Hopp til innhold

Frykter at Kystvakta får milliardhelikoptre uten medisinsk utstyr

Neste år skal Kystvakta endelig begynne å bruke nye helikoptre, etter flere års forsinkelser. Flere i Luftforsvaret er bekymret over at helikoptrene ikke får det medisinske utstyret de mener man trenger for å redde liv.

Neste år skal Kystvakta endelig begynne å bruke nye helikoptre, etter flere års forsinkelser. Flere i Luftforsvaret er bekymret over at helikoptrene ikke får det medisinske utstyret de mener man trenger for å redde liv.

MILLIARDER: Forsvarets nye NH90-helikoptre har kostet flere milliarder kroner, og de resterende leveransene har blitt utsatt flere ganger. Her er et NH90 avbildet sammen med KV «Svalbard» under en demonstrasjon i Ålesund.

Et av Kystvaktas viktigste oppdrag i tillegg til patruljering er søk og redning ved større ulykker. I dette arbeidet er Kystvaktas helikoptre av typen «Westland Lynx», som opereres av Luftforsvarets 337 skvadron, helt sentrale.

Som en del av standardbesetningen på helikoptrene er blant annet en redningsmann, med medisinsk og redningsteknisk kompetanse.

Allerede i 2001 ble det vedtatt å kjøpe nye helikoptre av typen NH90, en forkortelse for «NATO Helicopter for the 90s». Disse skal erstatte Lynx-helikoptrene, som etter planen settes på bakken ved årsskiftet.

NRK har vært i kontakt med flere personer i det redningstekniske fagmiljøet i Luftforsvaret, som er svært bekymret over flere forhold rundt anskaffelsen av de nye NH90-helikoptrene.

Særlig bekymret NRKs kilder i Luftforsvaret over at de nye ikke helikoptrene ikke er bestilt med det medisinske materiellet de mener er nødvendig for å kunne redde liv.

– Vil bryte loven

Etter en treningsperiode fram mot sommeren 2015 er det NH90-helikoptrene som skal operere fra Kystvaktas fartøy i forbindelse med søk – og redningsoppdrag.

– I januar 2015 får vi et helikopter uten noe medisinsk utstyr. Alt som er der er en blank dørk med feste til båre, sier en person som er i operativ tjeneste på NH90.

På sikt er det planlagt at NH90-ene også skal ha festeanordning for to oksygenflasker, en såkalt SAR-plate (Search and rescue-plate, journ.anm.). Dette skal være på plass innen 2017.

Disse planene er uansett ikke i nærheten av å den medisinske kapasiteten som trengs, sier de ansatte i Luftforsvaret NRK har snakket med.

– Det som kommer i 2017 er verken forsvarlig eller tilfredsstillende med tanke på de forskrifter og lover som foreligger, sier den luftoperative på NH90, og viser blant annet til kystvaktloven.

Her heter det blant annet at så Kystvakta så langt det er mulig skal« yte bistand til person som er alvorlig syk eller skadet eller av andre årsaker er i åpenbar nød».

– Vi blir fratatt muligheten til å drive medisinsk behandling av pasienter, det blir som å kaste pasienter inn i en tom kassebil, sier mannen, som fortviler over manglende planer for blant annet hjertestarter eller øvrig elektromedisinsk utstyr.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Cockpit i NH90

Flere av de ansatte i Luftforsvaret NRK har snakket med er bekymret over kravene til Norges NH90-helikoptre er gamle. Her er cockpiten i en NH90 avbildet i 2001.

Foto: Scanpix / NTB scanpix

– Verden raser fra oss

Av hensyn til sitt arbeid ønsker kildene NRK har vært i kontakt med å være anonyme. Flere av dem reagerer også på at kravspesifikasjonene til de «nye» NH90-helikoptrene flere år gamle, og mener de dermed langt på vei er utdaterte allerede.

En ansatt i Luftforsvaret sier til NRK at det NH90-en får, er i tråd med det som er bestilt, men mener dette ikke er godt nok med tanke på dagens krav og forventninger.

– Kravspesifikasjonene er veldig gamle, og veldig generelle. Planene er ikke oppdatert med tanke på nye krav som er kommet til medisinsk utstyr, sier den ansatte, og legger til:

– Verden er i ferd med å rase fra oss.

– Skal brukes fra 2015

NRK har vært i kontakt med Forsvarsdepartementet, som viser til Luftforsvaret når det gjelder å kommentere den medisinske plattformen på de nye helikoptrene. Major Stian Roen, kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, skriver i en e-post til NRK at man er i en prosess når det gjelder det medisinske utstyret på NH90-ene.

Roen skriver videre at NH90 er under testing og evaluering opp mot rollen som kystvakthelikopter. Dette gjelder blant annet helikopterets egenskaper når det gjelder søk og redning, og medisinsk utstyr som skal være tilgjengelig for plattformen.

– Det er slått fast at det fra sommeren 2015 skal opereres NH90 fra kystvaktfartøy, og Luftforsvaret har fokus på å få på plass den medisinske kapasiteten i våre nye helikoptre innen denne tiden, skriver Roen i e-posten.

Forsvarets Logistikkorganisasjon bekrefter at det foreløpig ikke er gjort noen avklaring når det gjelder det medisinske utstyret på NH90-ene, og sier NH90 vil ha begrenset medisinsk kapasitet i en periode.

– Det er foreløpig ikke er bestemt hva slags medisinsk utstyr som skal være om bord og at helikopteret vil ha redusert medisinsk kapasitet frem til 2017, siden kravet til Forsvaret er at Kystvaktas NH90 først skal være fullt operativt i 2017, sier Marianne Øyahals, informasjonsdirektør Forsvarets Logistikkorganisasjon.

Forsinket milliardprosjekt

Foreløpig har Forsvaret fått totalt fire NH90-helikopter, og ytterligere to er planlagt levert i løpet av høsten. 1 januar neste år skal NH90-ene ta over for de gamle Lynx-ene, som ifølge en stortingsmelding om investeringer i Forsvaret «nærmer seg slutten på teknisk levealder».

Alle de nye 14 NH90-helikoptrene skulle etter planen være på plass i perioden 2005 – 2008, men det ble tidlig klart at dette kom til å bli kraftig forsinket.

I 2012 sa også daværende forsvarsminister, Espen Barth Eide (Ap), til Aftenposten at man kunne bli nødt til å droppe hele milliardbestillingen. I statsbudsjettet heter det at den prisjusterte kostnaden for alle de 14 NH90-ene som er bestilt er på hele 6,7 milliarder kroner.

I stortingsmeldingen som gjelder investeringer i Forsvaret heter det at problemene og forsinkelsene med NH90-ene skyldes at «industrien ikke har evnet å levere i samsvar med krav og avtaler».

– Varslet krise

Flere i Luftforsvaret NRK har snakket med sier at man allerede har varslet om det manglende utstyret flere ganger, uten å bli hørt. En redningsmann i Luftforsvaret NRK har snakket med sier det er snakk om «en varslet krise».

– Allerede for flere år siden ble varslet om at den valgte løsningen ut ifra et medisinsk og redningsteknisk perspektiv er utilfredsstillende, sier redningsmannen og viser til konklusjonen fra en intern arbeidsgruppe i 2012.

Redningsmannen mener Kystvakta og 337-skvadron fra 1. januar 2015 ikke vil være klare til å løse oppdraget sitt, slik det er beskrevet i dag.

– Uten hjertestarter kan vi ikke drive gjenopplivning. Vi trenger festeanordning for medisinsk utstyr, hjertestarter, monitor, og sugeanordning for luftveier for i det hele tatt å kunne gjøre jobben vår, sier redningsmannen til NRK, og legger til:

– NH90 er som ei verktøykasse uten verktøy.

Artikkelen fortsetter under bildet.

LYNX-helikopter

Westland Lynx-helikoptrene har vært operative for Kystvakta siden 1983, men begynner å nærme seg slutten på teknisk levealder, ifølge en stortingsmelding.

Foto: HANDOUT / SCANPIX

– Vi skal løse oppdraget

Det er Forsvarets sanitet (FSAN) som er ansvarlig for kravspesifikasjonene som gjelder det medisinske utstyret som skal brukes på NH90.

Brigader Dag Hjelle, sjef for Forsvarets sanitet, sier til NRK at det er satt ned et investeringsprosjekt som gjelder taktisk luftevakuering. Dette skal blant annet skal se på hvilket utstyr som trengs på NH90-ene.

– Jeg registrerer at vi har fått det oppdraget, og at vi skal løse det. Vi skal faktisk ha et internt møte om det i morgen, så det er for tidlig å si konkret hva som kommer ut av det. Det er derfor også for tidlig å si om vi kommer til å rekke eventuelle tidsfrister, sier Hjelle til NRK.

Fransk NH90

Forsvarsdepartementet vedtok i 2001 anskaffe 14 helikoptre av typen NH90. Åtte av disse skal erstatte Kystvaktas seks helikoptre av typen Westland Lynx. Dette er et fransk NH90-helikopter, avbildet i 2012.

Foto: FRED TANNEAU / Afp


Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger