Disse dagene bør du styre unna pumpene

Bensinprisene er markant høyere på torsdager og mandager enn andre dager i uken, ifølge Konkurransetilsynet. Bilistene må ta regningen for den nye torsdagstoppen, mens bensinkjedenes marginer øker stadig mer.

Bensinprisene er markant høyere på torsdager og mandager enn andre dager i uken, ifølge Konkurransetilsynet.

DYRT PÅ MANDAG OG TORSDAG: Landets bensinstasjoner har markant høyere pumpepris i begynnelsen og slutten av uka, viser en ny kartlegging fra Konkurransetilsynet.

Fyller du bensin på torsdager, blir det ekstra dyrt for deg.

Slik konkluderer Konkurransetilsynet, som har sammenlignet tusenvis av priser fra alle bensinselskapene i Norge.

For bensinprisene gjør ikke bare et markant hopp oppover på mandager, slik praksis har vært i mange år. Nå er også torsdagen blitt en dag da alle bensinkjedene skrur opp prisene.

– Det er nå en ny pristopp på torsdagen. Med de to ukentlige toppene, så tjener selskapene mer, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer.

Og det er forbrukerne som må plukke opp regningen, ifølge Konkurransetilsynet.

– Det er viktig at forbrukerne er klar over den nye pristoppen på torsdager, slik at de kan fylle bensin andre dager i uken. På den måten er alle med på å presse konkurransen, sier Meyer.

Les hele rapporten fra Konkurransetilsynet her

Økte marginer

Bensinpriser

FORBRUKERNE MÅ TA MAKTA: Konkurransetilsynet oppfordrer folk til å fylle på andre dager enn mandag og torsdag.

Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Mens landets bilister stadig må betale mer for å fylle opp bilen, har bensinkjedenes bruttomarginer økt stadig mer.

De norske selskapenes bruttomarginer, som er det de sitter igjen med etter at de har kjøpt inn bensinen og betalt statens avgifter, har også økt betraktelig mer enn i Sverige.

– Vi som forbrukere må betale stadig mer. Dette tyder på at vi kunne trengt bedre konkurranse i markedet, slik at bensinprisene i Norge kunne kommet ned på svensk nivå, sier Meyer.

Meyer mener funnene i rapporten beviser at tilsynet bør følge nøye med på konkurransen i bensinmarkedet.

– Det er ikke slik i dag at vi har indikasjoner på at selskapene gjør noe ulovlig. Men selskapene kan lovlig koordinere sine priser, slik at vi fått dette bildet vi nå ser.

– Dyrere å bygge stasjoner

Kommunikasjonsdirektør Pål Heldaas i Statoil Fuel & Retail er uenig i at deres fortjeneste har gått oppover de siste årene.

Bruttomarginene har kanskje økt noe, innrømmer han, men selskapenes økte kostnader, for eksempel ved bygging av nye bensinstasjoner, spiser opp det meste av fortjenesten.

– Fra 2007 til 2014 har det blitt dobbelt så dyrt å bygge nye bensinstasjoner. Vi har også fått mange nye krav som fordyrer vår drift. I dag må vi stadig legge ned de mindre lønnsomme bensinstasjonene, for å holde kostnadene våre nede, sier Heldaas.

– Så det er ikke slik at dere i bensinkjedene har blitt mer grådige?

– Vi må nok innrømme at vi har noen øre bedre marginer enn i dårlige tider, men den viktigste årsaken til at drivstoffprisene har økt, er ikke hva selskapene tar, men avgiftene og innkjøpsprisen på bensin i det internasjonale markedet, sier Heldaas.

Heldaas understreker at en typisk familie, som fyller rundt 1000 liter i året, bruker i underkant av 300 kroner mer på bensin nå, sammenlignet med et noen år siden. Dette er en lavere vekst enn inntektsveksten, forteller han.

Shells kommunikasjonssjef Lillian Aasheim skriver i en e-post til NRK at Shells prisstrategi er å regne som konkurransesensitiv informasjon. Men også Shell følger nøye med på konkurrentenes priser.

– Vi vil til enhver tid følge med på markedet for å være konkurransedyktige, og mener at vi tilbyr konkurransedyktige priser på kvalitetsprodukter, skriver hun.

– Ny torsdagstopp

Konkurransetilsynet vil nå følge nøye med på konkurransen mellom bensinkjedene.

Både konkurransedirektøren og kjedene selv understreker imidlertid at det ikke ser ut til å foregå ulovlig prissamarbeid nå.

Å koordinere prisene for å være mest mulig konkurransedyktig er lovlig og gjøres i mange bransjer, sier kommunikasjonsdirektøren i Statoil.

– Hvordan koordinerer dere prisene?

– Å ringe rundt til hverandre, for eksempel, ville være ulovlig, og det forekommer ikke i bransjen. Men det vi gjør er å kjøre rundt til bensinstasjonene, bokstavelig talt. Vi kjører rundt og ser på prismastene til hverandre. På den måten beregner vi riktig pris ved å sammenligne 1000 - 1500 prisobservasjoner fra 300 bensinstasjoner rundt omkring i landet hver eneste dag, forklarer Heldaas.

Konkurransedirektør Meyer håper også norske bensinkunder blir med på å presse konkurransen.

Den beste måten å gjøre det på er å fylle drivstoff på andre dager enn torsdag og mandag ettermiddag når kjedene bevisst setter prisene opp.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger