– Innvandrerbydeler er en utfordring for læringsmiljøet i skolen

Robert Wright, som sommeren 2010 foreslo at etnisk norske elever i Groruddalen skulle bli samlet i egne klasser, frykter likevel ikke at nordmenn skal minoritet i eget land.

Groruddalen

I noen områder i Oslo, blant annet i deler av Groruddalen, er etniske nordmenn i mindretall i dag. Mange av dem flytter også fra området, slik at innvandrertettheten blir høyere.

Foto: Holm, Morten / Scanpix

I en serie artikler denne uken setter NRK.no søkelyser på myter om innvandring. En av dem er at etniske nordmenn kan bli en minoritet i eget land.

Forsker Christian Tronstad ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) mener dette ikke stemmer, selv om andelen innvandrere eller nordmenn med innvandrerforeldre vil stige kraftig.

– Kanskje blir andelen helt opp i 30 prosent i 2050. Så det kommer til å utgjøre en stor andel, men at de blir i flertall er det liten grunn til å tro, ifølge Tronstad.

– Verken i min levetid eller i mine barns levetid vil nordmenn bli minoritet i eget land, sier han.

Skepsis i Groruddalen

Robert Wright

KONTROVERSIELT FORSLAG: Robert Wright, kirkeverge i Oslo, bor selv på Stovner i Groruddalen og har to barn i skolealder. Sommeren 2010 foreslo han at etnisk norske elever skulle bli samlet i egne klasser hvis de gikk på skoler hvor mange barn hadde innvandrerbakgrunn.

Men i noen områder i Oslo, blant annet i deler av Groruddalen, er etniske nordmenn i mindretall allerede i dag.

Robert Wright er kirkeverge i Oslo, og tidligere leder av Kristelig Folkeparti og medlem av Oslo bystyre. Han bor selv på Stovner i Groruddalen og har to barn i skolealder. Siden 2010 har han offentlig uttrykt bekymring for at det blir høy innvandrertetthet i området.

– Det er et flott sted å bo, det er derfor jeg bor der. For barna som går på skole er det kanskje en utfordring, sier Wright til NRK.

Sommeren 2010 foreslo han at etnisk norske elever skulle bli samlet i egne klasser hvis de gikk på skoler hvor mange barn hadde innvandrerbakgrunn. Forslaget ble møtt med mye motstand.

– Skolen gjør en kjempejobb, men det er noe med ressurstilgangen. Og så handler det om klassesammensetningen, hvor det blir relativt få med norsk kulturell bakgrunn. Da har vi et problem når veldig mange barn har et problem med språk i forhold til det praktiske læringsmiljøet, sier Wright

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Vil gå seg til

Wright har også reagert på at etnisk norske som flytter fra Groruddalen fordi de synes innvandrerandelen blir for høy, blir stemplet som «svikere».

Mobbing av etnisk norske jenter som går i singlet, dårligere norsk blant barna og sviktende dugnadsånd er blant problemene Wright har trukket frem som konsekvenser av for høy innvandrertetthet.

– At vi er i mindretall synes jeg er uinteressant, for vi blir alle sammen nordmenn før eller siden. Men det er overgangen som er vanskelig. Noen grupper blir veldig fort en del av det norske samfunnet, andre bruker lengre tid, sier Wright.

Han mener fraflyttingen fra Groruddalen og andre innvandrertette områder fører til at vi går fra et integrert samfunn til et parallellsamfunn.

– Dette kommer til å bli bra etter hvert, men det er veldig krevende i overgangen. Vi som voksne har ikke noe problem i det hele tatt, men i skolemiljøet er det en utfordring, sier Wright.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger