Bekymret for abortendring: – Vil innskrenke kvinners rettigheter

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) er redd kvinner må blottlegge livet sitt for å få innvilget abort dersom paragraf 2c fjernes fra abortloven.

jurk

KRITISK: Fagrådgiver Ingeborg Fjeldstad mener det blir en tilleggsbelastning for kvinner hvis det er kvinnens situasjon og ikke sykdom hos fosteret som skal gi rett til abort.

Foto: NRK

Statsminister Erna Solberg har sagt at de kan forhandle om abortloven for å få KrF med i regjeringen. Venstres Abid Raja har også åpnet for å justere lovteksten.

KrF ønsker å fjerne paragraf 2c, også kalt «Downs-paragrafen» (se fakta).

En løsning kan være å justere lovteksten. Noe som har vært skissert er å fjerne paragrafen som gir rett til abort hvis barnet har alvorlig sykdom, og samtidig styrke kvinnens rettigheter.

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) advarer nå mot denne endringen.

– JURK er veldig bekymret for disse endringsforslagene. Vi tror at hvis man endrer loven på denne måten, vil det innebære en innskrenkning av kvinners abortrettigheter, sier fagrådgiver Ingeborg Fjeldstad.

JURK drives av viderekommende jusstudenter, og tilbyr gratis, tilpasset hjelp til selvhjelp.

VG omtalte fredag at Høyre har en skisse til løsning klar. Den går ut på at dagens paragraf 2 c erstattes med en ny paragraf som baserer seg på at svangerskapet kan avbrytes etter uke 12 «hvis fosteret ikke er levedyktig».

– Tilleggsbelastning for kvinnen

– Slik loven er i dag er det en medisinsk og teknisk vurdering. Hvis man endrer på ordlyden, vil det kanskje føre til at flere kvinner vil vurderes etter bestemmelsens bokstav a eller b (se fakta), som handler om kvinnens livssituasjon og mulighet til å ta vare på et barn. Da tror vi i JURK at flere kvinner blir nødt til å møte opp i nemnda for å argumentere for hvorfor de ikke har anledning til å ta vare på et barn, sier Fjeldstad.

Ingen kvinner har møteplikt i nemnden, men alle har møterett. JURK mener kvinnen får en tilleggsbelastning når hun må bevise at hun vil havne i en sårbar situasjon.

– Hun må blottlegge seg mer, hun må argumentere for at det går utover helse, økonomi eller livssituasjon. Og dette er noe helt annet enn å sende inne en søknad der man skriver at man er gravid med et alvorlig sykt barn, sier Fjeldstad.

Høie forsvarer mulig lovendring

Helseminister og Høyre-nestleder Bent Høie vil ikke være med på at en lovendring vil svekke kvinner abortrettigheter.

– Målet er å ta vekk det som oppleves som en diskriminerende del av abortloven, og samtidig sette en ny og viktig barriere mot sorteringssamfunnet, sier han og understreker:

– Dette skal ikke gå på bekostning av kvinners rettigheter, og sannsynligvis vil like mange av dem som søker om abort etter denne endringen, få abort som nå.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger