Hopp til innhold

Helsedirektoratet er bekymret: Store kvalitetsforskjeller på norske sykehus

Lik tilgang til helsetjenester uansett hvor i landet du bor, og hvor mye du tjener, har lenge vært et sentralt politisk mål. Likevel viser tall fra Helsedirektoratet at tilsynelatende like pasienter kan få helt ulike tilbud avhengig av hvor i landet de befinner seg.

Pasient på sykehus

FORSKJELLER: Mens over 80 prosent av pakkeforløp-pasientene med kreft på Stavanger sykehus får hjelp innen fristen, gjør bare litt over halvparten av pasientene på Kalnes i Østfold det samme.

Foto: SCANSTOCKPHOTO

– Det uheldige er at dette har direkte konsekvenser for enkeltpasienter, sier Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet.

Bjørn Guldvog, helsedirektør

Helsedirektør Bjørn Guldvog er bekymret for forskjellene mellom norske sykehus.

Direktoratet har sett på spesialhelsetjenesten over tid, og de har gjort klare funn: I utgangspunktet like pasienter kan få helt ulike tilbud, basert på hvor de befinner seg i landet, forteller Guldvog.

– Dette vil kunne oppleves som urettferdig, men det kan også være uttrykk for en kvalitetssvikt.

– Jeg er urolig for at forskjellene i sykehus-Norge er så store som de er, sier en tydelig helsedirektør til NRK.

Store forskjeller i kreftbehandlingen

Behandlingen av kreftpasienter er ett av områdene det er store geografiske forskjeller.

For to år siden ble kreftbehandling løftet fram. Vedtaket fra regjeringen var at 70 prosent av pasientene som har såkalt pakkeforløp skulle få oppfølging innen en gitt tidsfrist.

Kommer du til Stavanger Universitetssykehus, er sjansen god for at du får behandling før fristen går ut. Der fikk over 80 prosent av «pakkeforløp-pasientene» (se faktaboks) hjelp innen fristen, viser tallene fra første tertial i år.

På Kalnes i Østfold viser derimot tallene fra Helsedirektoratet at bare litt over halvparten av pasientene kommer gjennom pakkeforløpet innen fristen.

– Dette er veldig illustrerende for hvordan forskjellene utfolder seg på ulike områder, og vi mener disse forskjellene er for store, sier Guldvog.

Generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen deler helsedirektørens sterke bekymring.

– Dette er helt uakseptabelt. Målsettingen er at man skal ha lik behandling i dette landet. Uansett om du bor i Alta eller i Fredrikstad, skal du vite at du får lik behandling, sier Ryel.

– En pasient kan ikke avfinne seg med at du får en raskere og mer effektiv behandling i Stavanger enn du kanskje får hvis du bor i Østfold. Nå forventer jeg at de som er ansvarlige i de ulike helseforetakene, setter seg ned og studerer disse tallene, ser hen til dem som gjør det best og sørger for at tilbudet blir like godt i hele landet.

Kan få fatale konsekvenser

Som pasient har du rett på lik behandling, uansett hvor du bor, hvor mye du tjener og hvem du er. Slik er det ikke i Norge i dag, ifølge Helsedirektoratets tall.

Det kan i ytterste konsekvens bety at du som pasient kan overleve på ett sykehus, men dø på et annet.

– Ja, i siste instans så kan det bety det, bekrefter Guldvog.

– Samtidig må jeg si at vi på de aller fleste områder i Norge ligger helt i front i verden, så dette er ikke et særnorsk fenomen. Men skal vi virkelig få et nytt løft, så må vi redusere forskjellene mellom sykehusene.

AKTUELT NÅ