekler var Anne Cathrine Frøstrup.

Avtalen skal nå ut på uravstemning blant godssjåførene.

Faren for havnestreik var over allerede 10. mai da Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Logistikk og transport ble enige om å øke timelønnen i overenskomstene med 0,75 kroner fra 1. april, det vil si det samme som i frontfagene.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger